Ludovici och disparata relationer

Okategoriserade

Den brittiske författaren och nietzscheanen Anthony Ludovici är idag kanske mest känd som en försvarare av aristokratin. Han var också intresserad av den eugeniska frågan, och såg människomaterialets kvalitet som en av grunderna för varje samhälles historia och öde. Under Ludovicis mer aktiva tid var massinvandringen till Europa ännu inte aktuell, utan det som främst oroade honom var disparata relationer, relationer mellan väldigt olika individer.

Att bevara och förädla en typ

Among the most conspicuous of these features was, in the first place, the insistence of the ancient Greeks on personal beauty, and on the fundamental inseparability of the visible and invisible features of a human being, in the assessment of his or her quality and desirability. Above all, we must never forget the ancient Greek association of personal beauty with goodness — i.e., virtue.

– Ludovici

Ludovici utgick från den grekiska monomorfismen, där man betraktade kropp och själ som en helhet. Detta innebar att en människas yttre också sade något om hennes inre, och att en vacker människa ansågs ha en mer föredömlig personlighet. Denna världsbild har mycket gamla anor, och kommer till uttryck i allt från folksagor till frenologi. Ludovici tillämpar den också på sin historieskrivning, där han bland annat jämför kung Karl I och hans anhängares yttre med Cromwell och dennes sympatisörers. Han finner då att Karl I hade ett betydligt mer tilltalande yttre än Cromwell, och att detta också uttrycks i deras respektive personligheter.

Marriages with nieces and aunts were lawful, and between brothers and sisters were certainly allowed provided the spouses had different mothers; and the marriage of Cimon and his sister Elpineke seems to show that in noble and conservative families even more closely incestuous marriages were not frowned upon, certainly down to the time of the 5th century B.C… In Siam the people may not marry nearer relatives than third cousins, but the King may marry his sister and his daughter. The same is true of the higher classes in Cambodia, of the chiefs of the Marianne and Ladrone Islands, in Hawaii, Nukuhiva, Tahiti and Madagascar, and it was also true of the Northern American Indians of New England. In fact, as the Kalmucks say, ”Great folk and dogs have no relatives.”

– Ludovici

Farao

För grekerna var det viktigt att bevara en helgjuten människotyp. Detta innebar att man förbjöd relationer med utlänningar, och även att man tillät relationer som idag skulle betraktas som incestuösa. Ludovici blir här kontroversiell, när han beskriver relationer mellan kusiner och rentav syskon som ett sätt för dessa folk att bevara en specifik människotyp. Han noterar att detta var förenat med risker, ifall det fanns skadliga gener inblandade var det nästan garanterat att de skulle slå igenom, men om det inte fanns några sådana menar han att det var ofarligt. Ludovici tar också upp sådant som dynastiska försök att hålla kungliga eller rentav gudomliga blodslinjer rena genom syskongiften. Han ger exempel från bland annat Egypten, Peru och Nordeuropa, liksom mindre aristokratiska exempel från Pitcairn och de såkallade rehobother-bastarderna. Han noterar också att det i det klassiska Grekland sågs som föraktligt att gifta sig med någon som var väldigt olik en själv, och att kung Archidamus II dömdes till dryga böter för det.

The Jews, whose marriages so often depend on parental authority, and among whom in Poland, a young man often marries a girl he has never previously seen, divorce each other less often than the Gentiles about them, whose marriages are presumably free.

– Ludovici

Ludovici tar också upp att i arrangerade äktenskap togs ofta en stor hänsyn just till dessa likheter, och att detta var skälet till att så många av dem blev harmoniska och lyckade. Han beskriver också hur relationer mellan högre typer ibland kunde ha gynnsamma följder, och hur kast- och klassresor tog flera generationer.

Disparata relationer

…throughout the history of Europe, before the Machine Age, there was in most areas, especially in the islands, peninsulas and naturally enclosed or isolated areas, an enormous amount of inbreeding and therefore of type standardization and beatuy. And consequently in different parts of the whole continent there came into being definite and more or less uniform national types. They may never have become as uniform as they did in China or ancient Egypt, but the use of parts of the body as standards of lineal measure, and the varieties of these standards in old and bygone Europe, alone, indicates that local pockets of standardized types were once much more common than they are now… The recent decline in human beauty everywhere in Europe since transport facilities increased constitutes more evidence of this.

– Ludovici

De tidiga grekernas och egyptiernas försök att förädla helgjutna människotyper, med paralleller både i det indiska kastväsendet och kopplingen mellan blondhet och positiva egenskaper i nordeuropeisk folklore, kom dock inte att fortsättas i det medeltida Europa. Ludovici talar här om en direkt blindhet, om hur det hela lämnats till slumpen. I ett för-urbant samhälle var detta inte ett stort problem, då människor i högre utsträckning gifte sig lokalt. Men i det urbana samhället innebär det att människotyper som är olika gifter sig. Ludovici hänvisar till antropologer som Franz Boas och menar att detta är orsaken till att den europeiska befolkningen blivit allt fulare (vad som här avses är alltså relationer mellan det som i fysisk antropologi kallas underraser).

Lika viktigt är dock att människor som är olika fysiskt också kan antas vara olika psykiskt. Dessa äktenskap blir därför mindre lyckliga, något Ludovici identifierar som en av orsakerna bakom de många skilsmässorna. Han påminner här om den traditionella antropologin, som den uttrycks av Julius Evola i Elements of Racial Education.

For, since every child inherits all its bodily parts, down to its blood constitution, independently from either parent, and all parents to-day are more or less conspicuously disparate, it follows that we are all made up of odd parts and are equivalent to machines whose various members derive from different patterns and different makers of those patterns. Thus, all of us modern people, who may be said to be chaotically constituted, cannot help being below parity from a biological point of view..

– Ludovici

Ludovici noterar också att barnen i sådana relationer kommer att sakna en helgjuten karaktär. ”Två själar bor i deras bröst”, och flera olika psykologiska impulser kommer att kämpa om herraväldet över dem. Det är givetvis fullt möjligt även för dem att genom självdisciplin få ordning på sin personliga ekvation, men det underlättas inte (man kan nämna den en gång så hyllade Tiger Woods som ett exempel på detta). Befolkningen som helhet blir kaotisk till sin natur, och det är heller inte positivt för deras hälsa då de även kroppsligt är lapptäcken med varierande ursprung.

In a previous chapter I have drawn the following conclusions concerning the desirable mate:—
(a) Except for sex differentiation, he or she should be like oneself.
(b) According to the highest racial norm of health and good spirits, he or she should be beautiful.
(c) He or she should be savoury.
(d) He or she should have lustre.
(e) He or she should have youth.

– Ludovici

Som helhet är alltså Ludovicis perspektiv både intressant och originellt, då han berör frågor som på sin höjd kommenteras med inlärda klyschor i vår offentliga debatt. Att han försvarar kusinäktenskap och arrangerade äktenskap i traditionella samhällen får mest ses som lite kontroversiell krydda, av historiskt intresse. Som helhet berör han ett område som är viktigt både i det privata och det offentliga livet, särskilt i ett samhälle där en mångetnisk verklighet får de relationer mellan inom-europeiska människotyper Ludovici varnade för att framstå som idylliska och harmlösa. Hans varningar ignoreras på egen risk, oavsett vilket är det ett spännande perspektiv på historien han ger. Det ligger också nära den traditionella betoningen av förmågan till distans, liksom den Nya Högerns betoning av rätten till särart.

Puli ungersk hundras

Läs även

Ludovici – Divorce and the psycho-physical disparity of spouses

Ludovici – The Choice of a Mate

Ludovici – Eugenics and consanguineous marriages

Ludovici – The black invasion of Britain

Relaterat

Ludovici och feminismen

Professor Günther och Europas rasliga historia

Frithjof Schuon – Castes and Races