Den feminiserade mannen

Aktuellt, Filosofi, Identitarism, Konservatism, Nya högern, Rekommenderat, Samhälle, Traditionalism

En av de viktigaste aspekterna av det moderna samhällets förfall ligger i feminiseringen av män. Jag är fullt och fast övertygad om att Moder Sveas räddning kommer att bero på hur vi formar våra unga svenska män. Om vi låter den kulturella degenereringen stjäla dem så förlorar vi, om vi lyckas göra män av dem så vinner vi.

Innan vi beger oss in djupare på lösningar så bör vi definiera vad en feminiserad man är. Och för att göra detta kan det vara av intresse att beakta hur mängden testosteron har sjunkit i män de senaste 50 åren, utan att gå in alltför djupt på den biologiska aspekten så rör det sig om markanta mängder. En man med lågt testosteron kommer att bete sig mindre manligt, kommer att vara mindre benägen att gå rakryggad genom livet, mindre benägen att försvara och stå upp för de sina, mindre benägen till ett sunt rättvisetänk. Den feminiserade mannen anammar typiskt kvinnliga värderingar, vilka i stammen är minst lika viktiga som de maskulina värderingarna, problemet är dock när det slår över till att endast röra sig om feminina värderingar (likt Sverige idag). Feminina värderingar är viktiga i familjen och är viktiga hos kvinnor, precis som maskulina värderingar är viktiga i familjen och viktiga hos män. Sverige har hamnat helt ur balans i detta avseende.

Feminiseringen av män beror givetvis inte endast på den biologiska aspekten. Under de senaste 40 åren så har kulturmarxisterna mer eller mindre bedrivit ett konstant krig mot maskulina ideal, detta är förståeligt då maskulina ideal leder till våld, vad de inte förstår är att våld är en del av mannens identitet, precis som omhändertagande är del i kvinnans identitet. De maskulina idealen, hjältekungarna, vikingarna, goterna har blivit måltavla för vänsterns angrepp under cirka fyra decennier. Istället hyllas den toleranta världsmedborgaren som dricker kaffe Macchiato på Starbucks med sin tjejkompis. Samma tjej som för 50 år sedan hade varit hans flickvän. Problemet med den nyss nämnda toleranta mannen är att han inte kan attrahera kvinnor längre på grund av att kvinnor inte är attraherade av osäkra och undergivna betamän. Detta leder oss även in på en till aspekt av vikten av maskulina ideal. Den nuvarande kulturen lägger större vikt vid karriär och singelliv, och därav mindre vikt vid familj och fortplantning. Som bekant är Sverige i stort behov av en större nativitet.

Hur ska man då öka denna nativitet? Ekonomiska incitament räcker bara en bit på vägen. Om vi däremot ökar attraktionen mellan män och kvinnor kan vi komma längre. En naturlig instinkt för en kvinna är att hitta en god man och skapa en familj och många barn med denne. Problemet idag är att dessa attraktiva män inte finns i så stor utsträckning, vilket gör att kvinnor heller inte är så benägna att sätta familj framför egen karriär. Därför är det av största vikt att lägga stor betoning på maskulina ideal. Svenska män måste vara tillräckligt attraktiva, dominanta och självsäkra för att få svenska kvinnor att vilja anamma sin kvinnlighet och den heliga rollen som moder, detta är nyckeln till vår framtid. Fler svenska män måste vara så pass ultimata att svenska kvinnor inte vill någonting annat än att skapa en traditionell och rofylld familj med dessa.

Många yngre män i Sverige är rädda för att anamma en aggressiv framtoning, och detta är inte märkligt, de (jag kanske ska säga vi, då jag är en del av den generationen) har trots allt blivit indoktrinerade sedan barnsben att det är bättre att vara varm och snäll, men när det kommer till attraktion så gäller det att ha en aggressiv, dominant och självsäker framtoning, att kvinnor attraheras av detta är lätt att förstå om vi ser attraktion ur ett evolutionärt perspektiv. Som kvinna vill säkra dina barns överlevnad, gör du det bäst med en man som är snäll och omtänksam eller en man som är aggressiv och dominant?  Givetvis är det större chans att överleva om man har en partner som är bättre på att överleva. Naturen hatar svaghet, kvinnor hatar också svaghet, oavsett om de vill erkänna detta eller ej.

En personlig iakttagelse är hur yngre män, desperata efter en partner (temporär eller långvarig) gör allting i sin makt för att tillfredsställa kvinnan som han eftertraktar. Detta gestaltar sig ofta i ett otroligt ovärdigt beteende där mannen i fråga är totalt undergiven och är villig att helt åsidosätta sina egna värderingar i syfte att bli accepterad av kvinnan. Vad mannen i fråga inte inser är att detta beteende är extremt oattraktivt för kvinnan, då denne är ute efter någon som är dominant och inte undergiven. Maskulina ideal är av största vikt när det kommer till folkets överlevnad.

Om vi går vidare till en annan aspekt av den feminiserade mannen så ser vi att han är mindre benägen att ta sitt ansvar som beskyddare av stammen, han är mer benägen att vara tolerant mot avvikande och skadliga beteenden. Intressant här är att toleransen består av svaghet, evolutionärt sett har accepterande av skadligt beteende helt enkelt berott på att den toleranta mannen inte haft styrka nog att utdela rättvisa. En dominant man, vars uppgift är att se till stammens försvar och välmående är däremot inte i någon som helst position att låta andra män (eller djur) agera aggressivt mot de som han beskyddar. Om skadliga element inom stammen visar sig är det upp till de dominanta männen att utdela rättvisa på plats, de undergivna betamännen är inte i samma situation av ansvar och kan därför unna sig lyxen att vara neutrala (och på så sätt undvika fara). En dominant man gör det som krävs för att säkerställa tryggheten för de sina. En undergiven betaman ser efter sitt eget skinn och undviker konflikter.

Om vi skiftar fokus från det evolutionära till dagens samhälle blir det tydligt vilken typ av man som är nationalistiskt lagd och vilken typ av man som är en tolerant världsmedborgare.

Det är alltså av största vikt för Moder Sveas fortlevnad som nordisk nation att vi ser till att kommande generation anammar traditionella maskulina ideal.

För att administrera en dos mentalt testosteron kan vi slutligen diskutera vägar bort från den degenererade och feminiserade slutprodukten av kulturmarxistisk indoktrinering.

Vi kan sammanfatta det kort som att man bör sträva efter att anamma det maskulina. Att vara stark är bra, att vara svag är dåligt, att vara aggressiv är bra, att vara undergiven är dåligt, att vara rik på kunskap är bra, att hänge sig åt dekadenta kulturaspekter är dåligt, att hänge sig åt självförbättring är bra, att hänge sig åt alkohol är dåligt.

Vi måste forma oss efter hjälteideal, inte efter passiva, undergivna och testosteronbefriade ideal.

Om vi lyckas i att få fler att anamma en ärorik världssyn så går vi en ljus framtid till mötes, motståndet kommer inte att ha en chans mot den potentiella kraften som finns att hämta inom oss!