Är antivitismen straffbar? — bidrag till en diskussion

Politik

320px-Seedtrees_forest

Man måste alltid vara på sin vakt mot antivitism och svenskfientlighet. Nu senast var det en viss Bo Löfvendahl i SvD som ifrågasatte svenskars existens. Det hela utreddes av Motpolsgrannen Fredriksson här: http://www.motpol.nu/joakimfredriksson/2013/12/16/bo-lofvendahl-finns-det-etniska-svenskar — Denna fråga intresserar mig: kan man motverka dylik antivitism med juridiska medel? Jag är inte jurist, men jag får intrycket att det finns en del att åberopa sig på. Det finns en hel del stiftat som borde få antivitisterna att slå till reträtt — för gott.

Antivitism: att förneka vita folk deras existensberättigande, att uttala sig nedsättande om vita i allmänhet och svenskar i synnerhet, att på basen av vår etnicitet uttrycka sig fientligt om oss — det förekommer. Och det är i Sverige, på grund av praxis, inte möjligt att rubricera som ”hets mot folkgrupp” (jag återkommer till detta). Men det finns andra medel: internationella avtal.

Man kan, med andra ord, bemöta PK-isterna med juridik. Man kan motverka antivitism och svenskfientlighet med hänvisningar till FN-stadgan samt vissa internationella konventioner. Nedan något om detta i punktform.

1. FN-stadgan. Om någon säger att svenskar inte existerar, svenskar som folk finns inte, så bryter detta mot själva FN-stadgan från 1945. Den säger att varje människa har rätt till en nationalitet (artikel 15). Detta betyder: rätt att tillhöra ett folk. Nation är av latinets natio, jag är född. Det man är född som räknas som ens nationalitet. Och det handlar för sin del inte om rätten att tillhöra en stat, vilket inte är någon rätt men en skyldighet (som att betala skatt). Det sistnämnda kan behöva nämnas eftersom jurister idag felaktigt tolkar nationalitet som statstillhörighet.

2. ICERD 1965. Om någon nedvärderar vita, om någon säger att vita människor är fascister och extremister osv så är det ett fall av rasism, brytande mot FN:s rasismkonvention ICERD från 1965. ICERD uttyds som ”International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”. I den sägs rasism syfta på varje form av uteslutning eller inskränkning på basen av ras, hudfärg och börd, avsedda att diskriminera och förtrycka. I så fall är samhällsbruk som ger företräde till invandrare och utestänger etniska svenskar ett brott mot ICERD. För att bara ta ett exempel. Avtalstext här: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

3. CPPCG 1948. Om någon anser att massinvandring till Sverige är den politik som ska prioriteras, då kan man ifrågasätta det enligt FN:s folkmordskonvention från 1948. Den heter CPPCG (”Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”). Den säger bland annat att åtgärder som hindrar födslar hos ett visst folk är att betrakta som folkmord. Den antivita propaganda som regim och media fört sedan 1945 kan enligt samma konvention ses såsom ”orsakande allvarlig mental skada” på en folkgrupp, artikel 2b. Det kan möjligen ses som förberedelse för folkmord och är i så fall olagligt. Och den som inte protesterar mot folkmordet är medskyldig, idkande ”complicity”, artikel 3e. De som skrev under konventionen anser att ”folkmord är ett brott enligt internationell rätt vilket de härmed förbinder sig att förhindra och bestraffa”. — Så tag varning, antivitist: om din Facebook-kompis skriver ”jag hatar vita män” och du klickar på gilla, då kan du komma ifråga för ”medskyldighet till folkmord”. — Avtalstexten till CPPCG här: http://www.un-documents.net/cppcg.htm

4. RF 2010. Nu är det lite off topic, men jag tar detta här ändå. Säger någon ”Sverige är mångkulturellt, det står i grundlagen”, så är det lögn. Termen ”mångkulturell” osv förekommer inte i Regeringsformen. Tro mig, jag har kollat. Det som folk syftar på när de säger detta är bara en sats i paragraf 2 som säger att minoriteters ”möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”. Före 2010 stod det ”bör”, den nya skrivningen med ”ska” var en skärpning. Men såklart långt ifrån någon klausul om att Sverige skulle vara mångkulturellt och att etniska svenskar därmed upphört att existera. — Om detta har jag skrivit på min andra blogg, kort och koncist: http://lennart-svensson.blogspot.se/2013/01/rf-sager-inte-att-sverige-ar-ett.html

5. Säpos definition av terrorism. Detta är högst intressant i sammanhanget. Terrorism definieras av Säpo bland annat som en gärning som syftar till att ”injaga fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp”. Medias och statens antivitism är i så fall lika med terrorism. Och Expressens, Expos och Aftonbladets kampanjer som jagar högerradikaler och hänger ut dem för deras åsikter, torde möjligen kunna klassas som terrorism. (Och därmed antagligen straffbart enligt FN:s konvention om finansiering av terrorism, ”International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism” från 1999 (ICSFT).)

6. Samnationalism. En tumregel, bra för en debattör att kunna i dessa sammanhang, är argumentet samnationalism. ”Verklig nationalism är samnationalism” som Per Engdahl sa: som nationalist sätter jag mig inte över andra folk utan existerar med dem på lika villkor. Alla, inklusive svenskar, har rätt att existera i sin ursprungsmiljö. Något annat strider mot FN-stadgan, mot ICERD och CPPCG. – Samnationalismen kan därtill antyda ett bra motargument mot den som gnatar om ”vem är svensk, definiera svensk”: man kan ju mot denne säga ”vem är japan, definiera japan; vem är somalier, definiera somalier; vem är turk, definiera turk”. Nationaliteter är delvis en fråga om sedvanebegrepp. Alla vet ju intuitivt vad en traditionell svensk är.

7. Några ord slutligen om hets mot folkgrupp. Som vi alla vet kan inte en svensk vara offer när detta brott begås. Och det, anser jag, är en form av apartheid: en lagtolkning som utesluter oss på grund av vår etnicitet. Och apartheid fördöms i Artikel 3 av ICERD: undertecknarna ”… condemn racial segregation and apartheid and undertake to prevent, prohibit and eradicate all practices of this nature in territories under their jurisdiction.” Man kunde kanske dra Sverige inför Europadomstolen för detta. Sverige har undertecknat ICERD men har en rättspraxis (= svenskar kan inte vara offer för hets mot folkgrupp) som är ren apartheid.

Slutsats: söker man sin identitet som vit terroriseras man med antivitism. Och antivitism är straffbar enligt ICERD. Och antivitism kan även ses som förberedelse för folkmord, och därmed straffbar enligt CPPCG. Ingen har rätt att bortdefiniera mig som svensk; jag existerar och har rätt till detta land. Att förneka mig detta är ett brott mot FN-stadgan, 15:e artikeln. – I korthet: antivitism är terrorism, det är förberedelse för folkmord, det bryter mot FN-stadgan och det bryter mot konventionen om rasism, känd som ICERD.

 

Relaterat

Herman Lindqvist om Sverige

Bob Whitaker och ”mantrat”

Att som författare bekämpa svenskfientligheten

Kulturkriget 2009-2013

Heidenstam: Svenskarna och deras hövdingar (1908)