Kuriosa – Absinthe.se

Okategoriserade

En nordbo dricker mjöd, om det inte finns tungt vägande skäl som talar mot det så brygger han eller hon det dessutom själv. I undantagsfall kan även det kulturhistoriskt intressanta absinthe förtäras. Absinthe är intimt knutet till flera konstnärers och poeters biografier, bland annat ska Strindberg, Hemingway, Wilde och ett flertal franska dekadenter ha varit flitiga konsumenter av drycken. Om de i realiteten var det eller inte är mindre intressant, det ingår oavsett i deras myter.

After the first glass you see things as you wish they were.
After the second, you see things as they are not.
Finally you see things as they really are,
and that is the most horrible thing in the world.

– citat som tillskrivs Oscar Wilde

Kring drycken har också en egen mytbildning vuxit fram, med inslag som absinthevansinnet, den speciella beredningen med socker och eld, och den gröna fen. Musiker från så vitt skilda genrer som punkrock, hiphop, rock och neofolk har i modern tid bidragit till mytbildningen.

Absinthekatt

Sammantaget rör det sig alltså om en kulturhistoriskt intressant dryck, och den hugade kan då ha utbyte av den välfyllda resursen Absinthe.se som både recenserar olika varianter och fokuserar på historiska och biografiska aspekter.

Relaterat

Skåla i mjöd
Anark – Absinterier