5 steg för att bli en riktig man

Feminism, Konservatism, Rekommenderat, Samhälle

Sverige – och Europa – står idag inför en rad allvarliga problem. Problem som för sin lösning fordrar riktiga män. Dessvärre är ett av våra största problem just avsaknaden av sådana.

Dekonstruktionen av den europeiska mannen har varit ett viktigt moment i – rentav en förutsättning för – vänsterns förstörelseprojekt. Metoderna har varit för många för att räkna upp i detta korta kapitel, men till de viktigaste hör avskaffandet av den allmänna värnplikten – en viktig ”manlighetsrit” som sedan urminnes tider markerat övergången från pojke till man – ”kvotering” och ”positiv” särbehandling av kvinnor i största allmänhet, samt eliminerandet av starka och traditionella manliga förebilder från modern populärkultur. Det allra senaste är den löjeväckande pseudovetenskapen ”genusteori” vars enda och uttryckliga syfte är att dekonstruera könsroller. En ren attack på allt vad traditionella könsroller innebär, med syfte att under täckmantel av ”rättvisa” och ”jämlikhet” skapa en förkrympt människa, hänvisad till könlösa akademiker för sitt normsystem.

Resultatet är förvirrade könsidentiteter i form av ett samhälle med unga män som presterar sämre och sämre i skolan, lider av en helt obefogad osäkerhet och med testosteronnivåer långt under de som varit normala genom vår historia.

Sverige och Europa befinner sig i en skymningstid, ett ytterst allvarligt läge som fordrar riktiga män för att lösa situationen. Män som är beredda att acceptera sin traditionella roll som försvarare av familj, folk och civilisation. Det är ditt ansvar att se till att bli just en sådan man.

Här är några konkreta tips på hur du tar de första stegen i att omvandla dig själv till den man som Europa behöver och förtjänar:

1) Se över din fysik och försvarsförmåga. Om du inte redan gör det, se till att börja med någon fysisk träning – och nu menar jag inte badminton, golf eller afrikansk dans, utan riktig styrketräning. Börja även med någon typ av kampsport eller självförsvar. Gärna MMA, kickboxning eller någon annan kampsport som involverar ordentlig sparring, så att du vänjer dig vid att både utöva våld och själv utsättas för våld. Om du någonsin hamnar i en skarp situation – vilket du förr eller senare kommer att göra om du bor i det sönderfallande Västerlandet – i synnerhet om du har oturen att bo i Sverige – kan detta mycket väl avgöra skillnaden mellan liv och död för dig själv och din familj.

Det är ditt ansvar som man att hålla dig stridsduglig och kapabel att försvara din familj om det skulle behövas. Vetskapen att du har kapacitet att hantera en våldssituation stärker dessutom ditt självförtroende och gör det ironiskt nog mycket mindre sannolikt att du någonsin hamnar i en.

2) Frigör dig från vänsterns falska världsbild. Förhåll dig inte till den alls, annat än som en produkt av vansinniga människor som vill dig ont. Och kalla dig inte under några som helst omständigheter för ”jämställdist”. Det utstrålar svaghet och saknar dessutom logisk grund eftersom ”jämställdhet”, likt jämlikhet och annat vänstertrams, är en myt. Försök inte vända upp och ner på vänsterns dumheter heller. Det är nämligen värre när en man klipper till en kvinna med knytnäven än tvärtom, och vidrigt när en man våldtar en kvinna, det är bara det att det inte har ett dugg att göra med att det är ”ojämlikt” eller ”ojämställt”. Än en gång: om du inte har en fallenhet för att dekonstruera nonsens, eller har något perverst intresse för korkad politisk ideologi, förhåll dig inte ens till vänsterns idéer.

3) Lär dig grundläggande gentlemannamässiga dygder. Detta är särskilt viktigt för oss som lever i den dekadenta postmoderna Västvärlden, av två skäl: dels för att dessa dygder är värda att bevara och föra vidare till kommande generationer, dels för att anammandet av dessa dygder kommer att ge dig oerhörda konkurrensfördelar gentemot övriga moderna, ouppfostrade och feminiserade ”män”.

4) Inta en sund attityd till kvinnor inom vår del av den politiska sfären. Inse att de överlag är det svagare könet, att de behöver beskyddas, och att de inte har samma ansvar som vi i den strid Europa står inför. Vi svenska män, och konservativa nationalister är här inget undantag, är dessvärre produkter av vår kultur och den vänsterindoktrinering vi utsatts för under vår uppväxt, och gör påfallande ofta misstaget att betrakta kvinnor som fullständiga jämlikar med exakt samma ansvar och exakt samma kapacitet som män. Med den utgångspunkten blir man ofta förbluffad över den kvinnliga underrepresentationen inom våra kretsar och tror att detta är ett ”problem” som kan avhjälpas om vi bara ”anpassar vårt budskap”, ”skaffar en mjukare framtoning” eller dylikt, varpå kvinnor kommer att strömma till oss och så småningom utgöra ungefär 50 % av vår anhängarskara. Detta är givetvis felaktiga slutsatser grundade på fullständigt vansinniga och falska premisser, och ju förr du gör dig av med denna vanföreställning desto bättre. Kvinnor har alltid varit underrepresenterade inom aktiv politisk kamp – feminismen som enda undantag – och detta är både naturligt och önskvärt.

På grund av den politiska sfärens – och inte minst högerideologiernas – tydligt maskulina karaktär är det ett ofrånkomligt faktum att kvinnor är och alltid kommer att förbli underrepresenterade, och att det fåtal kvinnor som ansluter sig till vår sak och dessutom uppvisar kompetens lätt får oproportionerligt stor uppskattning och uppmärksamhet, och sätts på piedestal. Detta är ett misstag som bör undvikas eftersom det är såväl ovärdigt som opraktiskt och varken gagnar män eller kvinnor inom vår verksamhet.

5) Relationer. Då det redan finns rikligt med artiklar och litteratur på det här ämnet inom den så kallade ”manosfären” skall jag fatta mig kort genom att framföra tre huvudsakliga råd som kommer att göra ert liv oerhört mycket bättre och enklare om ni följer dem:

5.1) Att hitta en kvinna får aldrig bli ett huvudmål som slukar all din tid och uppmärksamhet. Tillgång till värdiga kvinnliga partners är snarare en bonus och följdeffekt av att du redan lyckats på andra områden i livet. Kort sagt: Fokusera på att bli bättre, utbildningsmässigt, karriärmässigt och i dina insatser för Europa, och kvinnorna kommer att komma av sig själva. När du hittar rätt kvinna, se till att bilda familj, helst så tidigt i livet som möjligt. När du en dag ligger på din dödsbädd är det dina söner och döttrar som för ditt arv vidare. Ju fler bärare av ditt arv desto större avtryck.

5.2) Se din manliga kamratkrets som ett ”männerbund”, där vissa hedersprinciper gäller. En viktig sådan är att undvika konkurrens om samma kvinnor, samt inte minst låta bli vänners döttrar och ex-flickvänner. Detta är en ständig konfliktkälla i manliga sammanhang och i längden är det aldrig värt det. Bryt aldrig mot dessa hedersprinciper.

5.3) Gå inte på jämlikhetsmyten. Detta kan inte understrykas tillräckligt. Män och kvinnor är fundamentalt olika och har olika rollfördelningar i såväl samhället som i en relation. Som man är det din uppgift att vara ledaren i familjen. Ge aldrig någonsin upp en millimeter av denna ledarroll – det är ovärdigt, kontraproduktivt och kommer att få katastrofala följder för bägge era liv – inte minst ert samliv.

Sträva ständigt efter att förbättra dig själv inom ramen för din naturligt givna könsroll och därmed även naturliga roll i samhällsgemenskapen. Du må leva i en depraverad, ovärdig tidsålder, och viss anpassning till denna kan vara nödvändig, men det är just sådana som du som läser detta som kommer att utgöra förtruppen i omdaningen av det svenska och europeiska samhället och återupprättelsen av våra forna, traditionella ideal. De ideal som byggt den europeiska storslagna civilisationen och som kommer att återuppbygga den på nytt när denna mörkrets tidsålder inom kort fått sitt välförtjänta slut.

(Ovanstående text är ett utdrag ur kapitel 5: ”Kort och praktiskt om könsroller”, från min senaste bok, Högern kommer tillbaka: Handbok för den äkta oppositionen. Om du uppskattade denna korta artikel, se till att även införskaffa boken för att läsa hela kapitlet.)