Sloterdijk och människozoot

Filosofi, Historia, Ideologi, Konservatism, Politik, Rekommenderat


Peter Sloterdijk är en av Tysklands mer givande intellektuella. Han bekräftar bland annat att ”Tyskland är ett Sverige för vuxna”, en motsvarighet till Sloterdijk skulle inte vara möjlig i svensk akademi eller offentlighet. Han rör sig ständigt på gränsen till åsiktskorridorens tabun, och har under åren skapat kontroverser bland annat genom att flirta med eugenik och genom att kritisera 68-vänstern, välfärdsstaten, statsfeminismen och öppna gränser. För min del är han inte minst värdefull genom Zorn und Zeit, där han tog upp thumos. Thumos är en dimension av den mänskliga erfarenheten som annars missförstås eller marginaliseras av den officiella ideologin. Vilket i sin tur innebär att liberaler inte förstår mycket av det som pågår i det samhälle där de lever. Sloterdijk skisserade där en thumotisk ekonomi och en thumotisk politik, som borde tilltala inte minst den nietzscheanskt och hegelianskt anstrukne.

Det mänskliga zoot
Books, as the poet Jean Paul once remarked, are thick letters to friends.
– Sloterdijk

En klassisk text av Sloterdijk är Regeln für den Menschenpark från 1999, ”Regler för människozoot”. Den väckte kontrovers och orsakade en debatt med Frankfurtskolans Jürgen Habermas, men är samtidigt en bra introduktion i kraft av sin begränsade längd. Sloterdijk för där ett samtal med Heidegger och Nietzsche. Han finner att historien är en historia om människans domesticering, en kamp mellan tendenser som bestialiserar och tendenser som tämjer. Detta var tydligt i Rom, där de bestialiska tendenserna representerades av krigen och de blodiga skådespelen. Mot detta stod humanitas och filosofin, ett led i den gemenskap som kallas humanismen. Sloterdijk menar att humanismen är drömmen om en gemenskap mellan människor som läser samma böcker, böcker som har förmågan att ”lugna den inre besten”. Hans resonemang kring böcker som brev till vänner, okända vänner i tid och rum, här är för övrigt tilltalande.

Humanismen kom under perioden 1789-1945 att uppleva en storhetstid, nu som nationalhumanismer. I olika länder läste man olika böcker, detta bidrog till att skapa nationer. Sloterdijks resonemang kring detta är värdefull läsning för den som är intresserad av fenomenet ”nationell kanon”, en samling böcker som upphöjts till ett nationellt arv. Detta inte minst då han samtidigt konstaterar att den teknologiska utvecklingen omöjliggjort detta i vår tid, nya medier som TV och internet har ersatt böckerna. Dessa nya medier är postliterata och posthumanistiska, nationalhumanismen hör därför historien till, kanske även humanismen som sådan. Men hur ska vi då kunna rädda människan från de bestialiska impulserna?

Sloterdijk ger här inget egentligt svar. Han beskriver Heideggers svar på humanismen, Heideggers ansats för på många sätt tankarna till Ludwig Klages. För honom utgår humanismen från ett förnekande av människans natur. Enligt Heidegger är människan inte ”ett rationellt djur”, ”djur + förnuft” (jämför Klages tankar kring Geist och ego). Hon är istället granne med Varat, och språket beskrivs poetiskt som Varats Hus. För Heidegger är Västerlandets historia en historia om hur humanismer krigat om kontrollen över Varat, humanismer som amerikanism, bolsjevism och fascism (den sistnämnda en udda hybrid av humanism med bestialitet enligt honom). Relationen till varat borde vara en annan.

Sloterdijk ser dock Heideggers ansats som hopplöst otidsenlig, och vänder sig istället till Nietzsche för att förstå människozoots framväxt. Människans historiska domesticering är nämligen inte bara en fråga om etik, den är även en fråga om urval och genetik. Nietzsche berör detta i Zarathustra, när Zarathustra ser ett antal hus och frågar sig vilka som kan tänkas bo där. Huset är ett viktigt steg i människotämjandet, men det finns fler (hyreshuset torde vara ett ytterligare steg). Här vänder Sloterdijk på perspektiven, och menar att historien varit en kamp mellan humanister och superhumanister, mellan viljan att minimalisera människan och att maximalisera henne. Som vanligt ger Sloterdijk inget slutgiltigt svar på hur man ska förhålla sig till frågan om människans domesticering, men han erbjuder flera perspektiv som kan hjälpa läsaren att själv hantera den. Att en domesticering pågått länge, och pågår även nu är uppenbart, men så även att den nu tappar kontakten med humanismen och istället förenas med betydligt lägre tendenser. Om detta är en logisk följd av humanismens brister eller inte är en annan fråga, likaså om målet bör vara antik humanitas eller Nietzsches övermänniska. Den domesticering som pågår idag är oavsett vilket en oroväckande utveckling, och Sloterdijk ger oss några begrepp för att förstå den.

Vi finner Sloterdijks klassiker här: Rules for the Human Zoo

Mer Sloterdijk

Peter Sloterdijk och de öppna gränserna
Sloterdijk om språkpolitik
Sloterdijk och den postmoderna massan
Sloterdijk och Finkielkraut – Världens hjärtslag
Sloterdijk och thumos
Sloterdijk och den cyniska tidsåldern
Sloterdijk och Finkielkraut – Den vänsterradikala mentaliteten


 • Nicholas Lindén

  Är inte särskilt kunnig men får intrycket att Sloterdjik är en Koestler-typ,, dvs en kontroversiell i maktens tjänst. På ytan är det mycket man kan hålla med om men sen framträder försvar av liberalismen och anti-dualism, transhumanism (något som Sloterdjik verkar positiv till, liksom Koestler som förodade en cocktail av kemikalier i dricksvattnet för att degenerera massan samtidigt som man genetiskt modifierar eliten till en superelit).. Man bör notera att Sloterdjik gratulerades av Merkel ( eller hennes stab) när han fyllde 70 och är uppskattad bland Tysklands ekonomiska elit. Därmed inte sagt att han inte skulle vara värd att studera, tvärtom.

  • Peter Grafström

   Källa till uppgifterna om Koestler’s cocktail i vattnet för att degenerera massorna?

   • Nicholas Lindén
    • Peter Grafström

     Tack
     Tydligen ville Koestler motverka irrationell kollektivism.
     Och trodde att folk frivilligt skulle vilja ha såna piller.
     Den intellektuella eliten på Koestlers tid tycks inte(?) ha fått klart för sig vad som verkligen låg bakom de politiska massrörelserna. Att allt var energiskt arrangerat av en mot de berörda nationerna fientlig elit som inte lämnade något åt slumpen.
     Koestlers analys innebär att angripa symptom och påminner om hur farlig den totalt förvanskande historievetenskapen är.

     • Nicholas Lindén

      ”Irrationell” ur CIAs perspektiv då.

      ”In Europe, the CIA was particularly interested in and promoted the “Democratic Left” and ex-leftists, including Ignacio Silone, Stephen Spender, Arthur Koestler, Raymond Aron, Anthony Crosland, Michael Josselson, and George Orwell.”

      https://monthlyreview.org/1999/11/01/the-cia-and-the-cultural-cold-war-revisited/

      https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/95unclass/Warner.html

      http://www.philanthropyroundtable.org/almanac/public_policy_reform/1950_philanthropists_vs._communism

     • Peter Grafström

      Ja men även ur deras synpunkt som inte fattade vad som hade hänt långt tidigare, när Britterna lockade fram antijudiska stämningar och parallellt förstärkte detta genom att rekrytera judar som revolutionärer. Koestler tillhörde nog dom som trodde att motviljan mot judar var av den gamla sorten som jag utgår från att han ansåg irrationell. Tror man så förklarar det varför en del judar var intresserade av att förändra allt det gamla som dom uppfattade som intrinsiskt ont. Och därför översåg med sin egen inblandning.
      Jag försöker psykologisera Koestler för att förstå varför han kunde ställa dig bakom ngt sånt om än i lite mildare version än den han citerade. Min tes är alltså att det rör sig om att alla utanför djupa staten var grundlurade och därför bar på grumliga antipatier mot kollektivet.
      Cia drar nog åt båda håll. Både manipulerar med droger, stärker irrationella kulter och kontrollerar mer progressiva grupper.

     • Nicholas Lindén

      Ska man ”psykologisera” Koestler så vittnar det mesta med hans liv om att han var, i bästa fall, en oerhört stor egoist (vilket verkar typiskt för ”stjärnorna” inom litteratur av hans generation) eller, i värsta fall, en fullblods psykopat. CIA och liknande organisationer väljer i regel ut fåfängt folk. Hur han behandlade kvinnor genom livet (vilket kulminerade med att verkställa en självmordspakt med sin UNGA och FRISKA fru när han var gammal och döende) visar rätt tydligt vilken typ av person han var.

     • Peter Grafström

      Om det stämmer så håller jag verkligen med dig

     • Nicholas Lindén

      Ja, fast jag är å andra sidan inte så kunnig om psykologi. Det är hur som helst intressant att CIA hade ett sådant grepp om flera uppburna författare under den perioden. Hur det ser ut idag har jag ingen koll på,, det är väl så eländigt ställt med snillen att säkerhetstjänsterna fått ge upp hoppet om att värva nya 🙂