Aja, baja Kinnunen

Okategoriserade

SDU:s uttalande om Palestinas rätt att erkännas som stat har väckt reaktioner. Det är inte konstigt; Sverigedemokraternas olika falanger har olika värderingar i frågan. Man kan tycka vad man vill om saken, och därmed tycka vad man vill om reaktionerna.

En reaktion förtjänar dock att fördömas, och det är Martin Kinnunens. I egenskap av pressekreterare är det dessutom sannolikt att han representerar partiets linje i allmänhet, och därför blir det ännu viktigare. Kinnunen har nämligen valt att kommentera saken till Expo, där han talar om att det är förbryllande och att man kommer att bemöta kritiken.

Inte ok.

Sverigedemokraterna måste besinna att Expo är en fientlig och till stor del kriminellt belastad verksamhet som lyckats vinna en totalt oförtjänt legitimitet i svensk media (även om man ser saken ur ett något så när normalt liberalt eller socialdemokratiskt perspektiv). Det är en tidskrift och en verksamhet vars mål kan sammanfattas mycket kort:

1) Maximera invandringen till Sverige.
2) Trakassera människor som motsätter sig någon aspekt av den utvecklingen.
3) Förinta organisationer och verksamheter som motsätter sig någon aspekt av samma utveckling.

Utöver det är Expo ingenting – även om man utan att darra på manschetten kan klassificera det hela som ett extremvänsterprojekt i och med grundarens och de flesta medarbetares politiska idéer, är organisationen som sådan inte ens vänster. Den är inte demokratisk (en demokrati utan invandring torde de flesta Expomedarbetare betrakta som fascism och därmed ogiltig), den har inga konkreta lösningar på några problem kopplade till invandring (den förnekar normalt att de finns) och den har ingenting realpolitiskt att komma med, annat än vulgärt tjat och enfaldiga ickeargument med ett mycket konkret mål. Än en gång: främja okontrollerad invandring, och mobba folk med andra uppfattningar. Det är vad det handlar om, ingenting annat. Ergo: varje uttalande till Expo från Sverigedemokraternas sida är liktydigt med stöd till en organisation som vill att de ska försvinna.

SDU:s agerande är problematiskt av den enda orsaken att det riskerar att i Sverigedemokraterna dra in frågan om vilken av två aggressiva, på var sitt sätt exceptionellt omedgörliga (och rasistiska) gruppers rätt att domdera över en plätt i Mellanöstern – sionismens och den palestinska islamismens (och nej, vi talar inte om ”judarna” eller ”muslimerna” utan dessa specifika former av representation för respektive grupp, så vi slipper det tramset). Utöver det är SDU:s ståndpunkt åtminstone lika rimlig som den fånigt krälande Tommy Hanssonismen som annars infekterat SD:s förhållningssätt till en fråga som egentligen har luft och nada att göra med Sverige. Min uppfattning förblir att de borde skippa radikalt extrema ställningstaganden och ägna sig åt nyanserat orerande om ”tvåstatslösning någon gång i framtiden,” men där gör både SDU och sionistfalangen som de vill.

Poängen i detta inlägg är dock enklare: Expo är ett fanzine för galningar som fått alldeles för mycket resurser. Om inte ens Sverigedemokraterna begriper det, utan tror att de kan köpa ”legitimitet” genom att skänka densamma till de politiskt totalt  obildade, antiintellektuella vänsteristerna på redaktionen där har vi problem på allvar.