Metapedia från A till Ö: H som i Hegel

Metapolitik

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, född 27 augusti 1770, död 14 november 1831, var en tysk framstående filosof. Hegel var vid sidan av Fichte och Schelling en portalfigur i grundläggandet av den tyska idealismen. Genomgående för Hegel var hans dialektik, som även kom att ha en essentiell betydelse för bland annat den marxistiska historiesynen.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel