carlfaust

Carl är en götisk diktare och historiker som utgår från en världsuppfattning där vilja, sanning, skönhet och autenticitet tillmäts stor betydelse. Han ser med avsmak på sin samtid, som saknar högre uttrycksformer och verkliga personligheter. Hans intresseområden omfattar bland annat historiefilosofi och göticism. Carls främsta intellektuella förebilder utgörs av Oswald Spengler, Carl Schmitt, Julius Evola, Friedrich Nietzsche och Vladimir Lossky.

Artiklar av skribenten