Odysséer i bloggosfären

Okategoriserade

Den moderate bloggaren Kent Persson inbjuder i inlägget Vilka bloggare anser du vara bra till bloggdebatt. Initiativet är positivt, då bloggosfären alltid löper risken att ghettoiseras ideologiskt, och då det finns ett värde i att tipsa om bra bloggar.

Vilka bloggar anser då de bistra farbröderna bakom Webblogg Oskorei ska lyftas fram som goda föredömen? Det gäller inte minst bloggarna på portalen Motpol.nu, där Reaktion, Civilis och Atland senast uppdaterat med läsvärda artiklar. Det finns betydligt fler, och den hugade bör därför botanisera själv bland Motpolbloggarna.

Politiskt inkorrekta bloggar och resurser som de bistra små männen mer regelbundet följer är Robsten. Här bör också nämnas Fria Tider, Nationell Idag och försiktigt konservativa Axess.

Borgerliga bloggar finns det många, de flesta är ointressanta, rör sig på ett ytligt plan, och för tankarna till kloning. Axess är i sammanhanget intressant, men det bristande stödet för tidskriften från borgerliga bloggar och debattörer illustrerar en brist på metapolitisk insikt i det borgerliga lägret. Så länge kulturvänstern dominerar debatten kommer borgarna att befinna sig på ideologisk reträtt. Axess utmanar kulturvänsterns dominans, men får varken uppmärksamhet eller stöd av andra borgare. ”I rest my case”, frestas man att konstatera. Några intressanta borgerliga bloggar finns trots allt, av dessa brukar de förbistrade herrarna bakom Webblogg Oskorei besöka kristdemokraten Charlie Weimers och den ”frihetligt radikala” bloggen med det förvirrande namnet Motpol.

Vad avser vänstern är de flesta av de mer intellektuella vänsterbloggar som tidigare fanns nu försvunna, varför Fimbulvinter, becqon, cjva och Ali Esbati i nuläget är de mest givande.

George Grie

Annars är det bloggar med ett mer kritiskt perspektiv som tillhör favoriterna. Hit hör självklart Gudomlig komedi, Svenssongalaxen, Purpurnatt, Minimalismen, AUTONOM, Hic Svnt Dracones, Le Clairon, Mohamed Omar och Ny Moral.

Ingen lista är komplett utan ”bubblare”. Utan närmare kommentarer följer därför några sådana: David Eberhard, Benjamins, och Tanja Bergkvist.

Relaterat

Traditionella tendenser i bloggosfären

Kort om Littorin

Avslutningsvis kanske man inte kan undvika att kommentera den moderate arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorins avgång och de anklagelser om sexköp som riktats mot honom från Aftonbladet. Rent generellt visar valet av tidpunkt att Aftonbladet försöker hjälpa moderpartiet i det stundande riksdagsvalet, liksom att detta val kan komma att bli smutsigt. Men man kan heller inte undgå att konstatera att ”svinhugg går igen”, 2006 var nämligen året då Littorin enligt Aftonbladet ska ha köpt sex. Det var också året då han med förvånansvärd inlevelse angrep en moderat på lokalnivå sedan denne konstaterat att det fanns för få ”små lintottar” i media. För Littorin fanns det ingen hejd på de klichéer med vilka han uttryckte sin symboliska underkastelse under den politiskt korrekta diskursen. Den lokala moderatkvinnan hade ”hål i huvudet” och Littorin var ”så förbannad så att jag kokar”.

2006 var alltså året då Littorin sålde sin själ till de politiskt korrekta. 2006 ska enligt Aftonbladet också ha varit året då han köpte ”Anna, 30”:s kropp, något som enligt samma politiskt korrekta världsåskådning är oförlåtligt för en moderat. Han befinner sig nu i centrum för samma drev som den lokala moderatkvinnan Agneta Östman-Wenges gjorde 2006. Taskig karma, Littorin.

Bad karma