Att sia om framtiden

Åsiktskorridoren, Feminism, Historia, Ideologi, Inrikespolitik, PK, Politik, Rekommenderat, Satir, Vänstern

Även om det är världens vanligaste fritidssysselsättning så är det många som kan vittna om att de flesta försök att sia om framtiden slutar med att man står där med skammen, få är de lycksaliga som en dag får säga ”Vad var det jag sa!”. Inte ens teknologin kan man ännu lita på här vid lag (fråga IPCC) , superduperdatorn Nautilus kan till exempel endast förutse händelser som redan har hänt.

Och vänder man sig till de gamle vise möts man endast av blå dunster och önsketänkande. Den ena filosofen är övertygad om att detta kommer att leda till detta medan någon annan minst lika tungt vägande tänkare menar att sådant där bara är struntprat, framtiden kommer att vara något helt annat, nämligen….. Och även om diverse självsäkra profetior ger sagesmannen en smak av makten och härligheten i nuet är det ändå oftast så att någon ännu ej född viktig-Petter en dag kommer att slå hål på ens så mödosamt konstruerade, och för stunden helt vettiga, visioner.

Otack det är spåmannens lott. Men ändå, fullt medveten om det fåfängliga i detta företag, tänker jag här ge mig i kast med att vaska fram några sannolikheter ur den tid som komma ska. Anledningen, kanske ni undrar, till att jag vågar mig på detta är helt enkelt den att ingenting längre förvånar mig och om det visar sig att jag får fel i mina prognoser så är det för att jag har underdrivit snarare än överdrivit.

Dessa bebådelser är helt och fullt inriktade på PKismens utveckling, tyvärr har jag inga goda (kommande) nyheter att meddela. Nog, nog här är då några ej otroliga antagligheter.

Post-pre-patriarkatet

2020. Sveriges första könsneutrala gynekolog Abbas Klitt Mörkrum gör tillsammans med en grupp studenter från Södertörns högskola och två stycken genusfysiker från ESA en tidsresa genom ett svarthål som uppenbarar sig i Abbas Klitts mottagningsrum. Väl på plats i det förflutna ger de sig i kast med att krossa patriarkatet i sin linda. Tyvärr kan ingen rapport skickas från forntiden till framtiden eftersom då de väl hindrat patriarkatet att bli till även sätter stopp för all egentlig utveckling vilket i sin tur leder till att tidsresenärernas stamfäder (ursäkta ordvalet) dog i sjukdomar som annars kunde ha botats med antibiotika.

Vi är ändå nöjda, för nu kan kvinnorörelsen återuppfinna hjulet på nytt, ännu en gång, trots att hjulet aldrig har uppfunnits” säger Tab X genuskommisarie på ESA strax innan hen upplöses till intet.

Abortlagstiftning

2025. Cilla-Louise Castro Berwald, 47, får stor uppmärksamhet då hon blir först (men sannerligen inte sist) ut med att göra abort efter att hon blivit gravid genom artificiell insemination.

Jag var trött på normen att ensamstående kvinnor som blir gravida på konstgjord väg alltid väntas vilja ha barnet, varför ska inte jag få göra abort, alla andra jag känner har ju gjort det, har inte även jag vissa rättigheter?” svarar Castro Berwald på den något provocerande frågan ”varför?”. Vidare menar hon att då det är en femtioprocentig chans att avkomman blir en pojke så är det bäst att ta det säkra före det osäkra.

Blood in, blood out

2028. Att skilja blodgrupper åt är ”inte ok” menar en samlad riksdag, ivrigt påhejad av LHUG (Läkare helt utan gränser). Vårdpersonal slår larm då en man med blodtypen A dör efter att ha tagit emot en liter av blodtypen B. Både landstinget och den avlidnes familj ber dock snart därpå om ursäkt efter att ”typ alla” blivit sårade. Att låtsas om som att AIDS finns kriminaliseras och en vårdslös fotodermatiker som torkar en väldigt frisk kamrats tårar MED handskar döms till att lida av en diffus känsla av skam, i all evighet.

Första artkorrigerande operationen genomförs, varg tvingas göra en pudel

2032. Esther-Jan Loksjö, 19, blir efter en serie omfattande kirurgiska ingrepp helt och fullt en varg och ska just till att bosätta sig med sin nya flock då det som inte får hända händer, Esther-Jan insinuerar att det finns olika vargraser. Jag citerar ”Det finns ju olika vargraser som t.ex. euroasiatisk varg och prärievarg”.. Aj,Aj,Aj! Som tur är hinner Loksjö göra avbön strax innan han blir utstött ur flocken och dör av svält.

Ett rent elvete

2035. Genuselektrikern Pierre Smith ger sig ”f-n på” att man ska kunna koppla ihop hane/hane och hona/hona, detta leder till en välkommen debatt som i sin tur leder till att alla hushåll måste byta till könsneutrala kontaktdon och stickproppar. Emerson tvingas lämna tillbaka sitt nobelpris postumt.

Sveriges härligaste person blir stött, igen

2039. Jonas Gardell får en dålig recension av sin enmansshow ”Hallå, se mig!” . Gardell publicerar ett öppet brev till Gud där han avkräver hen på en förklaring. Då inget svar ges vänder Jonas sig till staten som är mer medgörlig, samtliga anställda inom stat, kommun och landsting får personligen be Jonas om ursäkt. Skadan är dock redan skedd.

Klimatets klimakterium

2042. Klimathysterin når sin kulmen strax innan man kommer på att det är kränkande att behöva tänka på konsekvenser. Moder natur döps om till fader natur (Konsekvenser är könsnormativt förtryck) och förkastas snart helt av HBTQ*JGHYUFYUHU -rörelsen, och därefter av FN, WHO samt gemene man. Alla meteorologer som finns gör avbön.

Step in the arena

2050. Richard Dawkins klon, som också råkar heta Richard Dawkins, utropar sig själv till Gud då platsen är ledig eftersom ”Gud ändå inte finns”. Dessutom var den Gud som inte finns allmänt kass, och Dawkins lovar att inte vara allmänt kass. Både Humanisterna och VoF tycker det är skönt att ”det rätta” äntligen är en konkret person och finner sig raskt i det nya. De lovar dyrt och heligt att inga gudar hava jämte Dawkins, iallafall inte den kristna Guden. Andra gudar vill de helst inte uttala sig om då det finns risk att någon kan ta illa upp….. Scientologernas gud kan de gå med på att öppet förneka också, det är okej, ingen gillar scientologerna ändå…. Även AA:s något luddiga ”högre makt” går bra att ogilla.

Homoäktenskap

2061. Endast homosexuella får gifta sig i kyrkan, begravas i vigd jord, be, ta nattvard och så vidare. Dock ej bikta sig, eftersom det är onödigt då homosexuella per definition är syndfria. Alla är nöjda, förutom ARF (Asexuellas riksförbund) som i protest konverterar till Manikeismen en masse. För säkerhets skull ber alla ursäkt till alla, ingen blir nöjd. Ad infinitum.

Nå såhär kan det kanske bli. Men vad vet jag? Låt oss kontemplera över det fåfängliga i mitt äventyr med att minnas Jesaja.
Och när man säger till eder:
»Frågen andebesvärjare och spåmän, dem som viska och mumla», så svaren: »Skall icke ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda för de levande?
»Nej, hållen eder till lagen, till vittnesbördet!
Så skola förvisso en gång de nödgas mana, för vilka nu ingen morgonrodnad finnes.

Och Moses!

Och om någon vänder sig till andar som tala genom besvärjare eller spåmän, för att i trolös avfällighet löpa efter dem, så skall jag vända mitt ansikte mot honom och utrota honom ur hans folk.

Jag ligger pyrt till!

Nicholas Lindén