En ny estetik

Debatt, Filosofi, Metapolitik, Nya högern, Rekommenderat, Samhälle

Det kulturmarxistiska etablissemanget befinner sig just nu i en situation inte helt olik den det romerska riket befann sig i runt år 400, fortfarande den enskilt kraftigaste och mest dominanta spelaren på brädet men långt ifrån sina glansdagar med ständigt nya hot på horisonten och inre splittringar. Min poäng med denna metafor är inte att jämföra det ärorika romerska riket med dagens vänstervansinne, utan endast att lägga emfas vid faktumet att det finns stora landvinningar att göra för oss; oppositionen, oavsett om man väljer att kalla sig socialkonservativ, identitär eller nationalist. Det finns en viss defaitism i många fosterländska vänner idag. Denna attityd står först på listan av vad som måste bort i skapandet av en ny estetik.

Ingen episk hjälte har någonsin låtit negativa tankar och hopplöshet sätta agendan. Varken Odysseus eller Michael Collins blev legendariska på grund av att de gav upp. En europeisk gentleman måste tro på en bättre framtid, inte företräda en undergiven och apatisk estetik rättfärdigad med orden ”det är för sent”, ”ingen bryr sig ändå”. Ingenting är någonsin för sent. Oavsett om vi förlorar och får se Moder Svea gå under så kommer ingen ångra att de kämpade för en bättre framtid. Kung Arthur blev besegrad av anglo-saxarna men uppnådde ändå odödlighet.

Detta kan låta högtravande och aningen romantiskt, men i ett läge som detta så gäller det att hitta inspiration hur den än gestaltar sig. Första steget är alltså att helt lämna bakom oss den defaitistiska attityd som tidvis dyker upp i den interna diskussionen.

Den ultimata gentlemannen

För att attrahera fler till att vilja anamma den identitära eller nationalistiska estetiken krävs målbilder. Det måste vara någonting som går i led med genomgående manliga principer och dygder. För att ta ett exempel så är James Bond en karaktär som visar väldigt väl hur man kan attrahera män från varierande stigar i livet.

Låt oss börja med den våldsamma aspekten. Innan vi går djupare in på Bond är det värt att elaborera kring just våld. Jag, precis som de flesta som läser detta, vill hålla en intellektuellt hög nivå och detta går ofta hand i hand med att ta avstånd från våld. Dock, vill jag varna för att göra en för stor skiljelinje mellan det intellektuella och det våldsamma. Vi får aldrig blunda för att våld är en grundläggande del i en mans identitet. Och om vi ska vara helt ärliga så är våld attraktivt, det går inte att diskutera bort. Nu kanske du som läser tänker att vi måste ta avstånd från allt våld och bara ägna oss åt intellektuella aktiviteter. Låt mig då först klargöra vad jag menar med våld. Det handlar givetvis inte om att hänge sig åt handgemäng på gatan som en gemen plebej, utan det handlar om estetiken. För att attrahera yngre män till vilken rörelse som helst krävs en maskulin och tidvis aggressiv framtoning. För att citera en god vän så beskrev han det väldigt väl som att den svenska kulturen har ”innebandy och bingolotto” medan förortskulturen har monopol på det som är attraktivt för yngre män; våld.

Med detta sagt kan vi antingen inkorporera våld i vår egen estetik eller se den yngre generationen gå förlorad till andra kulturyttringar.

För att återigen klargöra vad jag menar med våld så är det inte att gå ut på gator och torg och bedriva kamp mot diverse andra grupperingar, utan att precis som med styrketräning bedriva den för ens egen självförbättring. För att återknyta diskussionen till Bond så är det just den typen av våld som är nödvändig i en ärorik estetik, Bond är inte någon outbildad slagskämpe som låter sina nävar tala när hans argument brister, men kapaciteten finns där, och det är attraktivt.

För att konkludera argumentet kring våldets vikt i en attraktiv estetik så kan det vara värt att konstatera att svaghet aldrig är bra, att vara ett offer är aldrig bra. Att tro det är att böja sig för rådande vänsternormer.

Om vi går vidare i utformningen av estetiken och behåller Bond som modell så är det lämpligt att elaborera kring utseende och framtoning. Hur man uppfattas av sin omvärld beror till stor del på hur du ser ut och hur du presenterar dig själv. En ultimat gentleman går inte runt med en dålig hållning i illasittande kläder. Ingen bör blunda för vilket ethos debattören eller folkbildaren har. En dyster sanning är att man alltid kommer bli bedömd på hur man ser ut och presenterar sig själv, likväl som på vilka faktiskta argument man presenterar. Vi måste därför se till att den identitära eller nationalistiska estetiken är så stilig som möjligt. Att vara välklädd och att kunna föra sig med klass är attraktivt hos både damer och herrar och är inte en aspekt man någonsin kan negligera.

Med detta sagt så spelar det givetvis även stor roll hur man presenterar sina argument, i nuvarande läge så sker de flesta debatter och diskussioner på Internet, då är det av otrolig vikt att man presenterar sig själv som intellektuell och saklig. Det sista man vill framstå som i en (oavsett forum) diskussion är en av de ”arga, lågutbildade männen från landsbygden” (ursäkta anammandet av vänsterretoriken).

Ett annat, otroligt kraftfullt sätt att framföra sina argument är genom satir. Människor är mer benägna att läsa texter, titta på videor, filmer etc om det finns ett underhållningsvärde i dem. Ibland är riktiga brandtal helt i sin ordning, men en vanlig tisdagseftermiddag så är gemene man snarare ute efter en distraktion än en tung ideologisk text. Även om de i slutändan är viktigare för att förankra tongivande idéer. Två goda exempel på hur humor kan användas med stor framgång är Koling.nu och Iron Pill (länkar längst ner).

Även här gäller det att hitta en god balans, precis som styrka och vishet (i detta exempel våld och intellektuell framtoning) arbetar i balans måste man blanda tungt och lätt även i sin argumentation.

Om vi går vidare i den estetiska framtoningen och återigen använder Bond som modell så kan vi elaborera kring vikten av att som man vara attraktiv för kvinnor. Det finns strömningar av aversion mot kvinnor inom vissa kretsar på Internet. Detta måste vi ta avstånd från så ofta som möjligt. För det första är aversion mot kvinnor helt oförenligt med principer som en god man måste ha. Som nationalist så är kvinnor lika viktiga som män för folkets välmående, som identitär är kvinnans identitet lika viktig som mannens. Som traditionalist är äktenskapet någonting heligt. För samtliga ovanstående är moderns roll i livet som helhet av högsta vikt.

Om vi tittar på en modern rollmodell till ett stort antal yngre män, Dan Bilzerian, blir det tydligt att förmågan att omge sig av vackra kvinnor är attraktivt. Dan Bilzerian är allt annat än ärorik men jag använder honom här för att belysa faktumet att det är mer attraktivt att vara omgiven av kvinnor än att inte vara det. I gentlemannaestetiken är det givetvis mest ärorikt att ha en kvinna och skapa sin lycka tillsammans med denna. I min värld är det mer respektabelt att attrahera och lyckas hålla en kvinna som man tillsammans kan sträva mot excellens med än att vara en attraktiv partner för temporära romanser.

Oavsett vilken väg man väljer så måste estetiken vara distinkt maskulin men vara starkt kopplad till en distinkt feminin andra hälft.

För att sammanfatta dessa tankar gäller det att som representant för den nya högern vara fullt medveten om vikten av att befinna sig högre än motståndaren i så många avseenden som möjligt. Arketypen för motståndaren på det intellektuella planet är en undergiven och fysiskt dekadent vänstermänniska med bristfällig moral och en anti-maskulin världsåskådning. Unga svenska män behöver en ny estetik och kultur, lyckas vi forma en sådan har vi vunnit mycket. Om vi misslyckas med detta kommer vi se våra unga förmågor gå förlorade. Men vi kommer inte misslyckas, att hysa sådana vanföreställningar är någonting vi nu lägger bakom oss!

http://theironpill.tumblr.com/

https://www.facebook.com/koling.nu

Min sida: https://www.facebook.com/TheLatsbrah

YouTube: https://www.youtube.com/user/TheLatsbrah