Ett germanskt mantra

Okategoriserade

Merseburgbesvärjelserna finns nedtecknade på fornhögtyska i en handskrift från 800-talet, men de har säkerligen ett betydligt äldre ursprung.

Diserna anropas för att de som valkyror ska befria fången från hans fjättrar. Woden (Oden), Sunna( Solen) och Sinthgunt (Månen?) åkallas också i trollformeln.

Vi behöver befria oss från våra fjättrar, tycker jag. Och det är just vad besvärjelsen handlar om.

”Eiris sazun idisi -(En gång satt diserna)
sazun hera duoder. -(satt här och där.)
suma hapt heptidun-(somliga fastgjorde fjättrar)
suma heri lezidun – (somliga hejdade hären)
suma clubodun – (somliga lättade)
umbi cuoniouuidi -(på de dödas fjättrar:)
insprinc haptbandun-(Spring ifrån fjättrarna)
inuar uigandun. – (fly ifrån fienden.)
Phol ende uuodan -(Phol och Wodan)
uuorun zi holza.- (red i skogen.)
du uuart demo balderes uolon- (Då fick balders fåle)
sin uuoz birenkit. -(sin fot stukad.)
thu biguol en sinthgunt,- (Då besvärjdes den av Sinthgunt)
sunna era suister; -(och Sunna, hennes syster;)
thu biguol en friia,-( Då besvärjdes den av Frija)
uolla era suister; -(och Volla hennes syster;)
thu biguol en uuodan, – (Då besvärjdes den av Wodan,)
so he uuola conda: – ( som väl det kände:)
sose benrenki, -(Såsom benkrämpa,)
sose bluotrenki, -(Såsom blodkrämpa,)
sose lidirenki: – (Såsom lemkrämpa:)
ben zi bena, -(Ben till ben,)
bluot zi bluoda, -(Blod till blod,)
lid zi geliden, – (Lem till lem,)
sose gelimida sin.-(såsom vore de limmade.)

Barditus har gjort musiken och låten kommer från CD:n "Die letzten Goten".

Relaterat:

Wrath of the awakened Saxon