Vad är ESM?

Okategoriserade

Den 24-25 mars 2011 beslutade det europeiska rådet att en fördragsändring skulle antas för att ESM ska kunna inrättas. Planen är att det ska ske år 2013. Den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) kommer att ha sitt säte i Luxemburg. Det leds av ett råd som består av euroområdets finansministrar. Till fördraget om den europeiska unionens funktionssätt tillades följande stycke i artikel 136:

"De medlemsstater som har euron som valuta får inrätta en stabilitetsmekanism, som ska aktiveras om det är absolut nödvändigt för att trygga stabiliteten i euroområdet som helhet. Beviljandet av begärt finansiellt stöd enligt mekanismen ska vara underkastat strikt villkorlighet."

ESM-rådets uppgift är att besluta i frågor som rör beviljande av finansiellt stöd, villkor för finansiellt stöd, ESMs utlåningskapacitet och ändringar i uppsättningen av instrument.

(källa: wikipedia)

 

I vanlig ordning uppstår ett problem och lösningen sägs bestå i att ge mer pengar och makt till människorna som skapade problemet. Det kan vara en metod som är användbar för oss alla: skapa ett problem där lösningen inte är uppenbar och du har tänkt ut lösningen i förväg; när alla verkar tillräckligt oroliga och frustrerade presenterar du lösningen i samband med en löneförhandling med chefen där du också för fram krav på mer makt och kortare arbetstid.

Följande video verkar autentisk och har skapat en hel del diskussion. Det gäller att se upp med vad eurokraterna gör. De har steg för steg, smygvägen, fört oss allt längre in i vad alltmer liknar ett nytt Sovjetunionen. ESM kan innebära att steget tas fullt ut.