András László – excerpter

Okategoriserade

Den ungerske traditionalisten Andras Laszlo är en på många sätt givande bekantskap. Född 1941 i Ungern har han studerat både kalvinism och buddhism, och upplevt realsocialismen. Enligt den korta biografi som Ferenc Buji skrivit har hans traditionalism tre centrala inslag: solipsism, kali yuga och högerattityd. Den metafysiska solipsismen skiljer sig från den mer primitiva inställningen med samma namn, Ferenc skriver: ”The subject of metaphysical solipsism is not the self-confined individuum but the Individuum Absolutum, in which the individuum separatum is rooted.” Det finns likheter med den tidiga Evolas ”absoluta individualism”. Skildringen av vår tid som kali yuga, dominerad av det Laszlo kallar scotasmocrateia (mörkrets herravälde) är också typiskt traditionell. Hans beskrivning av högerattityden är skarp och kompromisslös, och visar hur allt från demokrati och humanism till liberalism och socialism är vänsterfenomen. Laszlos högerattityd påminner här om Evolas ”sanna höger” och i viss mån de Carvalhos skissering av den revolutionära mentaliteten.

Laszlo utvecklar traditionen i form av kärnfulla aforismer i Solum Ipsum. Formen påminner om den reaktionäre colombianen don Colachos, och erbjuder flera aha-upplevelser.

Metafysisk solipsism

132. Life is a spiritual challenge.

76. There is only one subject and this subject is nothing other than myself.

701. Nothing exemplifies better the tragic situation of modern man than the fact that he considers himself completely mortal, and still lives his life as if he were completely immortal.

Laszlos solipsism är ett sätt att nå kunskap om verkligheten, kärnan i varje ”jag” är det Absoluta. Samtidigt är det just därför inte en absolut solipsism eller en egoism, Laszlo skriver:

83. Every heteron (»other«) is a non-recognised auton (»myself«).

86. The reason why heteron is an illusion is not that it does not exist but that indeed I do not grasp it as I should grasp it: as myself.

Laszlo tar i sina aforismer upp sådant som tradition och invigning. Det är en viril spiritualitet som känns igen från Evola, Laszlo skriver exempelvis:

199. Spiritual paths are not the paths of the psychically ill, of the escapers, of those who long for safety because they could not find it in their life. Spiritual realisation is the path of the dominant type of man.

232. A spiritual man, on the one hand, should create a distance between himself and the modern world, on the other hand, he should oppose himself to it as a definitely antitraditional world.

243. He who controls himself, controls the world.

244. By gaining power over consciousness man gains power over being.

Samtidigt är aforismerna givande som existentiella betraktelser.

Kali Yuga

308. The dark forces that operate in the world also perform tiger-riding, but in fact it is contra-tiger-riding. True, they ride the tiger, yet not by sitting on its back, but by clinging to its belly and allowing themselves to be carried by it.

Laszlo beskriver den moderna världen som Kali Yuga, och historien som en degeneration från det superhistoriska på väg mot det subhistoriska. Det metafysiska valet står mellan det absoluta och intet, den moderna människan har valt det senare. I likhet med en traditionalist som Hossein Nasr visar han hur miljökatastrofen bottnar i en spirituell kris:

361. Today’s man has gradually built a denatured world for himself: he has already been cut off from the supernatural, and now he is about to take leave of the natural.

429. Humanism is such a special way and view which prepares for a subhuman state.

Aforismerna visar hur det inre och det yttre korrelerar, och påminner om vikten av det man väljer att omge sig med, oavsett om det sedan är vänner eller musik. I en era då konsten ofta skildrar det sjuka är Laszlos insikter av värde:

545. In some sense, every picture is a self-portrait.

336. That which surrounds man is the reflection of his inner world.

Här finns också en kärnfull kulturkritik:

537. The chthonic – that is, something in connection with subterranean forces – demonicity and phantom world which penetrates into man through his various ecstatic states are in deep and close connection with the music of Negroid origin with which the world has overwhelmed itself.

Laszlo är också medveten om hur kali yuga kan ta det som nästan är gott och utnyttja det:

15. Nothing can be more dangerous than that which is almost perfect.

Likaså identifierar han en inställning som Nietzsche skulle kallat ressentiment och de flesta stött på:

356. In the past five hundred years a new type of man has appeared, who rejoices if something or someone turns out to be valueless, base or non-existent. Since only a degenerated type is capable of rejoicing if the world gets poorer.

Högerattityden

632. Man must fight against darkness by the side of light, since being in alliance with light is being in alliance with Himself.

633. The fight against darkness manifesting in the world is essential. But my foremost duty is the battle against the darkness in my very own soul.

Laszlos skildring av ”högerattityden” är intressant, och utgår från självmedvetande och en hierarki där ”spirit” ställs i centrum. Han konstaterar att den som hyllar demokratin i samhället bör ge efter för de kaotiska och negativa impulserna även i sitt eget psyke, då de ju torde vara lika värdefulla och sanna som de högre impulserna. Därför innebär högerattityden en hierarki med det Absoluta i centrum, monarki och aristokrati, och en komplex relation mellan Frihet och Ordning. Han utgår här från kastläran:

667. The hierarchy of castes: the ativar¬a br÷hma¬a is both polar and solar; the br÷hma¬a is polar and lunar; the k?atriya is solar; the vaisya is lunar; the ­½dra is terrestrial; the pañcaka is subterrestrial; and the avar¬a is subterrestrial and infernal.

[The ativar¬a br÷hma¬a is the proto-caste above all the castes, where the br÷hma¬a and the k?atriya compose an integral union. The br÷hma¬a is the sacerdotal, the k?atriya is the noble, the vaisya is the craftsman-merchant, and the ­½dra is the workers’ caste. The pañcaka (»the fifth«) is the collec tive name for the subcastes below the casts. The avar¬a is the extra-casteness in the sense of subcastesness. Polarity is the manifestation of the celestial and extra-samsarian origin, while solarity represents the regal and ruling power over the conscious forces.]

Buji noterar att många i den moderna vänstern vänder sig mot den hierarkiska tanken eftersom de är medvetna om att de hör hemma på botten av en sådan ordning. Han skriver:

As Julius Evola has sharply noticed, a modern left-wing person is essentially drawn towards slavery and dreads real freedom. This is clearly shown by the fact that the reason that archaic times are considered to be the age of yoke and slavery is that modern man identifies himself with those who were inferior and not with those who were their superiors and free at the time.

Laszlo beskriver samma traditionella metafysik vad gäller manligt, kvinnligt och kärlek som Evola:

630. If the difference between the sexes were insignificant, there would not be sexes at all.

Han noterar att högerattityden inte är nationalistisk, men att historiska faktorer gjort att nationalismen idag står närmare den:

477. The reason behind the close connection between the right-wing attitude and nationalism is not that the essence of the right-wing attitude is nationalism, but because the left wing has heavily shifted towards the direction of internationalism.

Han konstaterar också, som nämnt ovan, att kompromisser är av ondo:

451. It is not possible to keep the right-wing attitude within bounds.

Sammantaget är den ungerske tänkaren alltså en mycket givande bekantskap.

Mer Laszlo

Andras Laszlo – biografi
Solum Ipsum
Cakravartin

30. If hypercosmic centrality is lacking in the cosmic view, the cosmic view becomes a view that is oriented towards chaos. Without hypercosmia the cosmos is sentenced to destruction – for the cosmic character of the cosmos, that is to say the orderliness of the cosmos derives from a hypercosmic centre.

62. Earth can essentially be in touch with Heaven (the Motionless Mover) only where it is not in motion – i. e. at the poles.

133. The aim of man’s activity in life can be the Absolutum or nothingness.

180. A first-rate man seeks for first-rate men’s company. A second-rate man that of third-rate.

245. While I do not have control over my circumstances I should at least try not to let circumstances have control over me.

292. Tradition is the atemporal thrown into temporality.

743. To be superior means to be freer, to be more complete, and to be more controlled, self-controlled; it means to be volitional with full consciousness.

744. The form of being that has lost sovereignty is heading for annihilation.

745. The more I loose myself, the more I am heading for annihilation.

771. Each internal and external order has an organic and organically hierarchical nature. Something lacking this nature is not order, but something heading towards chaos.