TISA – ännu ett hemligt handelsavtal

Okategoriserade

Vi lever i en era som kallar sig demokratisk men där folkets reella inflytande minimeras. Ett uttryck för detta är att handelsavtal förhandlas fram i hemlighet, vilket innebär att utrymmet för offentlig debatt försvinner. Till denna oroande utveckling bidrar medias kombination av ointresse och oförmåga.

Ett handelsavtal som förhandlas fram i detta nu är TISA, Trade in Service Agreement. Som namnet antyder kommer det beröra handeln med tjänster. Wikileaks har nyligen publicerat ett hemligt TISA-utkast som läckts till dem, vilket innebär att även vanliga dödliga nu fått chansen att läsa det. Wikileaks har samtidigt låtit professor Jane Kelsey från Aucklands universitet analysera utkastet.

Ytterligare avreglerad finansmarknad och minskat utrymme för demokratin

The participants in the TISA negotiations are Australia, Canada, Chile, Chinese Taipei (Taiwan), Colombia, Costa Rica, Hong Kong China, Iceland, Israel, Japan, Liechtenstein, Mexico, New Zealand, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, South Korea, Switzerland, Turkey, the USA and the European Union, including its 28 member states.
– professor Kelsey

Professor Kelseys analys är läsvärd. Hon noterar att hemlighetsmakeriet är än mer omfattande än tidigare, och att de länder som ingår i förhandlingarna kring TISA är samma länder som misslyckades att driva igenom ökade avregleringar av finansmarknaden i världshandelsorganisationen WTO (i grova drag USA och dess klientstater). Enligt professor Kelsey har de stora bolagen på finansmarknaden stort inflytande på TISA-förhandlingarna. Hon menar också att det var avreglering som ledde till finanskrisen 2007-2008, och att TISA kommer omöjliggöra för regeringar att förhindra en ny finanskris.

Här finns två tydliga konflikter. Dels mellan ”Nord” och ”Syd”, där många u- och BRICS-länder kritiserat den politik TISA representerar. Detta ”Syd” saknar nu möjlighet att vara med och påverka TISA. Dels mellan samhällen och kapitalstarka lobbygrupper, mellan en demokratisk syn på politik och en mer plutokratisk. Så skriver nationalekonomen Joseph Stiglitz om den potentiella konflikten mellan demokrati och frihandelsavtal idag:

Today, the purpose of trade agreements is different. Tariffs around the world are already low. The focus has shifted to “nontariff barriers,” and the most important of these — for the corporate interests pushing agreements — are regulations. Huge multinational corporations complain that inconsistent regulations make business costly. But most of the regulations, even if they are imperfect, are there for a reason: to protect workers, consumers, the economy and the environment.

What’s more, those regulations were often put in place by governments responding to the democratic demands of their citizens.

När dessa regleringar i hemlighet och i mediaskugga förhandlas bort innebär det också att utrymmet för det politiska, för demokratin, inskränks tills det endast omfattar symbolfrågor (som burqans vara eller icke vara och liknande väldigt viktiga saker). Sammantaget kan man alltså konstatera att det politiska och mediala etablissemangets lojaliteter idag är transnationella, med allt vad det innebär.

Vidare läsning
Wikileaks – Secret Trade in Services Agreement (TISA) – Financial Services Annex
Jane Kelseys analys
Joseph Stiglitz – On the Wrong Side of Globalization
Russia Today – Secret trade agreement covering 68 percent of world services published by WikiLeaks

tafta