Ernst Jünger – On Danger

Okategoriserade

Den moderna eran präglades av försök att förvisa faran från samhället, detta oavsett om vi syftar på en liberal eller socialistisk modernitet. Senmoderniteten bevittnar dock farans återkomst, både i den stora (terrorism, miljökris, epidemier) och den lilla världen (”happy slapping”, flash mobs, kriminalitet med mera). Man kan möta detta faktum med olika inställning. Detta berör Ernst Jünger i den lilla artikeln On Danger.

Jünger karaktäriserar den borgerliga människan som en person som värderar säkerhet högt och organiserar sitt liv därefter. Förnuftet och staten är försvar mot faran, faran är oförnuftig och meningslös. Den borgerliga inställningen utgår samtidigt från att konflikter kan undvikas. Mot detta ställer Jünger andra inställningar till faran – krigarens, konstnärens, brottslingens och den troendes. Han skriver:

In turn bourgeois values possess just as little validity for the believing person, for the gods appear in the elements, as in the burning bush unconsumed by the flames. Through misfortune and danger fate draws the mortal into the superior sphere of a higher order.

EJ

För en viss människotyp kan faran erbjuda möjligheter och utmaningar. Jünger skriver här i hög grad utifrån egna erfarenheter. Han hade som ung rymt till Nordafrika, han hade deltagit i Första världskriget, umgåtts med oppositionella i Tredje riket och experimenterat med flera droger.

Sammantaget är det alltså en intressant och läsvärd artikel. Jünger tar också upp hur faran idag tagit sin boning i själva ordningen, hur den är inbyggd i det tillsynes rationella.

Relaterat

På marmorklipporna
Lästips: Ernst Jüngers dagboksanteckningar
Ernst Jünger – Sturm
Ernst Jünger och Glasbina
På Marmorklipporna
Ernst Jünger och Eumeswil
Ernst Jünger – Psykonauterna
Ernst Jünger – Storm av stål
Revolutionären Ernst Jünger
Lästips: In Stahlgewittern
Rent Principiellt – Ernst Jüngers Nya testamente
Tristan – Eumeswil som överlevnadsstrategi
Tristan – Arbetaren som arkeofuturistisk vision
Café Exposé – Ernst Jüngers dagboksanteckningar
Tidningen Kulturen