Carl Oscar Andersson

Carl Oscar Andersson tar avstamp i en världsuppfattning vilken uppfattar livet som mest värdefullt när det präglas av vilja, ärlighet, sanning, skönhet och autenticitet. Han ser med avsmak på moderniteten som historisk rörelse och den subversiva samtiden i synnerhet. Sina intellektuella förebilder finner han i Oswald Spengler, Carl Schmitt, Thomas Molnar och Fjodor Dostojevskij.

Artiklar av skribenten