Tre råd till svenska kvinnor

Feminism, Konservatism, Metapolitik, Nya högern, Rekommenderat, Samhälle, Traditionalism

Om du är kvinna och läser detta tillhör du sannerligen en liten, exklusiv skara, och jag vill uttrycka min djupaste uppskattning för ditt intresse och engagemang.

Du tillhör också den befolkningshalva som förmodligen utsatts för den mest illvilliga och sinnrika kulturmarxistiska propagandan som bland annat lyckats lura er att mannens roll är norm och något eftersträvansvärt även för er. De har lurat i er att alltid prioritera utbildning och karriär framför familj, att ”sexuell frigörelse”, i bemärkelsen manlig sexuell livsstil med många sexualpartners, är något som stärker er – snarare än skadar er psykiskt och emotionellt, vilket det finns åtskilliga empiriska belägg för. Det är även primärt er som den – huvudsakligen emotionellt baserade – kulturmarxistiska propagandan för ”mångkultur”, ”vit skuld” och ”jämställdhet” riktat sig mot, med följden att Sveriges kvinnor tenderar att vara betydligt mer vänsterorienterade än männen och en viktig komponent i upprätthållandet av den politiskt korrekta ordningen, eftersom kvinnor i högre grad än män intar rollen som åsiktspoliser och gör sitt bästa för att motverka och bestraffa människor i sin omgivning som vågar avvika från den politiskt korrekta, kulturmarxistiska normen.

Ni som läser detta har sannolikt redan genomskådat det politiskt korrekta lögnkomplexet och kanske rentav även insett en del av ovannämnda fakta. Likväl, för att göra er insats för normaliseringen av Europa mer effektiv, följ dessa enkla råd:

  1. Prioritera korrekt. På ålderns höst kommer en lyckad karriär vara betydligt mindre värd än en stor familj, med barnbarn med mera. Det är även den bästa och mest naturliga formen av ”pensionssparande” – dina barn och barnbarn kommer att vara mer benägna att ta hand om dig än den snabbt sönderfallande svenska välfärdsstaten. Dessutom är meningen med livet trots allt att föra sina gener vidare – snarare än att slava åt ett multinationellt bolag som kommer att glömma bort dig i samma ögonblick du går i pension. Slutligen måste den negativa nativiteten i Europa lösas. Se till att du skaffar minst tre barn, och uppfostra dem väl. Sveriges och Europas framtid ligger i detta avseende i dina händer.
  1. Värdesätt din heder. Glöm bort allt vad vänstern försökt pådyvla dig i och med ”den sexuella revolutionen”. I bästa fall har du bra föräldrar som gett dig en god uppfostran och lärt dig fundamentala saker som att det inte gynnar dina långsiktiga intressen att ingå sexuella förbindelser med en man första gången ni träffas, att det tvärtom är kvinnans återhållsamhet under den inledande fasen som möjliggör att förälskelse uppstår och gynnar varaktiga och sunda förhållanden. Även om män alltid kommer att försöka få dig i säng första gången ni ses – betrakta detta mer som ett test. Ett test som du misslyckas fatalt med om du ger efter. De flesta män kommer att ha mycket större respekt för dig om du ”håller på dig”, och det har absolut ingen betydelse vad de försöker lura i dig eller sig själva angående den saken.
  1. Vårda din femininitet. Inse att dina feminina kvaliteter är din största tillgång. Vårda och odla dessa. De är även ditt främsta vapen i den hårda konkurrensen och naturliga urvalsprocessen, och din främsta styrka i interaktionen med män. Låt dig inte luras att tro att manliga beteenden är till din fördel. Ju tidigare i livet du begriper detta, desto mer framgångsrik och lycklig kommer du att bli. Att utvecklas intellektuellt och lära sig olika färdigheter kan du alltid göra, men att imitera manliga beteendemönster och konkurrera med män är besvärligt nog för karlar. Du vinner inget på det.

Sträva ständigt efter att förbättra dig själv inom ramen för din naturligt givna könsroll och därmed även naturliga roll i samhällsgemenskapen. Du må leva i en depraverad, ovärdig tidsålder, och viss anpassning till denna kan vara nödvändig, men det är just sådana som du som läser detta som kommer att utgöra förtruppen i omdaningen av det svenska och europeiska samhället och återupprättelsen av våra forna, traditionella ideal. De ideal som byggt den europeiska storslagna civilisationen och som kommer att återuppbygga den på nytt när denna mörkrets tidsålder inom kort fått sitt välförtjänta slut.

(Ovanstående text är ett utdrag ur kapitel 5: ”Kort och praktiskt om könsroller”, från min senaste bok, Högern kommer tillbaka: Handbok för den äkta oppositionen. Om du uppskattade denna korta artikel, se till att även införskaffa boken för att läsa hela kapitlet.)