Mathias Våg flyr frågor från en reporter.

Större chans att hovrätten fäller Mathias Våg

Tingsrätten gav vänsterns gaphalsar vad de ville ha genom att gå tvärtemot all praxis. Men hovrätten kommer inte att kunna göra det lika bekvämt för sig.

Rekommenderat, Vänstern

Hur målet mot Mattias Våg slutar återstår att se eftersom tingsrättens dom självklart kommer att överklagas. Antingen måste hovrätten ändra domen eller tvingas skapa helt ny praxis. Oavsett vilket kommer det förändra debatten till vänsterns nackdel. Enligt tingsrätten har det varit försvarligt att AFA-grundaren Mathias Våg spridit uppgifter om en meningsmotståndares 30 år gamla (icke-politiska) brott eftersom den utpekade skulle vara en ”opinionsbildare”. Det resonemanget är motsatsen till vad domstolar hävdat i hundratals andra mål där betydligt mer kända vänsterdebattörer känt sig förtalade när deras betydligt mer aktuella brott nämnts.

Enligt tingsrätten är det heller inte förtal att kalla någon för ”ökänd dömd nazist” eftersom det inte är ”tillräckligt konkret” utan mer en sorts åsikt. Även det är tvärtemot hur domstolar dömt förut. För Joakim Lamotte räckte det att kalla en känd antirasist för ”mytoman” för att dömas för förtal.

Faktum är att tingsrätten dömer tvärtemot hur man dömt i tre andra mål där precis samma saker sagts om precis samma person. Den enda skillnaden är att de målen avgjordes INNAN vänstermedia fick upp ögonen för Förtalsombudsmannen och satte igång en massiv påverkanskampanj, och i samma stund som media började kampanja ändrades sammanträffande nog också hur domstolarna tolkar svensk lag.

Men att tingsrätten levererat en dom som gjort vänsterns gaphalsar nöjda säger knappast något om hur det kommer dömas i slutändan eftersom tingsrätter kan ta bekväma beslut utan konsekvenser. En tingsrättsdom har ingen effekt på rättsläget medan hovrätter däremot skapar praxis. Om även hovrätten vill leverera en dom som inte stöter sig med vänsterns gaphalsar måste det alltså ske till priset av att man de facto skapar ett helt nytt rättsläge. Det som varit olagligt tidigare kommer i så fall med den nya praxisen att bli lagligt.

Kända så kallade antirasister som exempelvis gjort sig skyldiga till djurplågeri kommer få acceptera att folk tar upp det. För om den här domen mot förmodan skulle stå sig i hovrätten kommer den senaste praxisen stadga att så länge någon driver opinionsbildning är det fritt fram att dra upp personens alla gamla brott.

Hovrätten kommer, till skillnad från tingsrätten, att tvingas välja mellan att ge en regimkritiker rätt mot en regimlojal eller att meddela ny praxis gällande förtal. Oavsett vilket är det bra.

Vänstern har krigat mot sina meningsmotståndare genom systematiska stämningar i flera år medan högern först nu börjat ge tillbaka med samma mynt. Om denna nya metod från högern leder till att domstolarna börjar tillåta sådant som tidigare kallats förtal är det möjligen en ännu större vinst än att vänsterextremister fälls.

Högern är nämligen vana vid att smutskastas och ser fram emot att själva få börja prata fritt.