Vad kostar offentligheten?

Aktuellt, Åsiktskorridoren, Motpol


För en tid sedan utsattes jag för en personligt riktad attack; gränslöst cynisk och hänsynslös. Någon hade satt upp ett tjugotal lappar över området där jag utbildat mig, och likaså i mitt bostadsområde. På lapparna anklagades jag för att vara fascist, och därefter hängdes alla mina personuppgifter ut. Uppenbarligen fanns ett syfte bakom: att jag inte längre var välkommen på skolan, och att jag borde tänka på vad jag säger och gör. Offensiven var sannolikt väl planerad och organiserad för att maximera skadan mot mig.

Har jag mig själv att skylla? Vissa tycker säkert så. För andra är det givetvis oacceptabelt. När något sådant här inträffar lämnas man maktlös, och frågan man redan ställt sig själv flera gånger upprepas med intensifierad kraft. Vad är priset man är beredd att betala för att vara en offentlig skribent och debattör i Sverige 2018?

Att positionera sig som höger idag, eller öppet hysa en åsikt i en fråga vilken kan betraktas som höger, kan liknas vid att stå och balansera på randen av en klippa ovan en avgrund för vad som vad som är normativt oacceptabelt. Till vänster om dig har du flera meter med jord att röra dig över. Till höger om dig har du ömtålig småsten att försöka hitta fotfäste på. Lutar du dig lite för långt åt det hållet vid något tillfälle ramlar du ner och får det svårt att ta dig upp på trygg mark. Vissa försöker år efter år med konststycket att hålla balansen. Några har egentligen trillat ner för längesen, men uttrycker det bara i hemlighet och låtsas utåt fortfarande befinna sig på klippbranten eller till och med stå till vänster om den. En liten grupp har glatt studsat ner med ett segervrål och stoltserar öppet med det.

Facket etiketterat ”högerextrem” tycks oändligt omfattande och böjbart, och sträcka sig från Marcus Birro till Klas Lund; från personer och rörelser som förespråkar en gnutta andningsutrymme i en kvävande trång debattfåra, till motsvarande som finner lösning i våldsam revolution och autokratiska ideologier. Det politiska spelfältet är smalt, det kulturella mer eller minde icke-existerande. Har man någon gång försökt balansera längs klippans avsats inser man till slut att det enda som återstår är självförnekelse och självutplåning om man ska ducka alla beskyllningar.

Jag har bakgrund i den konservativa idétraditionen och deltog bland annat i bildandet av Konservativa Förbundet en gång i tiden. Dessförinnan fann jag främst inspiration i liberalismen, och jag sätter än idag ett stort värde i liberala rättigheter. Jag vet att det finns både skribenter och läsare här med bakgrund i andra skolor, med andra synsätt och attityder. Sannolikt finns det frågor kring vilka vi står långt ifrån varandra, och man kan se fördelar och nackdelar däri. Vissa menar att det gör att vi inte kan dela samma plattform, att åsikter smetas ut och smittar av sig. Jag har aldrig uppmanats att avstånd från något jag skrivit, men däremot har jag gång på gång anmanats att ta avstånd från andra.

Så varför valde jag att tacka ja när Motpol-redaktionen kontaktade mig, trots att det fanns en kontrovers? Varför skulle jag tacka nej till en plattform som, tämligen unik i sitt slag, erbjuder högern, oavsett nyans, kulturell fortbildning, debatt och idéutbyte dagligen? På grund av ängslighet? Beröringsskräck? Jag finner inget konstruktivt i ett sådant förhållningssätt och har aldrig gjort.

Att skriva på denna sida och andra plattformar under eget namn är givetvis ett ställningstagande. Det hade varit enklare att låta bli eller att signera med en pseudonym. Det är ett ställningstagande för att medborgare ska kunna utbyta idéer och åsikter utan att behöva känna sig rädda eller hotad; för att visa att man inte ska skämmas för sina ståndpunkter, utan istället våga stå rakryggad. Det provocerar. Det finns alltid ett damoklessvärd hängande över den som öppet går emot strömmen. Men det är en övertygelse som följt mig fram till dags datum.

Debatten om anonymitet är alltid aktuell, och jag respekterar dem som av olika skäl väljer att vara anonyma. För mig har det aldrig varit ett alternativ. Stora delar av min släkt växte upp i en kommunistisk diktatur där det var otänkbart att yttra ett kritiskt ord. Där angiveri var en ständig närvaro i tillvaron, och en grundbult för den som ville delta i politiken. Där grannar och vänner kunde försvinna spårlöst utan att någon visste varför. Där varje medborglig rättighet var kraftigt underställd statens intressen. Jag har alltid känt en stor tacksamhet över privilegiet att kunna leva mitt liv med möjligheter de aldrig kunde ta del av; att slippa den ständiga skräck som hänger över ett sådant samhällsbygge.

Jag är inte säker på att kommande generationer kommer få ta del av denna frihet. Jag vill varken sprida cynism eller defaitism, men jag kan inte heller ljuga och uttrycka en naiv optimism. Vi går mot ett mer och mer stängt samhälle, där fler och fler väljer att dra sig undan och där varje ord och handling vägs på guldvåg för att inte riskera att reta upp fel krafter. Man kan bli arg, man kan peka finger, men i slutändan är det något vi alla tvingas förhålla oss till. Mången har gått in i debatten med ett stort självförtroende, för att sedan, trötta och utmärglade, lämna och aldrig återvända.

Det är enkelt att utifrån anse att någon med enkelhet bör skaka av sig hot och smutskastning och gå vidare; att det är en plikt, och att motsatsen är ett svek. Jag har själv stått på andra sidan och tyckt att personer ger upp allt för lätt vid minsta påtryckning. När man själv drabbas ser man det ur en annan vinkel. Det drabbar inte bara en personligt, utan alla omkring en. Jag tror inte ens den mest hårdhudade människa kan lämnas oberörd, och de flesta av oss som valt att skriva här är akademiker och författare, snarare än slagkämpar.

Allt är dock inte nattsvart i denna stund. Flera goda krafter, ibland människor jag aldrig träffat eller haft bekantskap med, har vänt sig till mig och gett sitt fulla stöd, emotionellt och juridiskt. Mitt i bitterheten göder det ett hopp.

Vad gäller mitt vara som debattör och offentligt namn, här och på andra platser, är det något jag dagligen överväger med mig själv om. Jag tror vi alla här i någon grad upplevt en utsatthet och en motvind i vår vardag. Alla har sin gräns för när gränsen passeras, och när man inte känner att man längre orkar eller vill fortsätta, när priset blir för högt. Var den gränsen ligger är i slutändan något man enbart kan besvara inför sig själv.

Oavsett vilken väg framtiden för mig så hoppas jag kunna säga att ingenting varit förgäves. Att jag inspirerat till bildning och förkovring, så väl som nytänkande och en bredare debatt kring filosofi, kultur och politik. Kanske gryr en morgondag när vi kan göra det öppet och ärligt utan att behöva tänka på att drabbas av eftergifter eller skambeläggas, utan istället bemötas med intellektuell hederlighet och saklighet. Tyvärr, är den dagen inte idag.

 


 • samuelafugglas

  Tänk om någon sagt att Vilks får skylla sig själv för att ha synpunkter på muhammed, hela vänstern hade exploderat.

  • RNE

   Sa inte Täppas något liknande om Vilks?

 • Iduna

  Stå på dig och håll ryggen rak när det blåser!

 • Erik Svensson

  Våld är den korkades trumfkort och till kategorin våld räknar jag sådana trakasserier skribenten nämner. Vi har många ärliga, hederliga och intelligenta människor på vår sida som utsätts för sådana här vidrigheter. Fienden saknar tyvärr heder. Kommer vi bli tvungna att börja använda lika fula metoder tillbaka? Kan man slåss mot monster utan att själv bli ett monster?

  • Snufkin

   En högst berättigad fråga i dessa tider. Mitt svar är att man definitivt kan och bör bekämpa monster, men aldrig genom att själv bli ett.

   Det är många i våra led som vill ta efter vänsterns smutsiga metoder, men vad uppnår vi med det? Det var ju ett ärofullt, hederligt och vackert samhälle vi ville skapa! Att bara ändra politisk färg på skändligheterna tar inte bort dem. Det är en fälla.

   Snarare: för varje kungastaty vänstern vandaliserar reser vi två nya, för varje dygd de perverterar blir vi dubbelt så dygdiga och varje gång de spottar på Gud och/eller Traditionen intensifierar vi vår fromhet. Det är så vi vinner.

   • Palnatoke

    Att vända andra kinden till kommer inte att fungera hur länge som helst. Minns att fienden är samma mordiska rödgardister som för 100 år sen. Får de möjlighet så dödar de oss. Gör dig inga illusioner om annat. Vid något tillfälle blir en våldsam uppgörelse sannolikt oundviklig.

    • Snufkin

     Naturligtvis kommer de till slut att försöka döda oss, och då är det läge att försvara de som inte kan försvara sig själva. Likväl kvarstår min uppmaning.

     Att blott överleva i denna världen, som individ, folk eller ras, är inte slutmålet. Vi har som bekant våra odödliga själar att ta hand om.

     För övrigt: En sekulär eller gudsförnekande syn på världen är vänster och progressiv. All sann höger är religiös, på ett eller annat vis. Gör dig inga illusioner om annat.

     • Palnatoke

      Man behöver inte vara pacifist som troende. Sen tror jag för min del mer på en teistisk hållning. Pacifism är ingen framgångsrik evolutionär strategi. Med tanke på att vi redan är utsatta för ett passivt och tyst folkmord så borde vår sida förbereda för en regelrätt konfrontation.

     • Snufkin

      Jag är heller inte pacifist. Det kan finnas rättfärdiga krig, eller strider i vart fall. Min poäng är att ”evolutionära strategier” (i sig ett modernt och progressivt koncept) till syvende og sidst är fåfänga, hur framgångsrika de än må te sig i denna världen. Evigheten blir outhärdlig om vi går in i den som monster.

      Vi är förvisso satta att hantera en situation av vikande kulturell och demografisk styrka hos de våra. Det ska vi också göra, men inte på bekostnad av våra odödliga själar. Att ta efter fiendens smutsiga metoder vore ett fatalt misstag, på sin höjd framgångsrikt i ett kort, materialistiskt perspektiv. Låt oss inte gå i den fällan.

     • Patria

      Men även ateister kan väl hysa patriotiska värderingar, eller har jag fel?

     • Snufkin

      Sedan minst ett sekel befinner sig västvärlden i ett slags limbo där traditionella (dvs germaniserat kristna) värderingar liksom ligger och skvalpar i folkminnet, trots att de flesta lämnat tron.

      Ta dogmen om ”alla människors lika värde” som exempel. Gentemot en absolut och evig måttstock (dvs Gud, på Yttersta domen) skulle den kunna äga legitimitet, trots att den inte är hämtad ur Skriften. Men ta bort Gud och Domen ur ekvationen och kvar blir bara ett tomt skal, ett meningslöst plakat att slå sina åsiktsmotståndare i huvudet med. I jordelivet är nämligen mina barn alltid mer värda än dina, för mig alltså …

      På samma sätt är det, i detta förvirrade skede i historien, möjligt att vara patriotisk ateist, men i längden är det en ohållbar kombination, ett korthus som faller samman. Alternativt blir nationalismen, som politisk överideologi, till en ny avgud, men då är det inte fråga om ateism längre. Alt-högern riskerar för övrigt att bli ett ännu ett olyckligt barn av sin tid, just pga sådana tendenser.

     • Patria

      Folk trampade och brukade jorden i fem tusen år innan kristendomen vällde in. Hur kunde de överleva? 🙂

     • Snufkin

      Det kunde de inte. De är ju döda allihop. XD

     • Patria

      Men det kommer ju vi också att vara.

     • Snufkin

      Skämt åsido.

      De är inte döda och vi kommer inte att vara det heller. Våra, och deras, själar är nämligen odödliga, och det är just det som är min point här. Vi kan ordna och fixa med smarta överlevnadsstrategier hur mycket vi orkar. Till sist går världen under i vilket fall som helst. Sedan kommer en annan värld, underbar för vissa men fullständigt outhärdlig för de som gjort sig själva till monster för att ”överleva” i denna världen. Därför avråder jag från att använda fiendens smutsiga metoder.

      De förkristna människorna var för den delen knappast ateister. De hade riter, sägner och drömmar som indirekt förebådade Kristi ankomst. Rätt förstådd fullbordar kristendomen de hedniska myterna, och tar inte bort dem. Läs gärna C.S Lewis eller Tolkien för en djupare förståelse.

      Med detta vill jag ingalunda påstå att själva kyrkan alltid, eller ens för det mesta, agerat rättfärdigt. Det är en fallen värld, även innanför kyrkans murar, idag tydligare än någonsin. Skändligheterna fortgår, mot avgrunden.

     • JB

      Ateism eller inte, judendom, kristendom eller islam…?

       

      Det låter ju sig ju sägas, att det bästa är att så – sunt, så upplyst och så – vettigt – som möjligt, ja, varför inte så – modernt – , som möjligt vilja förhålla sig i tillvaron , att människan inte skall befatta sig med religion alls, och istället vara mer – vetenskapligt fokuserad – ….

       

      Men människan själv, som varelse, om man betraktar historien, är ju inte alltid så s.k. – snusförnuftig – ?… ….

       

      Människan själv, så som hon är konstruerad, inte minst psykologiskt , är ju en oerhört komplicerad varelse…

       

      När religioner skapades i början av människans samhällsbildningar, så handlade det om att formulera – lagar – , som gjorde det möjligt för samlevnad i små samhällen, och för dessa att kunna någorlunda harmoniskt samleva, över huvud taget…

      Lagskrivare ansågs nog ofta vara det – klokaste – och de förståndigaste, de mest rättvisa och de som kunde ge kloka råd och döma i konfliktärenden…ungefär som chamaner, eller som medicinmän, i ursprungliga folkstammar…

       

      – Den Högste – , som beskrevs som varande – Guden- , är ju onekligen, när allt kommer omkring – Herre – , över allt vad gäller Naturens Makter… Som t ex stormar, ösregn, orkaner, tromber, zunamis, bränder, torka och alla övriga skrämmande och hotfulla väderfenomen, som människan har varit – underställd – i alla tider….

      Att idka – religiösa – traditioner, som olika ceremonier vid födslar, vid vuxenblivande, vid ingående av äktenskap och familjebildning, vid död, samt att vilja – relatera till – Den – Högsta Makten – , (Guden), i tillvaron, det har varit just – samhälls- sammanbindade och samhälls-skapande aktiviteter – , som alltså kunnat förmå människor att kunna bygga samhällen…

      – Lagskrivare – i forntida religioner skrev också ned de – Lagar – som ansågs kunna medföra – goda och framgångsrika – samhällen- , samt kunna medföra de villkor för – segrar – över eventuella – fiendestammar – som kunde förekomma…(som då menades kräva – lydnad inför Guden – , samt att befinna sig i ett existentiellt frihetstillstånd inför Guden, alltså inte stå i – skuld – , inför Guden, för – lagöverträdelser – , som då krävde – botgöring – , eller olika former av – betalning- , till – Guden – , för att lagöverträdaren då skulle kunna anses vara – fri från skuld – till Guden…).

      Människan har alltid var en kämpande, krigande, stridande och strävande varelse, som utstått svåra förhållanden, inte minst under olika slag av – väder – ….

       

      (Rent psykologiskt är det inte så konstigt att man ville – offra till Guden – , (t ex blod…som förmodligen ursprungligen är en tradition som är kommen ur det faktum att kvinnan – blöder – , innan hon kan – Ge nytt liv – , och handlar om att man trodde att Guden ville ha – blodoffer – för att låta sig blidkas, och vilja bli – Givmild – , (och Ge – Nytt liv tillbaka – ), när och om någon lagöverträdelse mot Gudslagen – (eller samhällslagen), då hade skett… Domen var då – död – , som bestraffning, men att ett blodoffer kunde – häva – den domen. Att överskrida Lag var nog i forna tider mycket stränga saker, som krävde mycket stränga straff, vilket Guden menades ha författat och konstituerat, genom Sina lagskrivare. Detta lagskrivande krävde s.k. Auktoritet bakom sig, för att kunna kräva efterlevnad och just laglydnad, som då ytterst var en laglydnad till – Guden- . Även Jesus anses ju vara ett – Blodoffer – . Alltså anses vara ett – Fullkomligt Blodofferlamm – , enligt en kristendom, vars blod då menas kunna – blidka Guden – , och göra Guden villig att – Ge liv tillbaka – …..) …

       

      Så, alla skrifter, heliga som s.k. oheliga skrifter, som förklarar, beskriver och undervisar om människan, behövs nog ändå, för en förståelse, eller en helhetsbild, av – vem – , människan är…(och hur människan skiljer sig från (andra) – djur – , i – vår värld, inte minst…..)

       

      Både en judendom, en kristendom och en islam, är – sammankopplade – , och påverkade, av varandra och inflätade med varandra, på en mängd olika områden….

     • JB

      Man behöver nog se skillnader mellan s.k. – aktivister – , eller s.k. påverkansagenter, eller uppviglare, hetsare, utbuare, fördömare, bespottare, hånare av – de andra – , (det andra laget), samtidigt som de då anser sig vara, eller är, ivriga påjhejare, berömmare, försvarare och hejarklackar (av det egna laget)…mot det förhållningssättet som kan beskrivas vara – ickeaktivister – , av alla de slag….

       

      Att enbart vara analytiker, reflekterare, funderare, undrare och även forskare, undersökare och jämförare, är någonting annat att vara än att vara en s.k. – aktivist – , men kanske lika viktigt…

       

      Men, just – aktivister – har ofta då ett s.k. politiskt mål, (- politik är att vilja – ? ), och för dessa (politiska) aktivister, så framstår ofta de som (endast) är analytiker, osv., som några som inte blir – begripliga – , just därför att de framstår som några som – INTE VÄLJER SIDA – …?…

       

      (Bush: – De som inte är med oss, är mot oss…?)…

       

      Detta just politiska, eller världsliga, maktspråk, gäller dem som just strävar efter, eller traktar efter, önskar sig, s.k. – världslig makt – …..Detta eftersom i ett s.k. världsligt perspektiv då gäller, så gäller det ofta att just ställa sig på – den ena – (politiska) sidan, mot – den andra – (politiska) sidan…(I fotbollens värld är man en – hejarklack – , för – det egna eller det – andra – , laget, vilket i princip är samma typ av – pyskologiska fenomen – …)

      ….

      Men, frågan är då om detta (politiska) ställningstagande egentligen är en s.k. – kristen – hållning, med tanke på Jesus ord: – Mitt rike är icke av denna världen – ?…

       

      Samt om hela det kristna budskapet egentligen just innehåller uppmaningar som går ut på att inte alls egentligen – beblanda sig – , med – det världsliga – ?…Utan mer att just sträva efter att just försöka – övervinna – det s.k. – världsliga – ?…

       

      (- Ge till Kejsaren vad Kejsaren önskar sig, eller begär, och ge till Gud vad Gud önskar Sig, eller begär – ?…)

      Ofta vill då just politiska – aktivister – , av olika slag påtala och påpeka hur – intetsägande – , hur obegripligt, hur otydligt, svagt, vekligt, ryggradslöst och svårtydligt, sådana s.k. – neutrala – , eller sådana s.k. enbart -analytiska – , funderande, undrande, reflekterande, förhållningssätt, framstår för dem….

       

      Analyser framstår för dem som – otydliga – ….och – intetsägande – ….just därför att de inte är – agitatoriska – FÖR eller EMOT den ena sidan eller den andra sidan…..

      ….

      Märkligt hur olika typer av – språk – , eller olika förhållningssätt i tillvaron, så lätt kan skapa – missförstånd – , eller oförståelse, och att verkligen kunna – förstå – , vad människor säger…

       

      Alltså vad människor menar och egentligen vill, samt vad de egentligen inte vill….

     • Palnatoke

      Jag är ingen reaktionär så jag förbehåller mig rätten att nyttja vetenskapliga landvinningar som evolutionsteorin. Och ingen Gud som jag respekterar nekar mig rätten att hävda min etniska existens med de medel som krävs.

     • Snufkin

      Som traditionalist förbehåller jag mig rätten att förvalta den visdom som människan ackumulerat genom årtusendena, och vår ordväxling (som härmed avslutas, för min del) har inget med darwinismen att göra. Nu handlar det om själens odödlighet, och hur vi bör förhålla oss till den, med eller utan evolutionära processer i den materiella världen.

      Din etniska existens blir säkert jättelång och fin. Kruxet är alltså vad som händer sedan . . .

     • Palnatoke

      Vill du värna det andliga arv som vita européer är bärare av, ja då måste du även vara redo att med våld försvara vita européer. Mina gener har jag ärvt av förfäderna och de vill jag föra vidare till kommande släktled.

    • Mike

     Du har en tydlig men sorglig poäng där: hur länge ska man låta sig kuschas? Som du skriver, tro inte att hatvänstern nyktrar till. Inte en chans. Dom drivs av hat och söker ständigt konflikter och letar fel. Lyckligtvis är besatta människor tämligen lättlästa o förutsägbara. Samtidigt: det är en tidsfråga innan nån trakasserad person tar lagen i egna händer o mig gör det inget. Föreställ er ylandet när offerkoftorna får smaka sin egen medicin. Men blir något bättre av den konfrontation? Svåra frågor.

     • Snufkin

      Vi kan definitivt behöva försvara de våra, med dödligt våld om så krävs. Det är inte det jag pratar om.

      Men vi ska inte ta efter vänsterns smutsiga metoder. Vi ska inte drivas av hat, ständigt söka konflikter och leta fel. Vi ska inte bli besatta, lättlästa och förutsägbara. Vi ska inte ljuga, pervertera, förvirra, förråda, bedra eller plåga. Vi ska framförallt aldrig bli totalitära, som vänsterregimer alltid blir till sist. Vi är nämligen mycket bättre än så.

      Men OM vi inte är bättre, vad spelar det då för roll vem som styr? Är vita monster bättre än svarta monster? Högerodjur bättre än vänsterodjur? Knappast. Ont kan inte fördrivas med mer ont.

     • Mike

      Du har helt rätt på alla punkter. Hat, våld o trakasserier förgiftar rättvist nog även utövarna. D hela e mest sorgligt egentligen, att galenskapen splittrar en fin liten nation. Tur det finns ställen som Motpol att söka sig till, man känner sig mindre isolerad. Frågan e hur länge d dröjer innan regimen släcker ner här med.

 • Palnatoke

  Vi lever tyvärr i ett vänsterextremistiskt samhälle där yttrandefriheten blott är chimär. Man ska dock ha i åtanke att skränflocken av vänstermåsar långt ifrån utgör en majoritet utan mest för oväsen.

 • Peter Grafström

  Jag förstår skribentens personliga dilemma och har inga kloka råd i den uppkomna situationen. Men högerinriktade debattörer är inte tillräckligt vakna för att vänstern är kontrollerad opposition skapad av angloamerikanska imperiet och speciellt dess föregångare inom den Brittiska oligarkin. Jfks tal om hemliga sällskap 1961 handlade troligen om oligarkins stöd till kommunism efter edsvurna vittnessmål om hur Cia mfl hade fört Castro till makten. Vänstern’s styrka och intoleranta funktion står i proportion till angloamerikanernas makt över övriga västerlänningar. Genom att blunda för det och endast förbereda er för en eventuellt blodig uppgörelse gör ni precis det som angloamerikanerna hoppas på. Splittring överallt är deras mål. Även muslimernas roll i vår tid är kraftigt manipulerad för samma imperiums räkning. Judarna hindrades att assimilera sig och tvingades in i zionismen av samma imperiums agenter. Dessa tre nämnda kategorier utövar en splittrande verkan för imperiets räkning. Om inte de splittrade parterna ser att roten till motsättningen både skapats och underhålls utifrån förblir vi underkuvade.
  Många inom högern ser att det finns människor med samsyn i Usa, men dom i sin tur är lika manipulerade. Och deras överlappande åsikter utgör inget skydd mot vad deras eliter utsätter oss för. Deras eliter behöver mötas av en omvärld som riktar kritiken mot dom och inte enbart mot deras mellanhänder.