Fasor i skyn

Historia, Kultur, Litteratur, Natur, Recensioner, Rekommenderat, Samhälle, Underhållning

För vänner av forteana finns mycket av intresse i Arthur Conan Doyles verk, om än inte främst i berättelserna om Sherlock Holmes. Doyle hade en paranormal ådra och intresserade sig bland annat för spiritualism och älvor, han skrev om allt från kryptida dinosaurier till mumier. En av de mer originella, och forteanska, berättelserna från denne Doyle är The Horror of the Heights från 1913.

Det är en kort novell uppbyggd kring ”the Joyce-Armstrong Fragment” , en anteckningsbok som upphittats av en lantarbetare på gränsen mellan Kent och Sussex. Anteckningarna beskriver hur Joyce-Armstrong, framstående mekaniker och uppfinnare men även poet och drömmare, planerar och genomför expeditioner till allt högre belägna delar av lufthavet. I förbigående kan vi notera att Doyle med sin aeronautiske huvudperson knyter an till en faustisk arketyp, där vi bland flera företrädare känner igen de Saint-Exupéry, Howard Hughes, Elon Musk och memernas ”Sky King” (jämför även Carl Schmitts förutsägelser om en era då land och hav ersätts av luft och eld som geopolitikens element). Huvudpersonens personliga ekvation antyds när han utbrister att ”there is surely something divine in man himself that he should rise so superior to the limitations which Creation seemed to impose—rise, too, by such unselfish, heroic devotion as this air-conquest has shown. Talk of human degeneration! When has such a story as this been written in the annals of our race?

Det visar sig att Joyce-Armstrong förutspått en växande fara kopplad till att flygarna når de övre lufthaven, han uttrycker kryptiskt att ”a visitor might descend upon this planet a thousand times and never see a tiger. Yet tigers exist, and if he chanced to come down into a jungle he might be devoured. There are jungles of the upper air, and there are worse things than tigers which inhabit them. I believe in time they will map these jungles accurately out. Even at the present moment I could name two of them. One of them lies over the Pau-Biarritz district of France. Another is just over my head as I write here in my house in Wiltshire. I rather think there is a third in the Homburg-Wiesbaden district.” För mycket kan inte avslöjas om vad som möter huvudpersonen när han färdas allt längre uppåt, annat än att det involverar några av kryptozoologins och folklorens mer perifera bekantskaper. Sammantaget är det en liten originell novell.