Vikingarnas handbok för lyckade affärer

Historia, Litteratur, Rekommenderat

Vi lever i en tid av förvirring, då många människor är osäkra på hur de ska leva sina liv. Det kan då vara värdefullt att få inspiration och goda råd från våra förfäder. En god början är Den höges sång, Havamal, där praktiska råd bildar en syntes med en specifik, nordisk livssyn. En annan värdefull text är den medeltida Kungaspegeln. Kungaspegeln innehåller bland annat råd till handelsmän, vilka översatts och sammanställts av Ylva Hellerud. Resultatet är en behändig liten bok betitlad Vikingarnas handbok för lyckade affärer.

Vi finner där en snarlik samling praktiska råd förankrade i nordisk livssyn som i Den höges sång. Människoidealet för tankarna till Günthers beskrivning i Frömmigkeit Nordischer Artung, ett människoideal förknippat med humanitas, oberoende och balans. Den gode köpmannen är artig och ärlig, måttlig och behärskad. Han undviker att förlora kontrollen, oavsett om det hänger samman med skökor, alkohol eller svordomar. Den gode köpmannen tar också för vana att inte vara bedrövad, ”för bedrövade tankar är ofta sjukliga”.

En återkommande roll spelar också valet av umgänge, människorna man omger sig med. Har handelsmannen inte möjlighet att få kvalitet, oavsett om det gäller manskap, skepp eller varor, avstår han hellre. Genom ärlighet och kvalitet vinner han ett gediget rykte.

vd

Intressant är det fokus som läggs på andlighet och lärdom. Den gode köpmannen har sin tro, och börjar dagen i kyrkan. Han försöker också varje dag lära sig något nytt, oavsett om det sedan handlar om andra folks seder, språk, eller lagarna.

Sammantaget är det alltså en god introduktion till den nordiska livssynen, där yttre framgångar ses som något som följer av inre balans, samtidigt som den inre balansen är ett ändamål i sig. Ordvalet ”lyckade affärer” är alltså meningsfullt, råden leder till affärer som är lyckade både på ett inre och yttre plan. Det är en ganska kort bok, den hugade läser med fördel råden i handboken parallellt med Havamal (mycket överlappar).

Vi införskaffar boken bland annat här:

Arktos

Äldre inlägg om Kungaspegeln:

Kungaspegeln