Oden i Kaukasus

Hedendom, Historia, Indo-europeana, Kultur, Litteratur, Nya högern, Rekommenderat, Religion

För att de europeiska folken ska återfå sin vilja till liv måste de återupptäcka det som i den nya högern kallas deras långa minnen. Återupptäcker vi våra långa minnen påminns vi om att våra förfäder var germaner, kelter, slaver, att vi också är det, och att vi funnits här i årtusenden. Många inslag i dagens samhälle och politik framstår då som svek mot förfäder och ättlingar. Ett historiskt perspektiv är nödvändigt.

En aspekt av våra långa minnen som den nya högern lägger vikt vid är vårt indo-europeiska arv. Dels förenar det våra många folk, dels genomsyras det av värdefulla drag som heroism, storsinthet och realism. Den indo-europeiska världsbilden är även idag användbar som alternativ till liberalismen. Våra förfäder var främmande för bland annat liberalismens atomisering, avförtrollningen av naturen, androgyniseringen och ekonomins överordning över politiken. Vi finner i vårt indo-europeiska arv också flera intressanta och inspirerande arketypiska gudar. Vilken av dessa vi tilltalas mest av beror på vår personliga ekvation, många finner i synnerhet Oden intressant.

Oden i Kaukasus

Aspekter av Oden återfinns hos flera indo-europeiska gudar, från kontinentens Wotan till Indiens Rudra. Vi finner också arketypen i Kaukasus. Kaukasus är en guldgruva för lingvister och etnologer, snart sagt varje isolerad dal har ett eget språk. Bland de många kaukasiska folken finner vi allt från staden, folket och språket Khinalug, präglat av både sunniislam och spår av en äldre zoroastrism till de bergsjudiska krigarna, från de ossetiska skyterättlingarna till mongolättlingarna nogai. Flera av de kaukasiska folken delar en sagosamling som handlar om en grupp hjältar kallade narterna. Narteposet återfinns både hos indo-européer som osseterna och kaukasiska folk som tjerkesser, ubykher och tjetjener. Det finns tydligt indo-europeiska drag i eposet, bland annat jämförde Dumezil tricksterfiguren Syrdon med Loke och det finns paralleller till gotisk och skytisk svärdkult. Även inslag från grekisk myt, som cykloper och den fängslade Prometheus återkommer i nartsagorna. Atmosfären och människoidealet för tankarna till det nordiska, med tappra krigare på jakt efter ära och självständiga kvinnor. I några sagor finns också en intressant historiepessimism, då den dag förutspås när människorna kommer vara små och svaga. De kommer då att äga mycket men vara desto mindre. I andra sagor dyker den kaukasiska yetin upp.

En gestalt som av flera forskare jämförts med Oden är Wardana. Wardana är en ståndaktig nart som rider på en vit, mycket snabb häst och lever i den Vithåriga skogen. Hans äldre bror Chwindizh är blind och har sju söner. I en tjerkessisk nartsaga ägnar sig broderns söner åt att försöka stjäla Wardanas boskap. Inledningsvis nöjer han sig med att på sin vita häst ta tillbaka boskapen innan de hunnit hem, men sedan dödar han i raseri sina brorssöner och reser gravhögar över dem. Så småningom får han en son, och använder lite av hans blod till att återge Chwindizh synen. Bröderna försonas sedan.

John Colarusso noterar i antologin Nart Sagas att det finns flera likheter mellan Wardana och Oden, men också att det finns likheter med hinduismens Shiva. Dels handlar det om kopplingen till färgen vit. Oden har vitt hår, Shiva lever i en vit skog, på ett heligt berg. Wardana lever också i en vithårig skog och har en vit häst (vad gäller snabba hästar kan man här ha Sleipner i åtanke). Liksom Oden och Rudra kopplas Wardana till raseri, Wodan id est furor, likt Oden tar han hand om krigare efter döden (om än här i en mer bokstavlig mening än Oden). Colarusso gör också en språklig jämförelse med Wardana och Wodinaz. Vad gäller den äldre brodern är han blind, Colarusso jämför med Odens offrade öga men tar också upp en intressant koppling till Hugin och Munin och Vile och Ve. Chwindizh kallas också ”gamla råkan”, alltså inte en direkt koppling till korparna men intressant oavsett. Colarusso tar också upp Odens aspekt av givare av byte, en aspekt som kan identifieras även hos Wardana.

Sammantaget är det en intressant parallell till vår egen Oden, om än i en mindre utvecklad form. Flera av de drag vi är vana vid, som den mantiska och den regala aspekten, saknas exempelvis. Colarussos Nart Sagas är väl värt en närmare bekantskap.

Relaterat

Det kaukasiska Yggdrasil
Ossetiska hedningar
From Scythia to Camelot

nart