Varför är konsten så konstig?

Konst

Film

Det finns en utbredd fördom som säger att man måste vara bildad för att kunna uppskatta och förstå den moderna konstscenen.
Jag hävdar att det som påstås vara utbildning/bildning i sammanhanget snarare är hjärntvätt i syfte att ta bort den egna bedömningsförmågan och tilliten till sina egna ögon.
På Freedom fest i Stockholm i år höll jag ett föredrag betitlat ”Varför är konsten så konstig?” där jag talade om detta, och om kopplingen till den politiska styrningen av konstvärlden. En styrning som är ovärdig konsten och vårt samhälle.
Här kan ni se en inspelning av föredraget.
http://vimeo.com/79332714