Arvo Pärt – Spiegel im Spiegel

Okategoriserade

Den estniske kompositören Arvo Pärt, född 1935, är en av vår tids mest intressanta musiker. Hans musik kan betraktas som ett uttryck för kreativ konservatism, här finns samtidigt en koppling till tidlös sakral musik och ett inslag av nyskapande som gjort hans verk älskade av många människor.

Pärt växte upp under den tid då Estland inlemmats i Sovjet. Hans musikstudier ägde rum i Tallinn, och han var i början av sin bana något av en musikalisk avantgardist. Med tiden kom han dock att inse det meningslösa i avantgardismens ständiga experimenterande, och gick i slutet av 1960-talet in i en kreativ kris. Han upptäckte medeltida musik och renässansmusik, och konverterade till den rysk-ortodoxa kyrkan. Den pånyttfödde Pärt har därefter utvecklat en musik han kallar tintinnabuli (från latinets tintinnabulum – en klocka). Det är en musik som beskrivits som ”helig minimalism”, stillsam och enkel. Det torde bland annat därför vara musik som kan tilltala många traditionalister.

Personligen finner jag hans Spiegel im Spiegel vacker, och dagens inlägg avslutas därför med en länk till den: Spiegel im Spiegel

Arvo p