Har invandringskritiker rätt att äga aktier? (Del 2)

Olle Widigsson lät under gårdagen publicera en lång försvarstext, signerad av hans hustru och som sannolikt kvalificerar sig för en nominering till Guinness rekordbok för titeln ”världens längsta pressmeddelande”. Den kontroversielle affärsmannen Olle Widigsson använder alltså numera Svenska Bergsbruks webbsida som sin personliga blogg för att posta taffligt formulerade försök till bemötanden av vissa av de påpekanden jag gjorde i min förra artikel.

Aktuellt, Åsiktskorridoren, Ekonomi, Rekommenderat

Den som vill läsa mer om deras förklaring till rättstvister med tidigare partners, miljöskandaler, insiderbrott med mera — alternativt söker botemedel på sömnsvårigheter — kan alltså få hjälp med detta i det senaste pressmeddelandet på SBAB:s hemsida.

De väljer emellertid att utelämna vissa länkar och dessa skulle jag, och säkert även många andra aktieägare och intressenter, gärna få kommentarer kring.

Blaiken: konkurs och miljökatastrof

Olle verkar inte anse sig ha något ansvar för Blaiken alls. Men i ett nyligen publicerat reportage i tidningen ETC kan man läsa:

”Det var i stället Olle Widigsson som tog över under åren när verksamheten drogs igång. Han kom från jobbet som vd för hamnen i Gävle. Det var under hans tid som alla besluten togs som var avgörande för verksamheten vid gruvan. Men det visar sig omöjligt att komma i kontakt med Widigsson.”  

https://umea.etc.se/inrikes/de-ansvariga-gruvan-borde-aldrig-ha-startat

”Slutnotan har stigit allt eftersom nya mer ingående utredningar har gjorts. Just nu är bedömningen att det kommer att kosta 400 miljoner kronor att städa upp vid Blaiken och den mindre gruvan i Svärtträsk.”

”I Blaiken beräknas Krister Fjällstedt och hans arbetskamrater få jobba i minst 25 år till med vattenreningen efter det att efterbehandlingen är avslutad.”

https://www.etc.se/klimat/staten-tvingas-stada-upp-efter-gruvbolag

Teknikbolaget: räddning eller katastrof?

I mars i år rapporteras det om den räddningsaktion Olle anser sig gjort under 2015-2016.

”På torsdagen blev det känt att revisionsbyrån PWC i revisionsberättelsen i den färska årsredovisningen skriver att det finns ”ett antal osäkerhetsmoment” rörande bolagets framtida finansiering vilket i sin tur ”medför att det kan finnas betydande tvivel för bolagets fortsatta drift”. Revisorerna pekar på att bolagets likvida medel vid årsskiftet uppgick till 1,4 miljoner kronor medan dess kortfristiga skulder summerade till cirka 25 miljoner kronor.”

https://www.di.se/nyheter/ngm-bolag-handelsstoppas-efter-kursras/

Olle och konflikterna i hamnen

”Olle Widigsson, VD för Gävle Hamn, hoppar av och blir i stället VD för det börsnoterade bolaget Scanmining. Men avhoppet har inget samband kraven på hans avgång, försäkrar han själv.”

”Olle Widigsson är också måltavla för kritiken från Svenskt Näringsliv och ledande företagare i Gävle.”

”Transportfacket, som krävde hans avgång för två månader sedan…” 

”— Samtidigt innebär hans avgång, att det nu öppnar sig en möjlighet att lösa de allvarliga samarbetsproblem som för närvarande råder i Gävle hamn.”

http://www.gd.se/ekonomi/olle-widigsson-lamnar-hamnen-for-scanmining

Avslutande ord

Jag tänker till skillnad från Olle Widigsson inte tråka ut er med en längre analys av deras försvarstal, som lustigt nog var det längsta pressmeddelande som publicerats i bolagets tolvåriga historia. Man kan fråga sig vilka som utgör målgruppen.

Jag vill jag avslutningsvis kommentera deras påstående om det lukrativa VD-avtalet. Sett till utspädningseffekten för övriga ägare är en och en halv miljon aktier per år exceptionellt generöst. De hänvisar till att det på något sätt skulle skilja sig från tidigare VD-avtal eftersom ”ersättningen enbart utbetalas i aktier”, samtidigt som de är väl medvetna om att de senaste årens VD- och styrelsearvoden också ”enbart utbetalats med aktier”. Jag har exempelvis personligen aldrig fått en krona i ersättning utan enbart aktier.

Jag skulle även gärna vilja se Eva Widigssons CV och arbetslivserfarenhet som kvalificerar henne för en välbetald VD-roll i ett bolag med över 1300 aktieägare på väg mot notering. Informationen om hennes meriter på webbsidan är tämligen sparsamma. Vad har hon arbetat med de senaste tio åren? Jag försökte googla men hittade bara något om kostrådgivning och konsthantverk, men det kan väl inte stämma?

Det enda upplyftande ur ett aktieägarperspektiv är avslöjandet att bolagets underkvalificerade VD saknar uppsägningstid, och därmed mycket väl kan få gå på dagen när styrelsen och ägarna fått nog av denna cirkus.

 

Vidare läsning:

Motpol.nu: Har invandringskritiker rätt att äga aktier?
Svenska Bergsbruk: Hot om troligt krav på 9-10 miljoner, lika falskt som övriga påståenden