En erbarmlig elit

Aktuellt, Ideologi, Inrikespolitik, Metapolitik, Politik, Rekommenderat

 • 26
  Delningar

I samband med terrordådet i Stockholm har vi återigen påmints om det svenska etablissemangets tillkortakommanden och offentlighetens svårigheter att lära av sina misstag. Det kan då vara av värde att bekanta sig med den intellektuella tradition som getts namnet machiavellianerna. James Burnham beskrev de mest framträdande machiavellanerna i boken The Machiavellians – Defenders of Freedom. Han tog där upp Machiavelli, Gaetano Mosca, George Sorel, Robert Michels och Vilfredo Pareto (man kan även räkna Burnham själv till machiavellianerna, liksom delvis den på Motpol välkände Gramsci, influerad av både Sorel och Machiavelli).

Machiavellianerna utmärktes av en vilja att behandla det politiska vetenskapligt och sakligt. Detta yttrade sig hos Burnham i en åtskillnad mellan texters och tals formella budskap och deras verkliga innebörd. När en politiker exempelvis säger att vi ska ”välja kärleken” kan det verkliga budskapet vara att han har lån på sin lägenhet så att vi måste fortsätta rösta på honom även om hans politik just lett till ett terrordåd (gamla marxister känner här igen åtskillnaden mellan bas och överbyggnad, liksom intresse och ideologi). Detsamma gäller talet om ”rasism”, den som inte förstår att det finns ett intresse bakom beskyllningar om ”främlingsfientlighet” borde bära dumstrut.

Machiavellianerna strävade kort sagt efter att beskriva verkligheten som den är, även om det kan trampa en och annan på tårna. De beskrev inte nödvändigtvis massorna särskilt insmickrande, de flesta i massan har varken tid eller förmåga att grubbla över det politiska och det gör att de gärna överlåter den på politiker och delar vissa sociala myter som förenklar samvaron. Michels beskrev med oligarkins järnlag hur även demokratiska organisationer tas över av små grupper. Sorel beskrev myternas betydelse, Pareto hur litet av det vi gör som egentligen är logiskt. Machiavelli skrev att människor för det mesta är ”otacksamma.. hycklande, fega och giriga”. Men machiavllianerna var inte heller särskilt insmickrande vad gäller den politiskt aktiva minoriteten, dessa drivs ofta av ambition och kan vara väl så dumma som massan. Burnham noterade med utgångspunkt i Machiavelli och Mosva att det bland annat krävs virtú/ambition/vilja till makt, hårt arbete, styrka, förmåga att bedraga, tur och förmåga att anpassa sig efter förändrade omständigheter för att lyckas politiskt.

Eliter och samhälle
…the way in which to study a nation, to understand it, to predict what will happen to it, requires first of all and primarily an analysis of its ruling class.
– Gaetano Mosca

Det finns mycket av intresse hos Machiavelli, Michels och Sorel. I sammanhanget är det dock Mosca och Pareto som är mest givande, genom sina studier av politiska eliter. Eliter uppstår i alla samhällen, Machiavelli noterade att ”en massa utan huvud är fullständigt ur funktion”, antingen skaffar de sig ett huvud eller så går de under. Hur eliten rekryteras kan däremot variera, liksom om man ens öppet erkänner att det finns en elit. För Mosca spelade eliten en avgörande roll för ett samhälles öde. Vill man förutspå vad som kommer hända ett visst folk bör man studera deras härskande klass. Detta kan, givet den svenska elitens erbarmliga karaktär, vara en närmast kuslig insikt.

Moscas världsbild skiljer sig på många sätt från den officiella svenska ideologin. Så menade han att det som driver människor är kampen om överlägsenhet snarare än ”existens”. Ett socialbidrag gör exempelvis på lång sikt ingen glad, i varje fall inte någon som har någon thumos kvar. Mosca delade också in eliten i två grupper. En liten grupp på toppen (här kan man hitta exempelvis partiledare eller kretsen runt en Stalin eller en Hitler) och en större ”medelklass” (i Sverige det som Burnham kallade den nya klassen, med allt från journalister till byråkrater). Mosca menade att normalt är den större gruppen den avgörande. Han noterade också, i likhet med Sorel, att ett samhälle behöver en ideologi eller mytologi. En sådan bör ändras endast långsamt om samhället ska fungera (Burnham noterade här torrt att det förmodligen var fullt rationellt att döma Sokrates till döden om målet var Atens överlevnad).

Pareto beskrev hur människan för det mesta inte agerar logiskt. Vi drivs istället av ett litet antal grundläggande ”residuer”, de i sammanhanget mest intressanta är kombinations- och manipulationsinstinkten och gruppinstinkten (eller grupputhålligheten). Ägnar man sig åt att skapa reklamfilmer, regnmagi eller att skapa filosofiska system är det uttryck för kombinationsinstinkten, drivs man av vilja att bevara något, ofta resultatet av tidigare kombinationer, är det grupputhållighet. Patriotism är ett exempel på grupputhållighet, denna residu beskrivs som mer konservativ och de som drivs av den använder gärna kraft för att försvara det de vill bevara.

Med utgångspunkt i Machiavelli använde Pareto dessa två centrala instinkter, och därtill knutna människotyper, för att beskriva politiken. De som drivs av kombinations- och manipulationsinstinkten kallade han rävar, de som drivs av grupputhållighet för lejon. Idealtillståndet är ett samhälle där folket främst består av lejon och den politiska eliten av många rävar men också en del lejon. Rävar är listiga och manipulativa, inte sällan bedrägliga men också uppfinningsrika. De saknar starka band till nation och familj, de är tämligen kortsiktiga och undviker våld. Lejon använder hellre våld än list, något de ofta saknar. De är lojala mot tradition och olika gemenskaper, och har fokus på kommande generationer. I en ung stat finns det ofta en hel del lejon i ledningen, oavsett om de just segrat i ett krig eller en revolution. Med tiden gynnas dock rävarna mer än lejonen, och deras andel av eliten ökar. Inte sällan sammanfaller detta med ekonomiskt välstånd. Men eliten har förlorat sin lojalitet till folket och fått för hög tilltro till list och manipulation. Både lejon och rävar behövs i en elit, problem uppstår när rävarna helt tar över.

Detta är vad som skett i Sverige, och manipulatörerna har här varit ovanligt framgångsrika. Som Mosca noterat kan en enad minoritet kuva en splittrad majoritet under lång tid, genom att kväsa individ efter individ som kritiserar dem. De är betydligt sämre på att hantera en grupp som är beredd att använda våld, exempelvis islamister eller förortsgäng. Rävarna förstör gradvis samhället. De kan då ersättas av en ny elit av lejon som leder folkliga uppror, dessa lejon rekryteras normalt både i eliten och i folket. Eller så invaderas nationen av främmande lejon, och går under. Detta val är vad vi bevittnar i dagens Sverige. Etablissemangets medlemmar är skickliga på att använda rätt ord när folket utsätts för övergrepp och mord, men de saknar de egenskaper som krävs för att skydda folket. Burnham förutsåg detta, ”the combinationist elite is destroyed, very often carrying its whole society along to ruin along with it”.

Sammantaget skulle det behövas en rejäl portion machiavellianism och realism i den svenska debatten. Detta är något vår nuvarande elit dock inte kommer underlätta, vilket gör att den måste ersättas.

Relaterat
Chilton Williamson, Jr. om Suicide of the West
American Affairs – James Burnham’s Managerial Elite
The Moor Next Door – Lions and Foxes


 • 26
  Delningar
 • Patria

  Mycket klarsynt och perspektivberikande. Tack.

  • ekorre

   Håller med. Tack för artikeln.

 • zeno

  ”rävar” – wtf??

  tycker nog att vägglöss(”bedbugs”) ger en adekvatare beskrivning

  en o annan går att leva med men när de tagit över hela bostaden och det inte ens längre går att få sova ifred i badkaret har läget blivit akut

  dessa parasiterande små gynnare ger sig dessutom endast på sovande offer

  efter vad jag hört är de dessutom röda(fingertopparna ska visst bli rödfärgade om man får tag på en och klämmer)

  sist men inte minst är det mest(endast?) innevånare i slumområden(fysiska o mentala) som drabbas – och detta kanske med all rätt?

  ps
  någon här av er som brukar frekventera motpol som kan få ihop utsagorna ”sverige har aldrig varit tryggare” med ”det behövs 10.000 fler poliser”?

  jag får det nämligen INTE – bör jag därför starta en prenumeration på någon av svinmedias produkter eller ta akademisk examen i dubbeltänk och nyspråk eller både och?

  pps
  SD eller DÖ 2.018 – valet är givet

  • Oskorei

   Rolig liknelse. Jag har funderat på att föra in råttor och hyenor i Paretos lilla modell, men det är inte särskilt machiavellianskt (i Ur ruinerna kombinerar (hehe) jag däremot Pareto med indo-europeisk världsåskådning och föreslår indo-européernas gamla totemdjur, vargen, som syntes av listig räv och kraftfullt lejon).

   • Nicodemos R

    Dom manliga immigranterna vi sett på senare tid skulle jag nog klassificera som hyenor hellre än lejon.

    • Oskorei

     Eller månne schakaler? https://motpol.nu/oskorei/2009/07/12/schakalmanifestet/ (inte för att jag egentligen är så pigg på att koppla negativa egenskaper till djur)

     • zeno

      exakt

      djur är som de är skapta – folk däremot har en fri vilja och kan medvetandegöra sig själva – och kan därmed själva välja vilken/vilka sidor av personligheten man vill låta ta överhanden

      att påminna om de sju dödssynderna är väl kanske inte så vidare värst populärt i dagens sekulariserade svenska offentlighet – där man lätt får intrycket att samtliga förtroendevalda och media-anställda ser sig själva som dygdemönster i ”den humanitära stormakten”s tjänst – och där mänskliga svagheter således bara verkar vara gammalmodiga och ett sedan länge passerat utvecklingssteg…

      att ”den moraliska supermakten”s företrädare självklart också är de yppersta och jämlikaste av sina jämlikar behöver väl knappast påpekas

     • ekorre

      Hej zeno
      Du verkar mycket kunnig och jag vill gärna lära mig. Vill du vara snäll och svara mig om hur den fria viljan fungerar?

     • zeno

      jag hade kunnat låta bli att svara på ditt inlägg – men istället svarade jag – redan där har du ett exempel på ett fritt val

      man kan även välja på måndag morgon att gå till jobbet eller ringa o sjukskriva sig – man väljer själv helt enkelt

      vid svårare val så kan man t.ex. singla slant eller ”dra sticka” – sen kan man välja om man ska följa det slumpmässiga utfallet eller göra tvärs emot – eller rådfråga sitt horoskop – även det är ett fritt val

      men om du nu inte skulle vara ett troll – vad är det du funderar över ekorre?

      ps
      är varken ”mycket kunnig” eller särskilt ”snäll”…

     • ekorre

      Tack för svar 🙂

      Hur har du fått kunskap om denna fria viljan från början? Hur fick du nys om den?

      Och hur fungerar den rent teoretiskt? Är det fysikaliska processer, andliga processer eller något annat som leder fram till fria val med alternativ?

      I vilket fall ser jag inte hur varken kausala eller slumpmässiga processer skulle kunna leda fram till något egentligt val mellan olika alternativ. Men är absolut öppen för andra möjligheter.

      Ingen är väl särskilt kunnig, inklusive undertecknad, men du var vänlig och svarade 😉

     • zeno

      😉

      du verkar faktiskt seriös – det är ganska bra frågor – och jag ska ge MINA svar som inte på nåt sätt gör anspråk på att vara sanna eller slutgiltiga utan just bara är mina…

      introspektion i vuxen ålder – alla har rätt att vara unga o dumma – svårt att vara annat när man ännu inte fått sina egna erfarenheter att använda sig av

      ett för mig användbart perspektiv var att jag insåg att jag ju naturligtvis inte kunde vara den förste som kontemplerade mina ”mindre lyckade” erfarenheter

      ”hugin o mumin” blev min ”nyckel” – hugin=minne, erfarenhet och mumin=tanke,analys

      så funderade jag igenom mina erfarenheter o analyserade dessa och analysen gav då olika potentiella handlingsalternativ som vore realistiska o plausibla och som jag lika gärna skulle ha kunnat valt – ergo fria

      i dvdn med extramaterial till filmen ”american gangster” med denzel washington som jag såg för inte länge sen finns det en intervju med den då fortfarande vid liv verklige frank lucas och han beskriver just den process av analys av ens egna erfarenheter jag nämnt ovan

      lucas poängterar att det krävs tid i avskildhet för att ge möjlighet för de erfarenheter som sjunkit undan och som kanske är mindre angenäma för att dessa ska kunna återskapas och flyta upp till ett medvetet plan för att där kunna analyseras

      kanske ”mod” och att inte bedra sig själv utan våga se och acceptera sig själv med sina fel o brister – som man är – är den viktigaste ingrediensen i denna process – tillsammans med tid och avskildhet

      allt gott

      ps
      en annan film som kanske kan vara användbar är ”blade runner”

     • zeno

      pps
      om du verkligen vill gå på djupet i dessa frågor så är det nog ett absolut måste att läsa descartes

      när du läst hans bok om kunskapsteori så kommer du inse att hans berömda ”cogito ergo sum” betyder ”jag tvivlar…” och inte ”jag tänker…” som alla tycks tro

      https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes

      platons dialoger med sokrates vrider o vänder på de flesta vedertagna begrepp och rekommenderas varmt

      (blev en rätt ordentlig hemläxa…)

     • ekorre

      Ursäkt sent svar.

      Tror inte detta besvarar mina frågor, men håller med om det du skriver, har också länge tyckt att introspektion och analys är viktigt.

      Många säger att Blade Runner är intressant, men jag har aldrig riktigt förstått mig på den.

      Har läst väldigt lite Descartes får jag erkänna. Men tycker verkligen att det metodiska tvivlet revolutionerade kunskapsteorin. I övrigt har väl filosofin snarare gått bakåt än framåt sen Platon 😉 Men har respekt för några till.

      Har läst det mesta av Platon, ganska noggrant, så är välbekant med Sokrates, men sen hur mycket man kommer ihåg är en annan sak, får försöka återerinra mig 😉

      Men har inget minne av att dom någonsin kom in på frågan om den fria viljans vara eller ickevara, dom verkade också ha förutsatt den vad jag minns? Det är kanske en frågeställning som kom senare, eller att den bara inte kom med i dialogerna av nån anledning.

     • zeno

      ”fri vilja” är ju bara ord och om man vill tränga på djupet måste man börja med att definiera begreppet så att man inte talar förbi varandra – därav hänvisningen till platons dialoger o sokrates

      men om nu tanken är fri(via tvivlet) som descartes kom fram till borde väl allt annat som kommer därur(tanken) också vara manifestationer av den fria viljan?

      inte menat mot dig men generellt tror jag att förnekelse av fri vilja är undflyende av ansvar

      det finns naturligtvis mängder med exempel där man mer eller mindre är tvingad att göra olika saker men det utesluter inte att det även finns situationer där man har ett sant fritt val

      i schack t.ex försöker man ju gillra fällor så att motspelaren mer eller mindre ska tvinga göra det man önskar(tvångsdrag)

      har du läst något om cybernetik eller spelteori?

  • Parsifal

   Att få ihop utsagor av politiker i det offentliga samtalet, söka efter logik och konsekvens i den kulturmarxistiska retoriken, inbilla sig att man kan finna rationalitet och långsiktighet bland politisk korrekta trodde jag faktiskt var ett passerat stadium bland motpolare. Vi måste en gång för alla inse att Åsiktskorridoren är ett drivhus för allehanda galenskaper och idioti!

   • Oskorei

    Det är ett pedagogiskt exempel på orwellianskt ”doublethink” om inte annat. Lite som ”det finns inga svenskar”/”svenskarna är rasister”.

 • The Chamber Pot

  Vi har mycket att lära av dessa kontinentala herrar. Både Robert Michels och Vilfredo Pareto var europeiska män. Den senare var av italiensk börd, men föddes i Paris och dog i Céligny vid Genèvesjön. Den förre föddes i Köln, studerade vid Sorbonne i Paris och tog sitt sista andetag i den eviga staden Rom. Jag hoppas att dagens tänkare i den nya högern passar på att lära känna vårt europeiska urhem på samma sätt som Michels och Pareto.

 • Palnatoke

  För vänstermänniskor ter sig nog Pareto och Machiavelli som väldigt cyniska. Men ack så rätt de hade i sin människosyn. Just den orealistiska eller utopiska syn på människan som liberalism och marxism utgår ifrån måste vår sida systematiskt angripa. Man kan inte bygga fungerande samhällen på verklighetsfrånvända premisser och önsketänkande.

 • Peter Grafström

  Machiawelli’s råd var avsedda att stärka den moderna rationellt organiserade nationalstaten och bekämpa feodala oligarkier. Den etablerade historieskrivningen förfuskar den kvaliteten därför att en ond oligarki har makten.
  M verkade under en tid när det fanns visst hopp för en sån utveckling. Men slugare krafter har senare blandat bort korten genom den sk upplysningen som var det motsatta trots alla beundrande citat av dess marknadsförare.

 • Parsifal

  ”Den (den svenska makteliten) laborerar med ett antal dogmer (lögner), exempelvis att alla människor är lika mycket värda. Trots att de kräver att vi inte skiljer, mellan vi och dem, drar den en skarp gräns mellan förtryckare och offer. Snacka om kognitiv dissonans!”
  K-O Arnstberg om Offer. Se: morklaggning.wordpress.com/2017/04/30/offer/#more-16334