Boknytt: Richard Wagner — A Portrait (2015)

Aktuellt, Historia, Kultur, Musik, Scen

Härmed en nyutgiven bok som torde intressera Motpolsläsarna. Den heter Richard Wagner – A Portrait och är skriven av mig. Förlaget är samma som gav ut min Jüngerbiografi, Manticore Books. Boken finns att köpa på Adlibris och Amazon.

 

Richard Wagner — A Portrait är en populärbiografi över Richard Wagner (1813-1883), den tyske kompositören vars operor idag spelas över hela världen. På bokens 198 sidor berättar jag om Wagners liv och verk. Och jag noterar dessutom hans nationalheroiska sida, hans mångsidighet (han både skrev musik och libretto till sina operor = ovanligt), hans spegling i populärkultur och mycket annat.

Boken är perfekt producerad och perfekt bunden. Och innehållet tycks även det duga, att döma av förlagsreklamen som kallar den ”a well-rounded biography of Richard Wagner’s life and work”. I boken passerar de alla revy: Nietzsche och d’Annunzio, Siegfried och Tristan, Parsifal och Lohengrin, Minna och Cosima, Thomas Mann och Ingvar Lundewall, alla som är del i det kosmos som är Wagner.

Vi i Sverige har en ståtlig Wagnertradition, med Lohengrin på Operan 1874 som portalhändelse. Detta var den första succén med en Wagneropera i vårt land. Idag förs den svenska Wagnertraditionen vidare på Operan och i Dalhalla, med sångare som Lars Cleveman, Nina Stemme och Katarina Dalayman. Boken jag skrivit är på engelska men den ger alla, även svenskar, en totalbild av Wagner som människa, konstverk och fenomen.

Vidare läsning

Svenssongalaxen: Sample Chapter: Wagner and Popular Culture

Svenssongalaxen: More Info on the Book

På svenska: Motpolsinlägg om Wagners liv och verk från 2013