Metapedia från A till Ö: R som i Rasism

Metapolitik

Den traditionella betydelsen av rasism är enligt Svenska Akademiens ordlista en ”åskådning som hävdar att olika människoraser har olika värde och bör ha olika ställning i samhället”. Bland annat eftersom begreppet är utmärkt som ad hominem mot meningsmotståndare så appliceras det dock på ett stort antal andra andra åsikter. Få kallar sin egen hållning rasistisk, utan begreppet används som en nedsättande beteckning på en samling ståndpunkter som användaren betraktar som vetenskapligt och/eller moraliskt felaktiga.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Rasism