Sex före äktenskapet: vad säger nordisk tradition?

Historia, Okategoriserade

Härmed några ord om nordisk samlevnadstradition. Det handlar om attityden till sex före äktenskapet.

 

Vi har ingenting att lära av Mellanösterns hederskultur. Den är och förblir oss totalt främmande.

Även en konservativ ande måste förstå detta. Detta med ”intakt hymen” och blodshämnd, detta att männen ska kontrollera kvinnornas sexualitet intill döden, har ingen plats i nordisk tradition, tvärtom. Men sex före äktenskapet har viss hävd här i Norden.

Det är sant det jag säger. Mina ord ska inte misstolkas som att jag förespråkar lösaktighet och vild sex. Läs vad jag skriver.

Sex före äktenskapet har ”alltid” förekommit i Norden. Om någon dräng gjorde en piga på smällen var inte det anledning för de berörda att blodshämnas. Nej, då ansågs det att situationen kunde räddas om drängen gifte sig med pigan. Alla nöjda, alla glada. Se kyrkoböckerna från förr, detta var vedertaget.

Moralen var alltså: bäst är att barn avlas inom äktenskapet, men förekommer sex utom äktenskapet och barn avlas behöver vi inte riva ner himlen för det. Ingen främreorientalisk hederskultur, ingen vendetta mot varken piga eller dräng om dylikt hände. Nej pragmatism inom moralens hägn, det var receptet.

Jag medger: vissa ”hedersmord” må ha förekommit men det var ingen 100%-ig norm. Och att vi sedan i modern tid, på 1800-talet fram till 1950-talet, brännmärkte och stötte ut ensamstående mödrar, är en avvikelse som jag ser det. Hedersfixeringen i denna fråga är i Mellanöstern norm men här i Norden har pragmatismen gamla rötter, något vi idag kan räkna oss tillgodo.

– – –

Sex före äktenskapet kunde ha ett spelrum, kunde äga rum inom viss konsensus i bondesamhället. Enligt denna artikel var förlovningen den viktiga symbolhändelsen, inte äktenskapet. Och när det blev varmare så flyttade gårdens pigor, det ogifta kvinnliga tjänstefolket, upp på loftet. Det var alltså det utymme som bildades ovanpå den timrade delen av lagården, under dess tak. Jag har själv sett ett sådant loft på mina farföräldrars gård i Åsele. Gick man in genom lagårdsporten nådde man först ett vagnslider, en vagnsparkering. Till vänster låg en hölada, en spatiös hall med brädväggar, avsedd för höförvaring (väggarna hade glipor för att det skulle blåsa in så att höet skulle torka). Till höger låg så själva lagårn med timrade väggar, eldstad och olika djurbås. Ovanpå lagårdsdelen, lätt nåbar via en stege, fanns så loftet. Om det någonsin varit sovplats för pigor är ointressant här: det var dylika loft som enligt den länkade artikeln användes av pigorna fordom.

Och det intressanta är nu, enligt samma artikel (ur John Moneys ”Love And Love Sickness” från 1980): om en dräng var seriöst intresserad av en piga så kunde de få ha loftet för sig själva någon natt och först sova med kläderna på, sedan gå vidare steg för steg, för att slutligen ”rulla runt i höet”. Sedan kunde det följa förlovning och äktenskap, kanske inte alltid men det berodde väl på situationens krav. Äktenskap sågs som en bekräftelse på föräldraskap snarare än som tillåtelse att ha sex, skriver Money i länken.

– – –

Så ni ser: sex före äktenskapet har viss hävd här i norr. Och om vi ser till situationen idag, hur är det då? Är ordnade relationer med pojkvän-flickvän som har sex något att oroas över? Jag skulle vilja svara: nej. Lösaktighet ska bekämpas och äktenskap är en god sed, men moralismen bör motas i grind. Och att yrka på främreorientalisk sexualmoral för Sverige idag är helt absurt och out-of-place. Som traditionalist må man uppskatta andra kulturers kompromisslöshet och autencitet på vissa områden, men när det gäller samlivsfrågor har vi inget att lära av Mellanöstern. De kan ta sina hedersmord och sin fixering vid intakt hymen och idka den där den hör hemma.

[Begreppsmässig not till varför jag skriver ”främreorientalisk” osv och inte ”muslimsk” osv. – När man talar ”islam” och ”islamsk” kultur menar man inte alltid ”sådant som står i Koranen”, det strikt religiösa. Man menar ”det som förekommer i länder där man har islam”. Därför har jag undvikit att kalla ”hederskultur” mm för ”muslimsk” i denna artikel för den grundas inte i Koranen så vitt jag vet.]

Relaterat
Författarskap: uppdaterade länkar
Robert A. Heinlein
Marinetti: futurism