Winglord – The Chosen One

Musik, Okategoriserade, Recensioner

Winglord är ett skandinaviskt musikprojekt som gett ut skivorna Heroica och The Chosen One. Musiken kan sägas befinna sig i gränslandet mellan klassisk musik, martial industrial och neofolk, men genrekategorier är här mindre intressanta då det rör sig om en helhet som blir unik.

The Chosen One för i likhet med Heroica tankarna till ett episkt soundtrack, där musiken i de inledande spåren följer ett skeende som äger rum steg för steg. Det första spåret, The Flame, inleds med en samplad röst som beskriver en dyster situation:

Divided, lacking of true leaders, driven into the pit of oblivion.
Darkness surrounded us, and darkness was below and above us.
And when all hope was lost, deep down in the midst of our being,
A flame appeared in the darkness, a beacon of light, shining in white.

Ett närmast sakralt stycke med vacker, stillsam körsång tar därefter vid, och övergår subtilt till att bli mer storslaget och hoppfullt, och som naturlig avslutning ännu en sampling:

Come, and let us once more fight
as one, one Europe, under one God,
fighting, as one sword.

WL

Om det första stycket för tankarna till ett uppvaknande ur en djup sömn präglas nästa spår, The Chosen One, av återhållen kraft som söker ett utlopp i noga avvägd handling. I bakgrunden hör vi en änglalik kvinnoröst, och för min del för det tankarna till de många europeiska legenderna om sovande hjältar och kejsare som i tider av nöd vaknar upp. Detta intryck förstärks av den samplade rösten:

We seek a leader, a king. One who holds our future in his hands. A valiant hero. Are you the chosen one, or are you but a shadow?

Därefter följer det närmast ”poppiga” spåret The World is Changing, samtidigt vackert och upplyftande med medryckande pianospel, ett spår som bygger upp atmosfär inför en episk händelsekedja. Detsamma kan sägas om betydligt mer ominösa Muster the Minions, där ljus och mörker, kraftfullt och skirt, effektivt blandas.

Descend and Rise är återigen vackert, och med A New Reign förs vi in i ett triumferande ljudlandskap med mäktig körsång. Det är hoppingivande och vackert. De avslutande spåren passar inte lika enkelt in i en handling, men är bra musik i sin egen rätt. Särskilt vackra For Lord and Land och storslagna Fanfare for Europe.

Sammantaget är det alltså både vacker och episk musik, som fångar det europeiska både i form och innehåll. Musiken uttrycker det europeiska, genom att vara vacker och episk men aldrig passera gränsen till det överdrivna och effektsökande. Samplingarna uttrycker också explicit kärleken till Europa, och den sammantagna effekten blir mycket inspirerande. Det är kort sagt en skiva som rekommenderas varmt.

The Chosen One finns bland annat att köpa här: Arktos

Musikvideon till The World is Changing finner vi här: ArktosOnline

Relaterade länkar

Metapedia – Winglord