Kuusela – Varulven i fornnordisk tradition

Okategoriserade

Vargen var i många fall indo-européernas totemdjur, och intimt knuten till den germanska folksjälen. De nordiska mannaförbund vi idag känner under namn som bärsärkar och ulvhednar hade Oden som sin gud, här finns ett specifikt nordgermanskt mytkomplex med sådana inslag som varg, suveränitet, krig, poesi och metamorfos. Efter kristnandet kom detta mytkomplex att förpassas till folksjälens skuggsida, bland annat till legender om blodtörstiga varulvar. Vi ser idag hur hedningar som Wolves of Vinland återknyter till det ursprungliga mytkomplexet. I samband med Halloween kan det vara roligt att ta en närmare titt på det.

Varulven i fornnordisk tradition

The bear is a lone fighter, an independent champion of tremendous power, with certain nobility in his behavior, although when carried away by rage he will strike down anyone in his way. The wolf, however, fights as one of a pack, closely linked with his companions, cunning and utterly ruthIess, sparing none. They thus represent two ways of doing battle in the Viking Age and the period before it.
– H.R. Ellis-Davidson

Oavsett om man är hedning eller inte är förfädernas tro och folklore intressant. Ett exempel på detta är Tommy Kuuselas artikel Varulven i fornnordisk tradition. Artikeln ingår i nyutgåvan av Ella Odstedts Varulven i svensk folktradition, och finns även tillgänglig på Academia.edu här: Varulven i fornnordisk tradition

Kuusela tar upp isländska sagor, de många teriomorfa personnamnen som har med björnar och vargar att göra, hamnskiftande, Völsungarna, Kväll-Ulf och användandet av termen warg eller vargr för att beskriva en laglös, utstött ur den mänskliga gemenskapen. Så antyds vargens dubbelnatur, vilken sannolikt förklarar människornas ambivalenta inställning till både djuret och de krigare som identifierar sig alltför starkt med det, med ett citat från H.R. Ellis-Davidson, där skillnaden mellan varg och björn tas upp.

Det är sammantaget en intressant och läsvärd artikel, som rekommenderas den som är intresserad av området.

v

Relaterat

Speidel – Ancient Germanic Warriors
Den indo-europeiske Oden
Den indo-europeiske Apollon

Under åren har det skrivits massiva textmassor om just varulvar, bärsärkar och mannaförbund på bloggen, den hugade kan knappa in dessa ord i sökfunktionen längre upp på sidan och botanisera fritt.

mikroaggression