Kort om Roosh V

Aktuellt, Debatt, Feminism, Politik, Rekommenderat, Samhälle

De senaste dagarna har media, i synnerhet Nyheter24, försökt piska upp en lynchmobb mot den amerikanske författaren Roosh V. Givet de många besökarna det renderat Nyheter24 får man se det som en framgångsrik övning i moralpanik och tveksam journalistik.

Roosh V, egentligen Daryush Valizadeh, är en iransk-amerikansk såkallad PUA (raggningsexpert) och ett av de mer framträdande namnen i den såkallade manosfären. På många sätt för han tankarna till Henry de Montherlant eller d’Annunzio, vi har här att göra med samma libertinism och samma dekadenta kvinnosyn fast ett litet sekel senare. Vi har också att göra med delvis samma utveckling, själva konceptet bakom Roosh böcker är nämligen inte värdigt en vuxen man (”Bang Iceland”, ”Don’t Bang Latvia” et cetera). Detta tycks han också gradvis själv ha insett, som renodlad raggningsexpert blir man en clown beroende av kvinnors bekräftelse:

We are not men in the traditional sense — we are clowns. With our tight game we have to be entertainers who create drama and excitement in a girl’s life, just long enough so that she spreads her legs and makes sexy noises…

Tomheten, det fokus på yta snarare än djup, kvantitet snarare än kvalitet, som präglar de ständiga Bang-resorna är i längden bara nog för en specifik, skadad personlighetstyp. Det är möjligt att Roosh har aspekter av en sådan personlighet, men han har också andra. Därför har han kommit att intressera sig mer för politik och samhälle, och blivit en kritiker av bland annat feminism och globalisering. Där en annan av de klassiska PUA-bloggarna, Roissy in DC, blivit fullfjädrad rasideolog har Roosh istället utvecklat något han kallar neo-masculinity. Han har beskrivit detta projekt på följande vis:

It aims to aid men living in Westernized nations that lack qualities such as classical virtue, masculinity in males, femininity in females, and objectivity, especially concerning beauty ideals and human behavior. It also serves as an antidote for males who are being programmed to accept Western degeneracy, mindless consumerism, and immoral state authority.

Neo-maskulina värden är bland annat könsroller, självförbättring och egna sociala sfärer för män. Oavsett spektakulära citat han tidigare kan ha spridit omkring sig finns det en hel del av värde i det neo-maskulina tänkandet, i synnerhet om man jämför med de-viriliserad ”jämställdism”.

Roosh V och Nyheter24

Roosh V är ökänd för sin vidriga kvinnosyn i hela världen, bland annat för sina åsikter att våldtäkt ska bli lagligt.
– Nyheter24

Roosh V har bokat en serie meet-ups runtom i världen, bland annat i Sverige. Detta har Nyheter24 fått reda på, och i en kraftigt vinklad artikel, späckad med värdeladdade uttryck som normalt är journalistiken främmande, går man till angrepp mot ”våldtäktsförespråkaren”. Problemet är att det stöd för legalisering av våldtäkt Roosh ska ha uttryckt i själva verket var en övning i satir. Man kan uppleva valet av ämne som olämpligt, men de flesta normalbegåvade läsare inser snabbt att det handlar om just satir.

Nyheter24:s artikel är på många sätt ett lågvattenmärke. Så delger man bland annat en video där Roosh får öl kastat i ansiktet och hotfullt avlägsnas från ett ställe. Vad är meningen med denna video, frågar sig vän av ordning, vill man förmedla att Roosh antifeminism är så förhatlig att det är acceptabelt att bemöta den med fysiskt våld?

Även Expressen har hakat på kampanjen mot Roosh, och återger bland annat en namninsamling med krav på regeringen:

Nu är det dags för Sverige att stå upp mot hans hat mot kvinnor. Säg till den svenska regeringen att vi inte accepterar organiserat kvinnohat på våra gator och att de ska förbjuda Roosh V från att någonsin komma till Sverige.

Motståndarna mot Roosh ”hat” framstår här som aningen hatiska själva, och ovilliga att debattera hans åsikter. Detta blir direkt genant när man jämför bemötandet av en provokativ antifeminist med bemötandet av de icke-svenska män som aktivt sextrakasserat och inte sällan våldtagit svenska kvinnor den senaste tiden. Talet om ”organiserat kvinnohat på våra gator” hade här varit mer relevant, i synnerhet som dessa män till skillnad från Roosh V planerar att stanna i landet permanent. I en sådan situation frestas man hålla med Roosh att den reaktiva och selektiva etablissemangsfeminismen är en del av problemet snarare än dess lösning.

Den hugade bekantar sig med den påstådde våldtäktsförespråkaren här, på egen risk:

Everything You Wanted To Know About Roosh But Were Afraid To Ask
What Is Neomasculinity?