Markus Andersson

Konstnär, mångsysslare och lärare i teckning och måleri. Inspirerad av naturen i alla dess former. Bedriver får- och hönsskötsel i mindre skala. Bor på en gård i Norra Uppland där han under sommarhalvåret presenterar en del av sina verk på gårdens eget galleri, Theoderik Hall. Friluftsliv är en förutsättning för hans konst. Intresserar sig för samhällsfrågor, särskilt kring konst och kultur. Har varit elev och gäst hos den norska konstnären Odd Nerdrum. Ställt ut i större och mindre sammanhang i Sverige och utomlands. Kommer att skriva om frågor kring konst och kultur, samt presentera färdiga och pågående verk från sin ateljé.

Artiklar av skribenten