Charles Stross – Rule 34

Okategoriserade

Den brittiske författaren Charles Stross har bland annat skrivit Lovecraftinspirerade spionromaner och science fiction förlagd en bra bit in i framtiden. Mer samtidsnära är Rule 34, som utspelar sig bara några år in i framtiden. Titeln anspelar på internetmemet, enligt vilket ”If it exists, there is porn of it”.

Den nära framtiden

Den nära framtid Stross beskriver har betydande likheter med vår egen. Förutom illvillig kuriosa som att man spelat in en ny version av Gudfadern med Keanu Reeves, och sådant som att Skottland blivit självständigt, präglas den av tre större förändringar som vi redan idag kan urskilja konturerna av.

3D-printers, ”fabbers”, är en naturlig del av vardagen, och kring deras användande står en ständig kamp mellan ordningsmakt och innovativa men mer eller mindre ljusskygga kretsar. Mot bakgrund av att sex, knark och vapen är några av de allra största marknaderna redan idag kan man ana vilka tillverkningsområden som fabbers i hög grad används till.

You say paranoia, I say surveillance state.

Övervakningssamhället, samhället som panoptikon, är också en verklighet. Vissa människor ”life-loggar” allt de gör, och dessa inspelningar kan exempelvis användas som bevis mot övernitiska poliser. Polisen arbetar också i hög grad genom att samla in information från internet, vilket leder till olika reaktioner bland annat från kriminella kretsar för att försvåra detta. Drönare, möjligheter att komma åt telefonsamtal och annan kommunikation, och övervakningskameror gör också att mycket av människors liv går att följa exempelvis i en brottsutredning.

Stross låter också ana att den just nu pågående bankkrisen kommer leda till att företagen åter tvingas att följa vissa normer, och att en lukrativ bransch uppstår där man arbetar med att övervaka deras internkulturer och -kommunikation för att undvika att liknande beteenden uppstår igen.

Rule 34

I den värld Stross målar upp följer vi ett flertal personer, men främst den skotska polisinspektören Liz Kavanaugh som arbetar med brott kopplade till internetmemes (därav titeln). Hon är drygt 30, lesbisk, och i växande grad less på livet, när hon dras in i en mystisk serie mord som bara kan beskrivas som bisarra (och vars bakgrund och motiv inte kan avslöjas utan att boken förlorar sin charm). Parallellt med detta följer vi Anwar, en före detta identitetstjuv, även han homosexuell, som försöker leva ett laglydigt liv med sin fru och sina barn. Anwar erbjuds ett arbete som konsul åt en liten centralasiatisk utbrytarstat, och dras gradvis in i ett skeende som inte är helt enkelt att kombinera med hans laglydiga ambitioner.

För mycket kan inte sägas om handlingen utan att förstöra den, men Stross målar upp en trovärdig bild av den nära framtiden, varken apokalyptisk eller utopisk. Huvudpersonerna är samtidigt trovärdiga och engagerande, även om Liz är mindre levande än Anwar (vars försök att hantera kraven från imamer, kriminella kontakter, tillfälliga partners, arbetsgivare och kusiner enbart kan beskrivas som problematiska). Handlingen är fängslande, och Stross knyter på ett skickligt vis ihop de tillsynes många trådarna mot slutet av romanen. Sammantaget är det alltså en bra bok, och en givande skildring av hur samhället kan komma att utvecklas de kommande åren.

Relaterat

Mencius Moldbug – Charles Stross discovers the Cathedral