KultOrg

Okategoriserade

Den moderna världen är yta och brist på autenticitet. Detta gäller inte bara relationen till naturen utan även till det kulturella arvet och till det heliga, tre sfärer som i grunden är svåra och riskabla att skilja åt. Att återknyta kontakten med dem blir därför viktigt både för den enskilda människan och för kulturen i stort. Ett värdefullt initiativ är KultOrg, eller KulturOrgan Skadinaujo.

KultOrg grundades 2000 som en tidskrift, vilket två år senare även gav upphov till en förening. Det har ett skandinaviskt fokus, tidskriften publicerar artiklar på de skandinaviska språken ”for å fremme en skandinavisk fellesskapsfølelse, og ser på de skandinaviske landenes kulturelle arv under ett.” Det är inget politiskt projekt, utan det handlar snarare om att ”være en kulturell motvekt i samtiden”, om motkultur och kulturella alternativ till konsumtionssamhällets ytlighet.

Nosce te ipsum
– Artur Hazelius

Bland KultOrgs inspirationskällor finner vi kända skandinaver som Artur Hazelius, Bruno Liljefors och Knut Hamsun, men också mindre kända personer som Axel Olrik och Tarjei Veesas. Varje person presenteras med en kort men kärnfull artikel. Dessa är väl värda en närmare bekantskap, tillsammans skisserar de konturerna av ett sätt att se på världen som präglas av respekt för både natur och anor.

TK
– Theodor Kittelsen

Artiklarna hör till tre huvudsakliga ämnesområden, vilka dock glider över i varandra (en artikel om ett fornminne berör normalt också dess natur). Vi finner artiklar om natur och naturskydd, bland annat intressanta texter om Europas naturskatter, med värdefulla och konkreta råd kring hur man lever mer ekologiskt, och en äldre text av pionjären Mikkjel Fønhus.

Europas naturskatter
Naturfredning

Vår materialistiske tidsalder kan ikke overvinnes ved bare å være litt mindre materialistisk enn alle andre i samfunnet. Det er selve vår forankring som må legges et annet sted enn i det materielle.
– Jørgen Exenberger

Många artiklar handlar om folkminnen och arkeologi, många om det indo-europeiska arvet. Här finns en praktisk och inspirerande aspekt, flera av dessa artiklar bygger på besök och utflykter författarna gjort till spännande platser. Artiklarna är också rikt illustrerade med vackra foton, och väcker lust att själv göra liknande besök.

Dessa artiklar glider naturligt över i det tredje området, det heliga och det traditionella. Det är normalt kultplatser och helgedomar som besöks, och sägner och riter som omger dem beskrivs. Här finner vi intressanta artiklar om storken, om klangstenar och om helgedomar som Bufjäll och Externstein. Rekonstruktionen av en ursprunglig europeisk, makrokosmisk tradition i artikeln om Externstein är exempelvis väldigt spännande, detsamma gäller den äldre artikel där bland annat teorier om storken som Höners fågel tas upp.

Storken som livsbringare i våra fäders tro
Helligdommen på Bufjäll
Moldslåtte formler i stein
Klangsteiner
Gamle bygdeborge i Bærum
Rituell Øldrikking
Sarkofagsteinen i Externstein

Sammantaget rör det sig om en värdefull resurs, och ett reellt alternativ till den moderna världens brist på rötter och autenticitet. Positivt är också den uppenbart gedigna kunskap som artiklarna bygger på, liksom det skandinaviska perspektivet. KultOrg bör vara en genuin skattkammare för de flesta av Motpols besökare.

fb