Johfra Bosschart

Bildkonst, Kultur, Rekommenderat

Vi har tidigare berört modernismen i konsten, och konstens kris. Det faller sig då naturligt att vi idag tar upp en representant för den goda konsten, närmare bestämt holländske Johfra Bosschart (1919-1998). Johfra för tankarna till fantasy- och new age-konst, men är också intimt knuten både till den hermetiska och den konstnärliga traditionen. Detta innebär att hans konst förenar det sköna med det både psykologiskt och själsligt meningsfulla.

Johfra Bosschart

”Johfra” var egentligen en pseudonym, sammansatt av konstnärens verkliga namn, Franciscus Johannes Gijsbertus van den Berg. Han föddes i Rotterdam, och var en drömmare som barn. Hans talang gjorde att han redan som fjortonåring antogs till kungliga konstakademin i Haag. Där lärde han sig de klassiska teknikerna, Da Vinci och Michelangelo hörde till hans favoritmålare. Johfra upptäckte surrealisterna genom en pamflett där de stämplades som ”urartade”, särskilt uppskattade han Dali. Dalli kom han på sikt också att lära känna.

1953 upptäckte han Lectorium Rosicrucianum i Harlem, under flera års tid studerade han därefter den europeiska hermetiska traditionen. 1964 bosatte han sig i en mycket liten stuga i de sydfranska bergstrakterna. Under 1970-talet ingick han i det ”meta-realistiska” konstnärskollektivet, det var också under 70-talet han fick en beställning på målningar av de tolv stjärntecknen. Det var även då han började vinna viss berömmelse för sin konst, just målningarna av stjärntecknen torde vara det han är mest känd för idag.

u

Johfra genomgick flera faser. Till en början handlar det ofta om ”inre landskap”, tidigt dyker de märkliga och tämligen surrealistiska ”drumlarna” upp. Han målar sedan ett stort antal verk vars motiv och mening utgår från den hermetiska traditionen, gradvis övergår fokus därefter till ett mer panteistiskt, ibland också mörkare.

Sammantaget är det ett fascinerande konstnärskap, och väl värt en närmare bekantskap. Den hermetiska fasen torde vara intressant för den traditionalistiskt sinnade, den sena fasen för den mer hedniska, men genomgående under alla faser är att Johfra är en skicklig konstnär med en tanke bakom sina verk.

Vi hittar flera artiklar om, och ett stort antal verk av, Johfra Bosschart här: Visionary Revue

l