Det metapolitiska tåget rullar vidare

Okategoriserade

Idag är det val till både riksdag, landsting och kommun. Sådana val är visserligen viktiga, politiken är av naturliga skäl betydelsefull för att avgöra hur framtiden kommer att se ut. Partipolitik och den typ av ”nyheter” vi serveras i kvällstidningarna är däremot inte det djupare sett avgörande för hur framtiden tar form. Det avgörande är istället det som kallats det pre-politiska (det som kommer före politiken), eller med ett annat ord metapolitik. Detta handlar i korthet om hur människor ser på världen. Vilka frågor tycker de är viktiga, hur betraktar de sig själva, hur ser de på framtiden (hur långt tidsperspektiv har de på framtiden inte minst?), et cetera.

Det är det pre-politiska som motiverar människor att göra eller att inte göra politik, den intellektuella kampen om människors tankar och världsbild är därför av stor vikt. Oavsett hur valet går, så är det därför en källa till framtidstro att se hur en alternativ bloggosfär tar form på den svenska internetkartan. Denna sfär tillhör vare sig liberalismens eller socialismens uttröttade ideologier, och håller sig på behörigt avstånd från dessas dödsryckningar (dödsryckningar som ofta ger illusionen av liv och vitalitet). Denna sfär kan kallas traditionalistisk, indo-arisk, högerradikal, radikalkonservativ, rentav nihilistisk, kärt barn har många namn, men det viktiga är som alltid innehållet, inte etiketten. Och innehållet håller hög intellektuell, och ofta nog även estetisk, klass.

Motpolprojektet utgör en liten landmassa som karvats ut ur det omgivande internetkaos, men det finns fler sådana, i olika komplicerade relationer till varandra och till andra domäner. Dessa kan det vara värt att ge den virtuelle resenären en karta till, så att han eller hon slipper hamna fel på sin farofyllda färd genom informationsmotorvägarnas labyrinter.

Si Vis Pacem Para Bellum
Si Vis Pacem Para Bellum har den senaste tiden producerat en strid ström artiklar med den traditionalistiska inriktning som blivit bloggens signum och adelsmärke. Personligen tycker jag att tipset om serien Ramayana Reborn verkar särskilt intressant, även ett utdrag ur filosofkejsaren Marcus Aurelius meditationer är klart läsvärt.

Nihilisten
Bakom det för många förvirrande namnet Nihilisten döljer sig också en blogg som är väl värd ett besök. Särskilt överblicken över fascismen kan vara intressant, så även inlägget om det väldigt svenska begreppet ”lagom” och dess förändring.

Copyriot: Excerpter
För den hugade kan även ett besök i det virtuella Utgård, jättarnas och de potentiella meningsmotståndarnas land, vara givande. Man kan då hitta en serie utdrag ur ganska tunga skrifter, som berör ämnen man som högerradikal intresserar sig för. Detta är Copyriot: Excerpter, med koppling till någon sorts vänster, men vars utdrag till stor del rör våra favoriter; Jünger, Nietzsche, Benn.

När det gäller andra gamla favoriter, listas dessa i länksamlingen till höger.