Lästips: Richard Lynn

Vetenskap

Professor emeritus Richard Lynn har gjort sig känd för sina sammanställningar av data kring intelligenskvot (IQ) och etnicitet, ett ämne som fortfarande är oerhört kontroversiellt inom åsiktskorridoren. Detta särskilt då resultaten från sammanställningarna inte riktigt passar in i vänsterns världsbild.

Den gode professorns forskning pekar tydligt på att genomsnitts-IQ de facto skiljer sig mellan olika grupper samt att IQ till största delen är genetiskt betingat (80% genetiskt är siffran som brukar nämnas). Det betyder att IQ nästan enbart förändras på grund av selektionstryck och att vi alltså inte kan göra så mycket åt det genom till exempel utbildning.

Men IQ är inte allt, påpekar då vissa. Nej, självklart inte. Det finns massor med olika egenskaper som kan vara relevanta att diskutera, men IQ är förhållandevis lätt att studera och korrelerar mycket väl med till exempel samhällsposition, skolresultat och framförhållningsförmåga. IQ är viktigt, vare sig vi vill det eller inte. Det är också väldigt intressant att läsa om.

IQ-forskningen som Richard Lynn, och idag även den så kallade ”human biodiversity”-sfären på internet, för fram är ett bra verktyg att använda för att omvända människor till vår sak. Det fungerar väl främst på intelligenta människor med naturvetenskaplig eller matematisk bakgrund, enligt min erfarenhet. Människor som är analytiskt lagda och som är beredda att acceptera verkligheten som den är när all fakta ligger på bordet.

Det är viktigt att påpeka att även om den här forskningen är viktig så kan man inte basera sin identitet på några poängs skillnader i IQ. Identitet är så oerhört mycket mer och även om dessa skillnader mellan olika folk inte existerade så skulle i varje fall jag fortfarande kalla mig för nationalist.

Richard Lynn – hemsida

Stefan Molyneux diskuterar med Richard Lynn på Youtube