André Iskra Jönsson

André I. Jönsson besitter ett rikt intresse för filosofi, kultur, politik, psykologi och historia, ur vilka han analysera samtiden. Granskar kritiskt dagens massamhälle, kommersialism och värderelativism, med avstamp i en historisk-filosofisk kontext, och är särdeles inspirerad av tyska 1800/1900-talstänkare och den radikalkonservativa skolan. Har akademisk bakgrund inom praktisk och teoretisk filosofi. 2017 romandebuterade André med det skönlitterära verket Panteon.

Artiklar av skribenten