Lästips: Global Guerillas

Okategoriserade

John Robb är en på många sätt intressant person. Efter en framgångsrik militär karriär, där han bland annat lett en kontraterroristenhet, har han gjort en fortsatt karriär som både akademiker och företagare. Han är en känd militärteoretiker, som bidragit till teorierna kring krigföring och terrorism i den nya världsordningen. Han bidrar också regelbundet till The Occidental Quarterly.

Mest känd är Robb för sin blogg, Global Guerillas. Hans perspektiv är värdefullt för den som exempelvis funnit Wallersteins och Fayes teorier om det liberalkapitalistiska världssystemets pågående undergång givande. Detsamma gäller den som vill bygga ”samhällen i samhället”, neo-stammar som kan överleva världssystemets undergång.

Systemets undergång

The recent global crisis and it’s pitiful aftermath is a good indicator that financial capitalism will fight reform tooth and nail, and they will win.
– John Robb

Robb skildrar på sin blogg hur det globala systemet faller sönder. Han visar hur levnadsstandarden i USA fallit sedan 1974, hur den nya trenden med osäkra anställningar slår mot arbetarna, hur nationalstaten urholkats och idag främst är ett varumärke, hur färre amerikaner idag är nöjda med sina jobb än någonsin tidigare, hur den sociala oron i Kina ökar, eller hur den globala finansmarknaden endast överlevt krisen genom att drogmiljarder och andra former av svart kapital tillåtits att investeras/tvättas.

In short, the UN drugs and crime czar said that hundreds of billions in profits derived from drugs/smuggling was one of the only big pools of liquid capital available during the financial crisis of 2008 — this capital prevented the system from melting down.

Robb har heller inga betänkligheter att referera till neo-marxisten Robert Brenner för en analys av varför den globala kapitalismen nu går under (detta då han ser den etablerade nationalekonomin som en form av religion, som har mycket svårt att förklara och förutse någonting av värde). Överhuvudtaget spelar klassanalys en betydande roll i hans sam- och framtidsstudier. Dels identifierar han framväxten av en globaliserad elit utan större intresse för nationalstater, dels beskriver han hur denna elit under tre decennier underminerat den traditionella medelklassens realinkomster och trygghet. Något som i förlängningen leder till att systemet blir potentiellt mer instabilt, då det innebär minskad legitimitet.

The middle class system in the US and Europe has been intentionally gutted (over 30 years) and power, prestige, and (most importantly) stability will recede with it’s passing.

The US is gutted economically, in a fashion very similar to how the USSR fell. How? US elites simply shift their loyalties to the global economic system and loot the country on their way out the door.

Han jämför den amerikanska situationen med den sovjetiska före fallet, och menar att de amerikanska eliterna i likhet med de sovjetiska står redo att plundra landet på allvar när det väl faller sönder.

Global financial elites have set up themselves up as a virtual global tribe through story telling, rites of passage, obligations, largely leaderless, segmented function, etc. The allure is definitely there (a similar process led the elites of the USSR to jump ship, which precipitated the collapsed of that superpower). Another way to look at it: except for the method, there’s very little difference between this tribe and al Qaeda. Both do us damage.

Open source warfare

Open source warfare has become the dominant form of warfare in the 21st Century. Basically, it’s a model of warfare that describes how many small autonomous groups can fight an insurgency despite the lack of a central command hierarchy.

En aspekt av utvecklingen är militärteoretisk, och rör det Robb kallar open source warfare. Det betyder att bland annat teknologiska förändringar gör att små grupper med relativt begränsade resurser idag kan göra stor skada på stora militära apparater. Exempel är hur lokala upprorsmän tvingat Shell till kompromisser i Nigeria, hur naxaliterna i Indien får en alltmer fördelaktig body-count, och hur talibanerna idag inte sällan kan hacka de amerikanska dronerna. Typexemplen är naturligtvis Irak och Afghanistan, där små, lokala grupper av gerillakrigare är både snabbare och mer effektiva än den trögrörliga amerikanska krigsmaskinen (som är utformad för att hantera krig mellan stater). Robb talar också om ”super empowerment”, hur individer idag kan göra stor skada på samhället. Möjligheter till hacking och botnets tas också upp som exempel.

Predator drone

Resilient communities

Roll your own tribe or community. Build it from the ground up to be resilient, decentralized, fair, and meritocratic.

Undergångsprofetior är dock av begränsat värde, och Robb kompletterar dem också med ett alternativ till läsarna för hur de kan förbereda sig redan idag. Han talar här om skapandet av ”resilient communities”, vilket i grunden är den typ av tribala gemenskaper som bland annat nationalanarkisterna vill bygga. Robb ger dock även flera exempel på hur modern teknologi kan utnyttjas i detta. Förmågan att vara självförsörjande när det gäller livsmedel är också i ett centralt och återkommande fokus. Möjligen kan man tycka att hans beskrivning av dessa communities är lite blodfattig och abstrakt, levande gemenskaper måste ha både myter, identitet och visioner för att kunna motivera sina medlemmar.

Som helhet är Robbs texter av stort värde. Dels för sitt perspektiv och den konstruktiva grundtanken med ”resilient communities”, dels för de intressanta länkar och fakta han med jämna mellanrum letar upp. Detta innebär att när etablerade media rapporterar om händelser (som exempelvis Obamas tal till kongressen), sätter Robb det i ett historiskt sammanhang (det amerikanska imperiets snabba underminering).

Tipstack till herr A.

Läs också

Robert N. Taylor och Changes