Alain de Benoist – ett par excerpter

Okategoriserade

Den nya utgåvan av Tomislav Sunic klassiska Against Democracy and Equality – The European New Right innehåller förutom Charles Champetiers och Alain de Benoists Manifesto for a European Renaissance ett läsvärt förord av de Benoist. I väntan på en längre recension av Sunic värdefulla bok kommer dagens inlägg att utgöras av två excerpter ur förordet, där de Benoist dels identifierar fienden, dels förklarar att höger-vänster-distinktionen dog med moderniteten. Det första resonemanget har följder för vår syn på den pro-kapitalistiska och pro-amerikanska neokonservatism som i kraft av sina resurser ständigt hotar att vinna hegemoni över systemkritiska opinioner. Det andra bekräftar vår instinktiva känsla av att de individer och grupper som ägnar sig åt att leta upp och etikettera ”högerextremister” och liknande mentalt och konceptuellt inte lämnat 1900-talet.

Den verkliga fienden

The ENR [European New Right] makes a great effort to identify its real enemy. The main enemy is, on the economic level, capitalism and the market society; on the philosophical level, individualism; on the political front, universalism; on the social front, the bourgeoisie; and on the geopolitical front, America. Why capitalism? Because, contrary to what Communism preached, capitalism is not only an economic system. It is first and foremost an anthropological system, based on values that colonize the symbolic imagination and radically transform it. It is a system that reduces everything of value to its values in the market, and to exchange value… it is a dynamic system whose very structure forces it to engage in a frantic attempt to get ahead of itself… it means transforming the planet into a giant supermarket and a giant civilisation of commerce.

AdB

Föråldrad ideologisk etikettering och nya konfliktlinjer

Notions such as Right and Left have become meaningless today. They only survive in the field of parliamentary politics, after becoming obsolete in the field of ideas. Let us mention an important fact: all major events in recent decades, far from resurrecting the Left-Right cleavage, have, on the contrary, revealed new dividing lines, which only indicates the complete reconfiguration of the political and ideological landscape. For example, the two Gulf wars, the establishment of the European Union, and the Balkan conflicts, have all split up the traditional Left and the traditional Right, thus confirming the anachronism of this dichotomy…

The ENR, however, has never lost sight of its main reference: Europe. Europe is conceived in its dual historical and geopolitical dimensions. First, in its historical dimension, because the nations of Europe, apart from what separates them (which is not negligible) are heirs of a common cultural matrix, which is at least five thousand years old. Then there is also the geopolitical dimension…

Relaterat

de Benoist – The Problem of Democracy
de Benoist om det politiska
de Benoist och Amerika
de Benoist – Gemeinschaft & Gesellschaft
de Benoist om representativ demokrati
de Benoist och den nya sociala frågan
de Benoist om demokrati
de Benoist och finanskrisen
Alain de Benoist och totalitarismen
de Benoist och kritiken av de mänskliga rättigheterna
de Benoist och den klassiska liberalismen
de Benoist om identitet
de Benoist och den ekologiska frågan
de Benoist- On Being a Pagan
de Benoist om hedniska renässanser
de Benoist och tillväxtideologin
Solguru – Manifesto for a European Renaissance