Metsatöll

Okategoriserade

Folk metal är en intressant genre, som ofta kombinerar metalgenrens kraft med folkmusikens anor. Det finns i Estland flera folkmetalband, bland annat Raud-Ants som gjort musik på det utrotningshotade språket votiska. Ett annat bra exempel på detta möte mellan gammalt och nytt är Metsatöll. Bandet har berömts av landets president, spelat med den estniska manskören och turnerat flitigt utomlands. Något liknande är inte alldeles enkelt att föreställa sig i Sverige, där redan intresset för egna anor framstår som suspekt i offentligheten och där hiphop nästan alltid anses mer relevant än metal.

As we are situated (comparing to the most of Europe) rather in North, You could say that we are also singing about north. So, our stories, Estonian stories, are nordic stories.
– Lauri, Metsatöll

JA
– Jüri Arrak

Bandet är på flera sätt inspirerat av den estniska kulturen och landets natur. Namnet, ”Metsatöll”, betyder skogsinvånare och är en eufemism för varg. Estland var i forna tider känt som en hemvist för varulvar, som fallet med Thiess antyder inte enbart blodtörstiga bestar. Bandet utgår i dateringen av sina projekt från den estniska kronologin, vilken börjar 8213 f.Kr, då Estland reste sig ur havet. Metsatöll har ofta samarbetat med den populäre konstnären Jüri Arrak. Arraks konst kan förefalla absurdistisk, och anknyter ofta till inhemska myter. Han var något av en nationalsymbol under den sovjetiska tiden och förde vidare estniska symboler och hjältar, samtidigt som hans symbolik ofta var för avancerad för att censuren skulle ana oråd. Intressant är också användandet av det traditionella musikinstrumentet torupill. I en intervju förklarar Lauri instrumentets sakrala bakgrund, liksom kopplingar mellan skandinavisk och estnisk tradition:

I dont play bagpipes, I play torupill – Torupill is estonian type of bagpipes (in Europe there are dozens of bagpipe-like instruments). Torupill is different from a neo-germanic or Scottish (everyone draws parallels to that younger brother of torupill), it has a single reed on chanter and it needs smaller pressure in blowing – so it’s a good concert-instrument. “Torupill” translated to English is “Tooru’s instrument” – Tooru or Taara is Estonian ancient mother of earth, later She, or He changed to a god status and in different regions changed also sex, as a male god, and things She look after. Also – to the god of thunder, what also Scandinavians, as younger nation, know as “Thor”. The same name exists also in the south, so I think, we already knew Taara, when we came here, to the north part of Europe. So, torupill is god’s instrument.

JA
– Jüri Arrak

Metsatöll sjunger på estniska, texterna utgår ofta från inhemska myter och gestalter. Det är intressant att följa resonemangen kring filosofi och religion i intervjuerna (de två mest givande ur detta perspektiv är länkade nedan). Så säger Lauri om vad han tror på:

I believe, that every thing and living plant/tree/stone “living” and “not living” has its own soul, I believe in good will, in mother earth, ancestral traditions, love.

I intervjuer tar han också upp sådant som ormens betydelse i estnisk tro och hur man där ser på Manala, efter-livet. Han resonerar också kring hoten mot små nationers anor, och värdet av att föra dem vidare. Sammantaget är det både intressant och spännande läsning. Att det finns en tanke bakom bandet är uppenbart, samtidigt är det ofta bra musik. Som influenser anger man bland annat band som Bathory och Celtic Frost, men också inhemsk musik och Beethoven, liksom naturen. Det är en bra möjlighet att lära känna vårt estniska brödrafolk något mer.

En i mina ögon trevlig och representativ introduktion till Metsatöll är Veelind, tillgänglig på youtube här: Veelind. Den som får mersmak kan botanisera vidare bland flera spår.

Metsatöll

Hemsida
Intervju med Peek-a-boo-magazine
Estonian metal – intervju

Relaterat

Maavald – estnisk hedendom
Jüri Arrak – Galley Bastejs