Metapedia från A till Ö: B som i Biokultur

Metapolitik

Biokultur kan beskrivas som en växelverkan mellan kultur och biologi. Människan ses som en kulturell och biologisk varelse på så sätt att hon vid sidan av sitt biologiska arv även utvecklat en ”andra natur” i kulturen.

Medan de biologiska betingelserna är mer konstanta tar sig kulturen föränderliga uttryck över tid och rum. Men även kulturen har sina konstanter, vilka gemensamt skapar och återskapar en dit hörande identitet. Denna biokultur är av väsentlig betydelse i den Nya Högerns identitetsbegrepp.

Den gemensamma europeiska biokulturen har en historia som sträcker sig uppskattningsvis 40 000 år tillbaka i tiden. Men trots sina kulturella variationer över denna tid, utgör biokulturen den gemensamma nämnare som sammanför de europeiska folken i en och samma grundläggande primärgrupp, relaterad till en specifik meta-etnisk identitet.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Biokultur