Newspeak 2013 – Snowden, PRISM och NSA

Okategoriserade

I Orwells 1984 dyker begreppet newspeak upp, ett medvetet förvanskat och utarmat språk som används av makten för att dölja verkligheten. Något liknande kan man identifiera i dagens USA, där olika begrepp döljer en allt annat än sympatisk utveckling. Dessa begrepp är samtidigt centrala för en förståelse av vart USA och hennes allierade är på väg. Samtidshistorien kan sägas döljas bakom byråkratspråk, eufemismer och förkortningar, från SOPA, CISPA och NDAA till ”targeted killings”, ”enhanced interrogation techniques” och ”Patriot Act”.

Då etablerad media alltmer lever i symbios med makthavarna sker denna utveckling i riktning mot ett amerikanskt imperialistiskt övervakningssamhälle i hög grad utan rapportering och utan diskussion. Helt utan rapportering och motstånd har projektet dock inte varit, ett antal modiga människor har de senaste åren tagit stora risker för att avslöja det som pågår, och folkens motvilja mot det övervakningssamhälle vars konturer idag mer än anas har också vuxit. De förra kallas whistle-blowers, det senare har bland annat gett upphov till Piratpartier, Wikileaks och gestalter som Kim Dotcom. Vi ser idag också hur ett diffust historiskt block växer fram, ett motståndsblock där bland annat geopolitiska intressenter som Russia Today och nya medier rapporterar flitigt om Dotcom och whistle-blowers, och där amerikanska paleokonservativa tar upp förvandlingen från republik till imperialism.

Snowden och PRISM

I understand that I will be made to suffer for my actions, and that the return of this information to the public marks my end.
– Edward Snowden

Det ligger i amerikanska imperialistiska kretsars intresse att whistle-blowers är väl medvetna om att den som offentliggör sådant som sker i det fördolda förstör sitt eget liv. Så har Bradley Manning hållits inlåst under förhållanden som beskrivits som ”cruel, inhuman and degrading” efter att han offentliggjorde filmklipp som bland annat visade hur amerikanska soldater sköt journalister i Irak. Likaså hotades den före detta CIA-anställde John Kirikou av ett långt fängelsestraff när han avslöjat hur tortyr i form av såkallad water-boarding används i förhör. Avsikten med detta är att journalister och andra ska avstå från att rapportera om sådant de känner till, kort och gott eftersom de är för rädda för konsekvenserna.

Edward Snowden hade arbetat både för CIA och på uppdrag av NSA, National Security Agency, när han började läcka uppgifter om omfattningen av övervakningen. Omnfattningen visade sig överstiga vad de flesta andra än konspirationsteoretiker och ”foliehattar” kunnat ana. Enligt Snowden har NSA samarbetat med, och haft tillgång till information från, flertalet av de stora internetföretagen, från Google och Microsoft till Facebook och Apple. Dessa företag har tonat ner omfattningen av samarbetet, annat än i undantagsfall.

BO

We should heed warnings from Snowden because the prospect of an Orwellian society outweighs whatever security benefits we derive from Prism or Five Eyes.
– Kim Dotcom

Reaktionerna från omvärlden har också präglats av en viss chock, då NSA förefaller ha haft tillgång till privata och offentliga mail inte bara från amerikanska medborgare, och inte bara från terrorister utan även från politiker, företagsledare och andra. Övervakningssamhället förefaller i hög grad ha varit globalt. Chocken har inte blivit mindre när det avslöjats att NSA aktivt och medvetet spionerat även på sina europeiska allierade. I vad mån det är spel för gallerierna är svårt att veta, då dessa politiker tillhör vad de Benoist kallat parti americain och mindre vänliga bedömare beskrivit som amerikanska kollaboratörer, men flera av de amerikanska knähundarna har skällt upprört på husse de senaste dagarna, däribland Hollande och Merkel.

Samtidigt har rädslan för den amerikanska hypermaktens vrede sällan varit så tydlig som nu, och Snowden har blivit en proverbial het potatis. Varken Ryssland eller Kina har velat ge honom asyl, och flera europeiska länder valde att bryta mot internationell lag och tvinga ner det bolivianska presidentplanet när man misstänkte att whistle-blowern befann sig på det. Reaktionerna från Latinamerika, inte minst den bolivaristiska allians där bland annat Bolivia och Venezuela ingår, har varit häftiga men svensk media har inte funnit det hela särskilt intressant. Den som velat ha information om skeendet har varit hänvisad till alternativ media som Russia Today och Fria Tider.

Sammantaget illustrerar det hela hur USA förvandlas från republik till imperialistisk supermakt, och hur landet försöker upprätta ett globalt övervakningssamhälle. Samtidigt kan man ana konturerna av motståndet mot detta, ett motstånd som inkluderar så vitt skilda aktörer som iranska ledare, Noam Chomsky, piratpartister och paleokonservativa. Parallellt med detta kan man ana en radikalisering av piratpartisterna, där de får klart för sig ”the bigger Picture”, och där de parallellt med detta kommer marginaliseras av etablerad media.

Vidare läsning

Fria Tider – Media mörkar: Svenskt veto blockerar EU-utredning av USA:s spionage
Fria Tider – Obama kan läsa din e-post

Rick Falkvinge på Russia Today – Snowden alone in calling out Empire as naked
Perspektiv på Piratpartiet

Russia Today – ’French PRISM’ revealed: All communications tracked, metadata collected
Russia Today – Bugged by US spying, EU may sever ties with American internet providers
Russia Today – Haven for Snowden: Icelandic Pirate Party pushes for granting NSA leaker citizenship