De lyriska intimisterna och krigspoesin

Bildkonst, Historia, Kultur, Litteratur

Tidigare i vår har Joakim Andersen presenterat Gunnar Mascoll Silfverstolpe här på Motpol (26 april) och i Samtiden (29 april) har Simon O. Pettersson introducerat Sten Selander. Själv upptäckte jag Karl Asplund när jag sökte efter svensk poesi om första världskriget. Detta ledde till att jag köpte en senare upplaga av Asplunds diktsamling Hjältarna som publicerades för första gången 1919. Dessa tre herrar brukar gå under samlingsnamnet De lyriska intimisterna och de skrev alla dikter om de stora krig som drabbade Europa den första halvan av förra seklet.

I Karl Asplunds diktasamling får vi följa den engelska dandyn Pepy från Soho till skyttegraven. Även den tyska stridspiloten Max Immelmanns öde berättas på vers, liksom en sorglig berättelse från ett fältsjukhus och andra historier från första världskriget.

Asplund var inte den enda svenska lyriker som påverkades av det krig som härjade Europa för 100 år sedan. Det första världskriget och i ännu högre grad inbördeskriget i Finland 1918 påverkade också diktaren Gunnar Mascoll Silfverstolpe. Silfverstolpe engagerade sig för den vita sidan och dess kamp mot bolsjevismen. Han deltog inte själv som frivillig i Svenska brigaden, men det gjorde andra uppsalastudenter som historikern Olof Palme (statsministerns farbror) som stupade i stormningen av Tammerfors den 3 april 1918. Silfverstolpe levde hela sitt liv med dåligt samvete över att inte ha följt med sina studentkamrater. När nästa världskrig bara var några månader gammalt valde han återigen att greppa pennan i stället för svärdet.

Även poeten Sten Selander var starkt engegerad för Finlands sak, och tillhörde den grupp som under finska vinterkriget kallades aktivister. Han ville att Sverige skulle överge neutraliteten och strida på Finlands sida mot det kommunistiska Sovjetunionen. Selander var ett viktigt ansikte utåt i föreningen Nordens frihet, som kom att verka som propagandacentral för Finland i allmänhet och frivilligrörelsen i synnerhet. Selander åkte också själv till Finland, och skildrade där de enskilda soldaternas lidande och mod.

Tolv dagar framåt tänkte jag presentera tre dikter av Asplund och en vardera av Silfverstolpe och Selander. Den brittiska målaren Christopher R. W. Nevinson får illustrera dikterna. Nevinson var futurist och bekant med Marinetti som tillhörde en helt annan litterär skola än de svenska intimisterna.

(Bild: A Tank av Christopher R. W. Nevinson)