Eva Widigsson, vd för Svenska Bergsbruk AB.

Har invandringskritiker rätt att äga aktier?

Aktuellt, Ekonomi, Media, Rekommenderat, Samhälle

Låt inte godhetssignalerande boomers ta ledningen över ett bolag där du är delägare. I synnerhet inte om de är dömda eller misstänkta ekobrottslingar och potentiella miljöbrottslingar. Det kan sluta illa.

 

Det har i dagarna blossat upp ett fullskaligt medialt krig mot den tidigare styrelsen och vissa av ägarna för Wiking Mineral AB — nuvarande Svenska Bergsbruk AB. De mediala attackerna från framförallt Svenska Dagbladet och Aftonbladet har karaktären av ett beställningsjobb. Detta ligger i linje med ett hot som uttalades — och spelades in — från Olle Widigsson och hans hustru Eva Widigsson gentemot en av bolagets ägare, som de ville bli av med då han upplevdes som ”politiskt obekväm”, om att han ”skulle förvänta sig att detta blev ’medialt’ och även polisanmält” ifall han inte böjde sig för deras krav att få köpa ut honom till ett kraftigt underpris.

Personen i fråga sade givetvis nej till deras ”erbjudande”, och har numera polisanmält händelsen som olaga hot alternativt utpressning och försett polismyndigheten med en bandinspelning av deras möte. Resultatet har vi sett i media det senaste dygnet i form av kraftigt vinklade artiklar från slaskpressens journalister, som genomsyras av en chockerande okunnighet om ekonomiska och juridiska realiteter.

Eftersom jag, i egenskap av offentlig person och dåvarande styrelseordförande för Wiking Mineral, gjorts till huvudsaklig måltavla för den mediala hetskampanjen, och därtill inte ens beretts möjlighet att försvara mig från beskyllningarna eftersom Svenska Dagbladet smaklöst nog valde att inte inkludera mer än ett enda upphackat citat från den långa intervju de gjorde med mig, ser jag mig nödgad att adressera detta ärende via alternativa kanaler.

Kursdumpning och fördelaktig emission till Olle Widigsson

Olle Widigsson (ibland Olov eller Sven Olov), den för insiderbrott dömda Reidar Östman och deras krets, som numera, än så länge, utgör ledningsgruppen i f.d. Wiking Mineral (numera Svenska Bergsbruk AB) med sin hustru, Eva Widigsson som VD, har under sin korta tid vid rodret dels sänkt aktiens kvotvärde till mindre än hälften av tidigare kvotvärdet på 1,04 kr — och genomfört bolagets genom tiderna mest förmånliga riktade emission till sig själv, väsentligt lägre än deras senaste riktade emission. Därtill har de lagt större fokus på godhetssignalering med publiceringen av en ny ”antirasistisk” värdegrund (trots att han i inspelade privata samtal beklagat sig över den politiska korrektheten i Sverige och uppmanat ägare att använda bulvaner för att dölja deras innehav så att bolaget inför media kan bedyra hur fläckfria de är) än att föra bolaget framåt. Som om inte detta vore nog publicerade de även ett pressmeddelande där de hyllar faktumet att de äntligen blivit av med både mig och Patrik Brinkmann från ägarlistan pga. våra politiska åsikter, ”men att det fortfarande finns ägare som utgör ett hinder”. Man kan givetvis ifrågasätta om en företagslednings uppgift är att via pressmeddelanden angripa och hänga ut tidigare aktieägare, eller för den delen bekämpa och utpressa befintliga aktieägare de ogillar. Men låt oss lämna det därhän tills vidare. 

Det i pressmeddelandet nämnda ”hindret” är sannolikt ett fabricerat sådant. Det tycks snarast vara något som används som svepskäl för att komma över dessa ”obekväma aktieägares” innehav i bolaget till underpriser. Något som styrks av bandinspelningen och den nyligen inlämnade polisanmälan. Dessutom tickar ett mycket lukrativt VD-avtal där Eva och Olle Widigsson inkasserar 1 500 000 aktier per år, så genom att helt enkelt sätta bolaget i stå äter de effektivt upp de andra aktieägarna för varje dag som går. Olle var tillförordnad VD ett par månader men slussade in sin hustru som VD kort därefter, med aldrig tidigare överträffade ersättningsnivåer.

Den nya ledningen: Misstänkt insiderbrott och miljökatastrof

Men om vi lämnar Widigsson-kretsens uppenbart falska narrativ för ett ögonblick och återvänder till verkligheten: Om det är något som utgör ett hinder i förhandlingar med samarbetspartners och marknadsplatser, är det snarare Widigssons egen krets, bestående av misstänkta miljöbovar, dömda (som i fallet Reidar Östman) eller tidigare misstänkta insiderbrottslingar (som Olle Widigsson själv) och allmänt giriga och inkompetenta s.k. ”boomers” som utgör ett hinder för bolagets framväxt.

Hur förväntar sig t ex ledningen att kunna få ett miljötillstånd beviljat för bolagets enda bearbetningskoncession i Vindfall-Sörtärnan så länge man har personer knutna till miljökatastrofen i Blaiken i ledningen? Och vilka marknadsplatser kommer att vara bekväma med en återlistning så länge en dömd insiderbrottsling, tillika Olle Widigssons kompanjon Reidar Östman, finns med bland de största aktieägarna? Detta är vad som torde oroa de drygt 1300 aktieägarna mer än huruvida det finns SD-sympatisörer på ägarlistan. Mainstreammedia må vilja angripa mig och andra pga. politiska ställningstaganden, men är de beredda att göra det och samtidigt gynna helt skrupelfria människor?

Jag, som före detta styrelseordförande och VD för Wiking Mineral känner mig fullständigt bekväm med de beslut vi fattat under min tid vid rodret. Inklusive de inväxlingar av aktier i intressebolaget Nordic Resources AB mot aktier i Wiking Mineral till ett antal personer som sköt till större kapitalsummor till bolaget under en tid vi stod inför ett akut konkurshot, till en växlingskurs som motsvarade 50-70% av den kurs Nordic Resources-aktierna senast emitterats till och handlats för i närtid. Något som bör ställas i relation till en kurs i Wiking Mineral som bara något år senare halverades under Olle Widigssons ledning — sannolikt på juridiskt felaktiga grunder då sänkningen av kvotvärdet inte ingick i kallelsen till stämman. Något som inte gav aktieägarna en rättvis chans att ta ställning till denna sänkning av kvotvärdet. Förmodligen kan det göras gällande att denna åtgärd inte gick rätt till och att de efterföljande emissionerna till 40-60 öre är ogiltiga och bör reverseras eller justeras till tidigare kvotvärde på 1 kr per aktie.

Det enda beslut jag i efterhand känner mig osäker på är det som gjorde Widigsson-kretsen till storägare via en affär med ett anrikningsverk. Det innebar att dessa inte själva gick in med några pengar utan med en begagnad maskin eller delar av en maskin. Den nya ledningen har via pressmeddelande indikerat att anrikningsverket har ett högst tveksamt värde för bolaget, ett förhållande de torde känt till från början då det var de som stod för försäljningen. Verket såldes via Olles kompanjons, Reidar Östmans, bolag som i sin tur på något sätt slussade vidare de erhållna aktierna till bland annat Olle Widigsson och Eva Widigsson. Det är värt att notera att jag var VD och Brinkmann huvudägare när dessa människor gick in i bolaget, ett förhållande de var mer än väl medvetna om och en grundförutsättning de inte hade några som helst problem med.

Bara ”antirasister” när ekonomiskt fördelaktigt

Det är också anmärkningsvärt att Olle Widigsson och Eva Widigsson känner sig bekväma med att omge sig med så kallade ”högerextremister” så länge de röstar till deras fördel och skjuter till kapital, samtidigt som de nyttjar andra aktieägares politiska åsikter som förevändning för att pressa dem till att sälja sina aktier billigt. Vad inte nya ledningen tycks ha klart för sig, som är lite lustigt, är att ägarandelen för ”de oönskade” snart kommer att ökas då familjen Brinkmann troligen har rätt att kräva bolaget på upp emot 9-10 miljoner, eftersom viktig information kring borrningar och geofysikmätningar i Rörbergsfältet som tidigare varit förvunnen nu återfunnits av den nya ledningen. 

Avslutningsvis måste jag påpeka det skrattretande i att Aftonbladet och SvD försöker göra gällande att Wiking Mineral (eller Svenska Bergsbruk) ”finansierat högerextremism i flera år” genom att betala ut tämligen blygsamma arvoden till mig under tiden jag arbetade som styrelseordförande och sedermera VD för bolaget. Arvoden som dessutom betalats med aktier — och inte en enda krona i kontanter — eftersom bolaget saknat kontanta medel. Med det perspektivet kan man även göra gällande att varenda tidigare arbetsgivare jag haft, via lönesedeln ”finansierat högerextremism”. Den logiska konsekvensen av påståendet innebär att personer med ”fel åsikter” inte ens har rätt att erhålla lön för att finansiera sitt uppehälle, enligt vänstermedias och paret Widigssons narrativ.

Nåväl, sista ordet i den här historien är knappast sagt, och såväl jag som övriga tidigare styrelseledamöter och flera tidigare och nuvarande storägare kommer knappast att lägga oss ned och ge upp, bara för att Olle Widigsson och Eva Widigsson missbrukar vänstermedier som Aftonbladet och Svenska Dagbladet för att publicera smutskastningsartiklar om mig och mina tidigare kollegor.

De har uppenbarligen underskattat intelligensen hos den tidigare ledningen såväl som övriga aktieägare.

 

Bilaga 1: Länklista för vidare läsning

Scanmining och Olle Widigsson:

Olle lämnar hamnen efter kritik från anställda, Svenskt Näringsliv etc.

http://www.gd.se/ekonomi/olle-widigsson-lamnar-hamnen-for-scanmining

Tidigare VD tvingas gå på dagen

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=556990

Olle utökar malmreserven

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/scanmining-okar-malmreserven

Olle startar gruva

https://www.di.se/artiklar/2006/9/22/scanminings-gruva-snart-igang/

Kalkyler om malmbasen kritiseras, kallas glädjekalkyler

https://www.di.se/artiklar/2007/11/16/gladjekalkyl-grusade-gruvdrommen/

Gruvan blir en miljökatastrof, kritik mot att den startades alls

https://umea.etc.se/inrikes/de-ansvariga-gruvan-borde-aldrig-ha-startat

Olle polisanmäls då han säljer av sitt innehav före konkursen

http://www.gd.se/ekonomi/scanmining-polisanmals

 

Insiderbrott i Scanmining, Olles kompanjon Reidar Östman döms:

http://www.realtid.se/han-far-15-ar-grovt-insiderbrott

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/hofors/insider-domd-storforetagare-i-hofors

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/hofors/plockade-ut-20-miljoner-kronor

 

Ett börsnoterat teknikbolag kapas?

Tar Olle här över ett börsnoterat teknikbolag genom att angripa tidigare ledning och anställa sig själv som konsult med hjälp av sin kompanjon?

http://etn.se/index.php/61127

https://www.aktiespararna.se/nyheter/astg-vd-och-styrelsemedlemmar-koper-aktier-0

https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Huvudaegaren-Reidar-Oestman-koeper-2-miljoner-aktier-i-ASTG-1001798016

http://www.privataaffarer.se/direkt-nv/astg-agargrupp-vill-byta-ut-styrelse-772125

https://www.di.se/nyheter/ngm-bolag-handelsstoppas-efter-kursras/

 

Olle Widigsson går in i styrelsen för Wiking Mineral 2015, alla politiska kopplingar är i öppen dager:

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/gavles-fore-detta-hamnchef-gar-in-i-wiking-mineral

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/tidigare-hamnchef-gar-in-i-gruvbolag

 

Olle Widigsson talar sig varm för Wiking Minerals ledning och verksamhet i samband med emission hösten 2015 då är han styrelseledamot i bolaget och talar sig varm för affären med anrikningsverket som han själv stod bakom:

https://issuu.com/newsfactory/docs/stockpicker_nr2_2015_webb (se sidan 20)

 

Diverse:

Olle i konflikt om saneringskostnader med Stora Enso

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5119128

Olle kräver 10 miljoner av tidigare kompanjon

http://www.arbetarbladet.se/naringsliv/forre-hamnchefen-kraver-nastan-10-miljoner-av-tidigare-kompanjoner

600-ton svavelsyra läcker ut

http://www.fiskejournalen.se/600-ton-svavelsyra-vid-dalalvens-mynning/

 

Bilaga 2: De fullständiga intervjuerna med SvD och Arbetarbladet

Originalintervjun med Frida Sundqvist på Svenska Dagbladet (som inte publicerades):

1. Är du någon befattning i bolag eller styrelse i dag? (inklusive i avknoppningen som ska starta guldgruva utanför Västervik). Vilken och var?

– Nej.

2. Har du låtit något av bolaget stå för notan för konferensen Identitär Idé på Armémuseum förra året? Varför?

– Nej. Jag antar för övrigt att du åsyftar konferensen 2015 och inte förra året. Konferenslokalen bokades via Nordic Resources av taktiska skäl, och trots att jag var tydlig gentemot Armémuseum med att fakturan som uppgick till 20 000 kr skulle skickas till Motpol AB, sändes den till Nordic Resources. Nordic Resources kompenserades sedermera av Motpol AB för hela hyresfakturan. Om något betalats ”från Wiking Minerals konto” beror det på att Wiking Mineral, via vår dåvarande ekonomiansvarige, betalade ett större antal fakturor för intressebolaget Nordic Resources i form av ett kortfristigt lån som sedan reglerats. Inget av dessa två prospekteringsbolag har därmed ”stått för notan” för något som helst verksamhetsfrämmande politiskt evenemang likt ni försöker påskina.

3. Vilken erfarenhet hade du av gruv- eller prospekteringsindustrin när du började arbeta för Wiking Mineral?

– När jag tillträdde som styrelseordförande år 2013 hade jag en gedigen erfarenhet inom ekonomi och affärer, och det var också vad som kvalificerade mig för rollen — något som inte alls är ovanligt vid tillsättandet av dylika poster, oavsett bransch.

4. Enligt ÅR 2014 betalades din lön ut med 223.000 kronor till Motpol. Året därpå steg utbetalningen från prospekteringsbolaget till 413.000 kronor, men bara 200.000 redovisades som intäkter i Motpols årsredovisning för 2015. Till vilket bolag sattes de resterande 231.000 kronorna in?

– Din fråga, med dess implicita antaganden, indikerar att du inte har någon erfarenhet som ekonomijournalist, eftersom du uppenbarligen inte känner till konceptet ”periodiseringar”. Den differens du reagerar på beror nämligen på att Motpol AB och Wiking Mineral AB tillämpat olika periodiseringsprinciper vid redovisningen och att differensen du påtalar återfinns i 2016 års ekonomiska rapporter för Motpol AB.

5. Under din tid på Wiking Mineral gjordes en riktad nyemission i Nordic Resources. 6 miljoner aktier för 7,5 miljoner kronor. Varför gjordes denna nyemission när Patrik Brinkmann redan var huvudägare? 

– Frågan är märklig, eftersom det har föga med saken att göra huruvida Brinkmann var huvudägare i Wiking Mineral. Detta var ett affärsmässigt beslut i linje med vår uttalade och via pressmeddelanden kommunicerade strategi att öka Wiking Minerals innehav i Nordic Resources med syfte att på sikt göra Nordic Resources till ett dotterbolag snarare än ett intressebolag.

Intervjun med Anders Eklind på Arbetarbladet i Gävle:

1. Den nya ledningen för Svenska Bergsbruk skriver på hemsidan om att en planerad åternotering på börsen fördröjs. Ett skäl till fördröjningen ska vara den ”historiska belastningen” som ägarbilden utgör. Där nämns bland annat att den tidigare storägaren Patrik Brinkmann och du, Daniel Friberg, har köpts ut men att det inte räcker för att bolaget ska stå fri från politiska kopplingar. Hur ser du på den beskrivningen?

– Med stor förvåning. Om det är några i bolagets ledning och ägarlista som utgör en belastning är det snarare Olle Widigsson-kretsen, där Olle själv tidigare utretts för insiderbrott i ScanMining-härvan, och därtill var medansvarig till miljökatastrofen i Blaiken som ETC nyligen skrev om. En annan storägare, tillika Olles närmaste kumpan, är dömd för insiderbrott. Om jag vore fondkommissionär, vd för en marknadsplats, eller för den delen vanlig aktieägare skulle jag se med mycket större oro på dessa omständigheter än huruvida ett fåtal aktieägare röstar på sverigedemokraterna. Om inte annat lär Olle Widigssons kopplingar till miljökatastrofen i Blaiken leda till stora svårigheter att få miljötillståndet beviljat för bolagets enda fyndighet i Vindfall-Sörtärnan utanför Gävle. Vilket till syvende og sidst är det som avgör hela bolagets framtid.

2. För någon vecka sedan lämnade den nya ledningen in en polisanmälan angående affärer som gjordes när du var vd och/eller styrelseledamot i Wiking Mineral. Det handlar bland annat om förvärv av aktier i Nordic Resources och kvittningsemissioner som ska ha gjorts på oegentligt sätt under våren 2015. Misstankarna handlar om bedrägeri, att de som gjorde affärerna ska ha vilselett aktieägarna och tjänat pengar på andra aktieägares bekostnad. Vad är din åsikt om detta?

– Ett skrämselskott i en pågående maktkamp där Olle Widigsson och hans hustru Eva vill komma åt billiga aktier från några av bolagets större aktieägare – något som de, innan polisanmälan gjordes, dessutom nyttjade i utpressningssyfte för att komma åt en av dessa ägares aktier gratis eller till underpris. Under tiden jag var styrelseordförande och VD skedde inga oegentligheter och jag kan inte tänka mig att deras polisanmälan leder någon vart. Däremot har den drabbade ägaren nu anmält dem för olaga hot och försök till utpressning — något som till skillnad från deras påståenden kan styrkas med konkreta bevis i form av bandinspelningar. Så från mitt perspektiv råder det inga tvivel om vilken av parterna som gjort sig skyldig till brott.

3. När det gäller affären som polisanmälts så hävdar Eva Widigsson, nuvarande vd i Svenska Bergsbruk, att du/ni som då hade ledande ställning lät Wiking Mineral köpa aktier i Nordic Resources för rejält överpris och sedan kvittade till er aktier i Wiking Mineral. På så vis drabbades övriga aktieägare genom en utspädning av aktiernas värde, menar hon. Hur ser du på den beskrivningen? 

– Det är en lögnaktig beskrivning, sannolikt förtal, vilket Eva Widigsson är väl medveten om. Ingen styrelseledamot vid tidpunkten växlade in några aktier i Nordic Resources mot aktier i Wiking Mineral. De inväxlingar vi beviljade gjordes i samband med att berörda personer gick in med pengar i Wiking Mineral för att rädda bolaget från en akut likviditetskris, dessutom till 50%-70% av det värde Nordic Resources-aktierna dittills handlats till och även värderats till av Skatteverket. Det finns inget att klandra vad gäller dessa affärer, och att Eva och Olle Widigsson nu gör det beror sannolikt på att de försöker öka sitt innehav i bolaget genom att pressa delägare de anser har obekväma åsikter att sälja aktier till dem till underpriser. De har även allt att vinna på en utdragen process då de sitter på ett extremt lukrativt VD-avtal som ger dem 1,5 miljoner aktier per år och tickar på medan detta pågår.

– Den största utspädningen, som var dubbelt så stor som inväxlingen av Nordic-aktier, som skett i bolaget under tiden jag satt i styrelsen var vid köpet av anrikningsverket från Olle Widigsson och Reidar Östman. Det verkade vid tidpunkten vara en god affär givet den information vi hade tillgång till då, men i efterhand har den visat sig vara förödande. Dels eftersom de tidigare ägarna till anrikningsverket som nu sitter i ledningen indirekt medgett i pressmeddelanden att verket är obrukbart för Svenska Bergsbruk i närtid, dels eftersom affären ledde till att vi fick in ett par personer med problematiskt förflutet i ägarlistan som kommer att försvåra bolagets återlistning. Ur en enskild aktieägares perspektiv skulle jag vara djupt bekymrad över just detta.