Mer avlyssning!

Okategoriserade

Tro det den som törs, men FRA-lagen är inte det enda moster Staten pysslar med för närvarande SÄPO ska också få vara med. Men en kontrollstat lär knappast lösa de problem det svenska samhället lider av.

Medan FRA-debatten ebbar ut och går ner på sparlåga verkar riksdag och regering vara på väg att permanentera en annan avlyssningslag. Dess grundpoäng är att ge SÄPO rätt att använda "hemliga metoder" i avlyssningen av vissa grupper. Lagen har funnits i olika provisoriska former sedan 1952, och skulle då skydda mot sovjetiskt spioneri.

Numera ska den täcka upp ”vissa allmänfarliga brott, högmålsbrott, brott mot rikets säkerhet och terroristbrott”. Så långt låter det som det SÄPO ska syssla med. Det är dock slirigare än man kan tro, inte minst när det kommer till de "allmänfarliga brotten". Lagen har "hittills använts för att avlyssna såväl vänster- som högerextrema grupper", konstaterar Aftonbladet utan att utveckla det längre, och man börjar ju fundera på om det är farlighet eller misshaglighet som ska bli huvudmotivation. Bland annat ska man avlyssna folk som ägnar sig åt mötesstörning efter decennier av vänsterns gapande mot allt från Ny Demokrati till Sverigedemokrater och ”nazister” ska man alltså plötsligt gå in och sätta stopp. Det är ett högmålsbrott att störa politiska sammankomster, och naturligtvis är det principiellt bra att något görs åt snorungarnas vilja att förvandla det offentliga rummet till sin privata lekplats, där de inte störs av lagar eller folkvett. Men avlyssna dem? Få tyst på dem istället, så kan de få sitta i sina telefoner och diskutera kampen mot "rasism, sexism och homofobi" hemma bäst fan de vill hur avlyssning skulle hjälpa är obegripligt. Man behöver väl för övrigt knappast vara ett geni för att gissa att lagen också kommer att användas till att rutinmässigt avlyssna pariaförklarade grupper högerradikaler och andra misshagliga.

Man blir uppriktigt sagt bara utled på detta. Sitter verkligen den parlamentariska demokratin så löst att detta har blivit nödvändigt? I så fall är det knappast beroende på några högerextremister i alla fall, och än mindre på den politiskt impotenta extremvänstern. Lagens sannolikaste användningsområde det enda jag kan komma på som är hyfsat rimligt torde väl bli att jaga terrorister. Och visst, det lär knappast finnas någon brist på militanta islamister i periferin på Sveriges invandrarförorter. Sveriges migrationslagstiftning formligen ber om att svensk mark ska göras till bas och i förlängningen kanske stridsskådeplats för konflikter som vi inte har det minsta att göra med. Och med ambitionen att Sverige ska "engagera sig internationellt", och skicka soldater till olika "fredsprojekt" under FN:s/NATO:s flagg lär förr eller senare någon bli arg nog på lilla landet i norden för att börja fippla med gödsel och kaffekvarn.

Men lösningen kan aldrig vara att införa ett kontrollsamhälle som börjar närma sig det absurda. Lösningen är att sluta fylla Sverige med utomeuropeer för sakens egen skull. Och, kanske minst lika viktigt, sluta leka krig med den döende idiotstormakten och dess allierade.