Carbon Grey – teutonisk dieselpunk

Okategoriserade

Myter måste med jämna mellanrum ges nytt liv. Så kan Tolkiens epos betraktas som ett sätt att föra vidare europeisk myt och etos i en ny tid, och Peter Jacksons filmatisering av eposet fyller en snarlik funktion. Det är därför intressant att följa hur de nordiska myterna tolkas i vår tid. Jag har varken läst Saga Borgs eller Johanne Hildebrandts böcker, men de tycks fylla en sådan funktion. Detsamma gäller Peter Madsens roliga och vältecknade Valhallaserie, vilken hos en liten Joakim en gång i tiden väckte intresset för den nordiska gudavärlden.

Carbon Grey

En friare tolkning av teman och arketyper ur nordeuropeisk myt är serien Carbon Grey. Den har skapats av Hoang Nguyen, men trots hans inte alldeles nordeuropeiska namn lyckas han fånga flera nordiska teman. Detta är inget unikt, asiater har ibland en känsla för nordiska teman som är bättre än många samtida, ideologiskt styrda, nordiska konstnärer, vilket antyds av Yukimuras Vinland Saga och Miuras Berserk.

Carbon Grey utspelar sig i ett alternativt Europa vid tiden för Första världskriget. Teknologiskt är detta Europa mer avancerat än vårt eget var 1915, med bättre vapen och flygplan. Serien har därför beskrivits som både steampunk och dieselpunk. Samtidigt finns det fungerande magi, vilket blir alltmer tydligt under skeendet och gör det hela till en fascinerande blandning av steampunk och fantasy.

I centrum för skeendet står kejsardömet Mitteleuropa. Detta motsvarar en blandning av det historiska Österrike-Ungern och Tyskland, och det är här Nguyen identifierat flera mytiska arketyper och teman. Så finns det i kejsardömet sedan grundandet en inbyggd dikotomi. Där finns å ena sidan övernaturlig suveränitet, å andra sidan politisk. När kejsardömet grundades hade en magisk sten fallit från himlen, och hittats av en ung bondpojke. Pojken blev en stor krigare och hjälte, och gavs namnet Gottfaust. Men han kom att tjäna kejsaren, och hans tre döttrar likaså. Det har alltid funnits tre sådana kvinnliga livvakter, dessa representerar Styrka, Visdom och Behag. Dessa tre tillhör ätten Grey. Men till Gottfaust knyts också en profetia, om en fjärde syster, en Carbon Grey, som kommer starta en revolution.

CG

Här fångar Nguyen som synes åtskillnaden mellan övernaturlig-folklig och politisk-juridisk suveränitet i germansk myt, vilken i Mitteleuropa blir en konflikt. På liknande vis fångar han med Greys de tre funktioner som finns i indo-europeisk världsbild, liksom den fjärde som Bruce Lincoln anser sig ha identifierat. När han börjar föra in häxkulter, varggeneraler, demonliknande väsen, ryska revolutionen (Ryssland kallas här Ursa), jättar och en mitteleuropeisk kejsarkult blir det riktigt intressant. Serien har också en nihilistisk och mörk underton som för tankarna till Ragnarök, för mycket kan dock inte sägas om detta. Personligen blir jag inte alldeles engagerad av handlingen eller karaktärerna, även om det inte heller är ointressant.

Vad man märker är att estetiskt är Mitteleuropa en fruktbar bakgrund. Föga förvånande har det även talats om ”Nazi iconography”, men det tidiga 1900-talets Centraleuropa framstår idag som en svunnen värld, snart i lika hög grad som den tid på vilken Tolkien byggde Middle-Earth. Där kombinerades en särskild arkitektur och en särskild estetik med värden som idag framstår som fascinerande. I kombination med steampunk och de valkyrieliknande Greys blir det en ganska speciell helhet. Det är kort sagt en intressant serie, som inte minst bör kunna tjäna som inspiration för den som vill tolka mytiska teman på ett friare sätt.