I väntan på åtstramningarna

Okategoriserade

Förr snarare än senare tror jag att Sverige kommer att drabbas av ekonomiska åtstramningar på samma sätt som många andra länder, tex Irland och Grekland. Det är inte säkert att vi får uppleva en systemkollaps, så om Sverige fortsätter att existera i en liknande form som idag vill jag ge några förslag till hur landet kan förbättras.

För det första kan det vara bra att minnas att Island har gått sin egen väg. De har inte underkastat sig de invaderande finansiella intressenas vilja på samma sätt som politikerna i Grekland och Irland har gjort. Folket utsatte politikerna för en sådan press på Island att de inte kunde ge bort landets resurser till bankerna, vilket de skulle ha gjort annars.

Här är några modesta förslag till hur Sverige kan göras till ett bättre land genom åtstramningarna:

1) Dra in allt ekonomiskt stöd till den sk "genusvetenskapen". Den är lika vetenskaplig som den socialistiska ”vetenskapen” var i DDR, det vill säga inte alls. Om någon vill utföra genusexperiment i privat regi, så är jag inte emot det. Men låt de genustroende utföra sina experiment på sina egna barn och för sina egna pengar. Om barnen blir harmoniska och väl fungerande samhällsmedborgare i framtiden så kanske genusförskolor blir populära även utanför Södermalm.

2) Lägg ner journalisthögskolan. Den skapar bara en medioker likriktning bland journalisterna vilket leder till att "gammelmedia" blir alltmer föraktad. Inte för att jag personligen bryr mig. Det bästa är nog att gammelmedia konkurreras ut av alternativen på internet. Hursomhelst är journalisthögskolan ett rent slöseri med resurser. Liberaler borde vara extra intresserade av den här punkten eftersom det nuvarande tillståndet inom media ger det ”öppna samhället” dåligt rykte.

3) Det här är en fortsättning på andra punkten. Dra in alla ekonomiska bidrag till media. Det finns inte längre något behov av gammelmedia, annat än för att försvara särintressen. Försvar av särintressen ska inte finansieras med skatter. Låt gammelmedia stå på egna ben när de möts av konkurrensen från folk som skriver både gratis och ofta intressantare på nätet.

4) Lägg ner lärarhögskolorna. Lärarnas ämneskunskapaper anser jag att man ska ta på största allvar, men de pedagogiska institutionerna sysslar mest med indoktrinering. En levande utbildning ska inte handla om att institutionalisera och passivicera eleverna, utan om kunskap. Fria tankar och kunskap värd namnet gör eleverna friare och därmed farligare. Som det är nu tämjs och strömlinjeformas de för att passa in i ett byråkratiskt reglerat samhälle. Lärarhögskolorna fungerar på ett liknande sätt som journalisthögskolan: indoktrineringen leder mest till en medioker likriktning som tenderar att göra utbildningen själsdödande trist.

5) Skilj stat och kapital. Det ska inte finnas en öppen dörr mellan banker och politik. Det leder till korruption, inte minst när fd Goldman Sachs anställda får politiska uppdrag att reglera banksektorn. Så kan det se ut i USA, men även i Sverige ser vi åtminstone en före detta politiker få en tjänst hos en global bank. Erik Åsbrink blev rådgivare för Goldman Sachs, vilket måste innebära att han anses vara lojal mot bankmaffian. Det går inte att vara lojal mot Goldman Sachs och Sverige samtidigt.

6) Argumentet att vi behöver den extra arbetskraften som invandringen ger faller tillsammans med ekonomin.

Om du har fler förslag så kan du komma med dem i kommentarsfältet.